Relacja z wyjazdu: Kirgistan 2018

W dniach 21-31 października 2018 r. studenci Instytutu Rosji i Europy Wschodniej (studia eurazjatyckie) oraz Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu (studia dalekowschodnie – moduł Azja Centralna), pod opieką dr Michała Kuryłowicza oraz dr Elżbiety Żak, mieli okazję uczestniczyć w dydaktyczno-integracyjnym wyjeździe do Kirgistanu.

Głównym założeniem podróży, organizowanej pod auspicjami Koła Naukowego "Eurazja", było skonfrontowanie wiedzy zdobytej na uniwersytecie z zastaną na miejscu rzeczywistością. 

Szczegółowa relacja oraz zdjęcia z wyjazdu

Studiuj z nami w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej!

Rozpocznij studia w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej UJ: 

1. dwa kierunki studiów:
Rosjoznawstwo i Studia eurazjatyckie

2. Historia, polityka, gospodarka i kultura Rosji, Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej

3. intensywna nauka języka rosyjskiego metodą komunikacyjną, prowadzona przez własną kadrę lektorską!

4. dynamiczne Koło naukowe! 

5. szansa poszerzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych poprzez: 

a. udział w Szkołach Zimowych i Letnich w Rosji
b. wyjazdy studyjne: Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Kirgistan;
c. obozy naukowe "Quo vadis Rosjo?";
d. praktyki podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Nie zwlekaj! Już teraz dołącz do grona naszych studentów!

Eurazja studenckim okiem

Jak dużo wiemy o rodzinach prezydentów byłych republik radzieckich?

Do opinii publicznej trafiają przede wszystkim informację o zaangażowaniu poszczególnych członków rodzin w politykę. Tak np. syn prezydenta Turkmenistanu jest wiceministrem spraw wewnętrznych. O córkach prezydenta Władimira Putina wiemy zasadniczo bardzo nie wiele. Prezydenckie rodziny unikają skandali. Czy jednak zawsze? 

Artykuł o losie Gulnary Karimowej, córki niedawno zmarłego prezydenta Uzbekistanu, Islama Karimowa to kolejny tekst w cyklu Eurazja Studenckim Okiem.

Eurazja Studenckim Okiem to seria analiz, dokonywanych przez studentów Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ, a dotyczących najistotniejszych problemów świata eurazjatyckiego. Projekt jest współorganizowany przez Koło Naukowe Eurazja

Artykuł można przeczytać w zakładce: http://www.rosjoznawstwo.uj.edu.pl/eurazjastudenckimokiem

Aktualności