Przejdź do głównej treści

Dołącz do nas!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozpocznij studia eurazjatyckie!

Jak zarejestrować się na studia?

Rekrutacja na nasze studia odbywa się za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Znajdziesz tam pełną informację o terminach rejestracji i wpisów na studia, zasadach kwalifikacji oraz o limitach przyjęć na poszczególne stopnie i o dokumentach wymaganych do wpisu.

 

 

Czym są Studia Eurazjatyckie?
Studia Eurazjatyckie to kierunek stworzony dla osób, które fascynuje świat różnorodności! Podczas studiów poznasz skomplikowaną historię narodów byłego Imperium Rosyjskiego i Związku Radzieckiego, dzisiaj budujących swoje niepodległe państwa. Poznasz kraje eurazjatyckie od strony ich systemów politycznych, prawnych i administracyjnych, zrozumiesz procesy gospodarcze i przemiany społeczne. Dostrzeżesz siłę powiązań, ale też sytuacji konfliktowych między uczestnikami stosunków międzynarodowych na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego oraz Azji Centralnej. Praktyczna nauka języka rosyjskiego pozwoli Ci wprost "zrozumieć ten świat"!

Jak mówimy o Eurazji?

Prof. Joachim Diec - Co siedzi w głowie Putina?

Dr hab. Anna Jach - Klucz do odczytania Eurazji

Dr Jan Brodowski - Szewardnadze zapomniany

Dr Katarzyna Kosowska - Polityka energetyczna Rosji wobec Kaukazu Południowego 

Dr Martyna Kowalska - Mniejszości seksualne w Czeczenii

Dr Michał Kuryłowicz - O co chodzi w protestach w Kazachstanie?

Mgr Anzhela Kayumova - Tożsamość narodowa Ormian

Studia eurazjatyckie zdaniem studentów

Czas, jaki miałam okazję spędzić na Studiach Eurazjatyckich przede wszystkim był i jest dla mnie możliwością rozwoju osobistego. Dzięki prowadzonym zajęciom zdobyłam wiedzę, która teraz pozwala mi lepiej poruszać się w gąszczu informacji w temacie naszych wschodnich sąsiadów oraz pozwala formułować własne opinie i osądy. Uczestnicząc w pracach Koła Naukowego "Eurazja" poznałam świetnych ludzi, współorganizowałam ciekawe wydarzenia, a wspomnień z wyjazdów nie zamieniłabym na nic innego! (Aleksandra)

Dzięki programowi Studiów Eurazjatyckich miałem okazję rozwijać się i kształcić pod okiem specjalistów z obszaru Eurazji. Czerpiąc wiedzę od wysoce wykwalifikowanych wykładowców moja kariera zawodowa i naukowa zaczęła się już na bardzo wczesnym etapie edukacji. Ponadto, uczestnicząc w wielu projektach i wyjazdach naukowych nabyłem i rozwinąłem wiele przydatnych umiejętności, które przydają mi się obecnie w codziennym życiu. Jest to wyjątkowa przygoda, którą mogę polecić każdemu! (Paweł)

Program studiów

Pełen wykaz zajęć wraz z opisami poszczególnych modułów znajduje się w Aplikacji Sylabus UJ

Profil studenta i absolwenta

Student:

 • poznaje różnorodne regiony oraz mniejszości etniczne na terenie byłego ZSRR w kontekście historycznym, geograficznym oraz kulturowym tego wielonarodowego obszaru;
 • zapoznaje się z gospodarką, uwarunkowaniami politycznymi oraz kontrastami cywilizacyjnymi w przestrzeni poradzieckiej;
 • opanowuje język rosyjski jako narzędzie do rozumienia zachodzących procesów na obszarze eurazjatyckim;

Absolwent:

 • jako pracownik administracji, instytucji kultury, turystyki posiada wiedzę na temat specyfiki życia w republikach byłego ZSRR, zróżnicowania kulturowego, społecznego, politycznego obszaru euroazjatyckiego, sympatii i antagonizmów w regionie. Świadomość problemów społeczeństw wieloetnicznych i mniejszości narodowych pozwala na inicjatywność, kreatywność w prowadzeniu projektów oraz łagodzeniu sytuacji napięć kulturowych;
 • w obszarze dziennikarskim i eksperckim potrafi skontrastować oraz uwspólnić tendencje rozwojowe na obszarze euroazjatyckim, wyróżnić strefy wpływów, wyszukiwać informacje w rosyjskim Internecie;
 • posiada narzędzie, jakim jest język rosyjski, dzięki któremu może stać się pośrednikiem we współpracy z rosyjskojęzycznym partnerem;


Nasi Absolwenci odnaleźli się w następujących obszarach działalności zawodowej:
organizacje pozarządowe, instytucje kultury, dziennikarstwo, administracja, samorząd terytorialny, dyplomacja, doradztwo eksperckie, turystyka, firmy handlujące na rynku wschodnim, spedycja międzynarodowa.

Program studiów

​Pełen wykaz zajęć wraz z opisami poszczególnych modułów znajduje się w Aplikacji Sylabus UJ

Profil studenta i absolwenta

Magistrant:

 • poznaje współczesne problemy narodów na obszarze poradzieckim;;
 • porównuje gospodarkę, prawo gospodarcze, cywilne, karne, finansowe obowiązujące w państwach euroazjatyckich;
 • opanowuje język rosyjski w zakresie umożliwiającym rozumienie zachodzących tam procesów;
 • orientuje się w uwarunkowaniach prowadzenia biznesu na obszarze poradzieckim oraz poznaje rosyjski język biznesowy jako język komunikacji w tych sferach. 

Absolwent:

 • zatrudniony w administracji, strukturach biznesowych rozróżnia procesy różnicujące oraz spajające obszar euroazjatycki w aspektach administracji, biznesu i gospodarki w danym regionie;
 • jako uczestnik projektów w dziedzinie kultury, turystyki dzięki znajomości regionu oraz języka rosyjskiego pośredniczy w kontaktach z odmiennymi kulturami niegdyś składowymi ZSRR i posiadającymi wspólne dziedzictwo  ;
 • jako pracownik firmy handlowej potrafi inicjować oraz prowadzić korespondencję biznesową w języku rosyjskim. Orientacja w realiach prowadzenia biznesu w krajach byłego ZSRR pozwala na pośrednictwo w negocjacjach i współpracy z partnerem rosyjskojęzycznym.

Nasi Absolwenci odnaleźli się w następujących obszarach działalności zawodowej:
organizacje pozarządowe, instytucje kultury, dziennikarstwo, administracja, samorząd terytorialny, dyplomacja, doradztwo eksperckie, turystyka, firmy handlujące na rynku wschodnim, spedycja międzynarodowa.

Zobacz video galerię

Studia Eurazjatyckie