Przejdź do głównej treści

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa Instytutu

Program Erasmus +

Logotyp programu Erasmus +Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ posiada podpisane umowy Erasmus z następującymi uniwersytetami: Tallinna Ülikool (Estonia), Leuphana Universität Lüneburg (Niemcy), Universitatea din Bucuresti (Rumunia), Ostravska Univerzita (Czechy), Universität Regensburg (Niemcy), Università degli Studi di Padova (Włochy), Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bułgaria), Université Jean Moulin - Lyon III i Université Michel Montaigne - Bordeaux III (Francja), które przewidują wyjazdy wykładowców i studentów w obszarach politologii, socjologii, filologii i kulturoznawstwa. 

Lista umów KA 103 Erasmus Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ

Współpraca bilateralna

Grafika - współpraca międzynarodowaWykładowcy, doktoranci i studenci mają także możliwość wyjazdów w ramach umów bilateralnych podpisanych na szczeblu wydziałowym i ogólnouczelnianym. Są to m.in. umowy z Wydziałem Politologii Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. M.Łomonosowa; z Wydziałem Historycznym Państwowego Uniwersytetu w Sankt-Petersburgu; Państwową Akademią Słowiańskiej Kultury; Humanistycznym Prawosławnym Uniwersytetem św. Tichona i Wydziałem Humanistycznym Nowosybirskiego Technicznego Uniwersytetu Państwowego. 


Lista bilateralnych porozumień o współpracy naukowej (UJ)

Kursy oferowane przez IRiEW

W celu zapisu na zajęcia prosimy o kontakt z sekretariatem IRiEW: bogda.sokolowska@uj.edu.pl

Lista oferowanych kursów - rok akademicki 2023/24

Koordynator współpracy międzynarodowej

Koordynator współpracy międzynarodowej w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej: dr Agata Krzywdzińska (agata.krzywdzinska@uj.edu.pl)