Przejdź do głównej treści

Zrozum Wschód przez język! Naucz się z nami rosyjskiego!

Co nas wyróżnia?

kolaż zdjęć - aut. Elżbieta ŻakTym, co zdecydowanie wyróżnia studia prowadzone w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej, jest nowatorska metoda nauczania języka rosyjskiego. Tę stosowaną od lat zindywidualizowaną metodę komunikacyjną zainicjował prof. dr hab. Aleksy Awdiejew.  Skierowana jest ona na rozwijanie sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu, dynamicznego opanowania umiejętności aktywnego czytania tekstów publicystycznych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnych.

Jakie materiały wykorzystujemy w nauce języka?

Podstawowym materiałem nauczania są autentyczne teksty rosyjskojęzycznych wiadomości medialnych w postaci audio i graficznej. Nie używa się podręcznika, natomiast uczący się otrzymują zbiór obowiązkowych materiałów w postaci aktualizowanych nagrań i tekstów drukowanych do pracy na zajęciach. Student uczy się żywego języka, a nie oderwanych od siebie struktur gramatycznych czy leksykalnych. Zwraca się bardziej uwagę na komunikatywność i zrozumiałość wypowiedzi, choć pojawiające się błędy nie są lekceważone, a omawiane po zakończeniu wypowiedzi. Jednakże treść ma przewagę nad formą, a gramatyka nie powinna prowadzić do powstania trudnych do pokonania blokad. 

Jak student współuczestniczy w tworzeniu zajęć?

Krasnojarsk, fot. Elżbieta ŻakStudent uczący się tą metodą zyskuje umiejętność samodzielnej pracy oraz – od samego początku studiów – nawyk regularnego przeglądania rosyjskojęzycznych serwisów informacyjnych oraz krytycznej oceny ich zawartości. Zindywidualizowane  podejście w zależności od sposobu uczenia się danego studenta, dostosowane jest do tempa pracy każdego. Rolą wykładowcy jest wspomaganie i monitorowanie procesu przyswajania języka obcego, zwracania uwagi na akcenty kulturowe, stylistyczne, gramatyczne. Pod tym kątem przygotowywane są ćwiczenia, podsuwane tematy, aby móc rozwijać sprawność wypowiedzi, a zarazem budować wiedzę. Dobrane przez prowadzącego aktualne materiały mają zachęcać do komunikacji i zwiększać motywację studentów. Skłaniają one do rozszerzania wiedzy o rozległym obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu oraz Azji Centralnej poprzez analizę bieżących wydarzeniach społecznych, politycznych, kulturowych. Studenci stają się zatem współtwórcami procesu dydaktycznego, wnosząc własne propozycje do omawianych podczas zajęć kwestii. Na każdym poziomie materiał jest opracowywany i dostosowywany pod kątem stopnia trudności do poszczególnego etapu oraz odpowiada zadeklarowanym zainteresowaniom danej grupy studentów. Różne aktywności mowne i pisemne niezbędne dla prowadzenia polemiki obejmują streszczenia ustne i pisemne, komunikaty, różne formy udziału w dyskusji, umiejętność argumentacji oraz prowadzenia podstawowych działań perswazyjnych. Student otrzymuje do dyspozycji nagrane audiomateriały, by mógł wielokrotnie wysłuchiwać, oznaczać prawidłowe akcenty, śledzić za redukcją, czy sposobem wymowy poszczególnych słów, wreszcie zapamiętywać używane w dyskursie publicznym konstrukcje.

Jak poprzez język poznać i zrozumieć inną rzeczywistość?

Irkuck - fot. Elżbieta ŻakGłównym założeniem metody Awdiejewa jest autonomiczność, czyli rozwijanie samodzielności w zdobywaniu wiedzy. Dzięki tej metodzie uczący się mają poczucie własnej wartości oraz otrzymują ciągły dostęp do materiałów autentycznych; zapewnia się im maksimum kontaktu z językiem obcym w kontekście szeroko pojętego regionu, będącego obiektem badań; rozwija się postawę ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur. Nauka języka osadzona jest w realiach, mimo że nauczanie nie odbywa się w rzeczywistości obcojęzycznej. Studenci zachęcani są do samodzielnych poszukiwań. Przenikanie oraz rozumienie świata rosyjskojęzycznego staje się w obliczu obserwowanych wydarzeń o zasięgu globalnym istotną potrzebą. W proponowanej metodzie student zyskuje nie tylko niezbędną wiedzę językową, ale również informacje związane bezpośrednio ze światem rosyjskojęzycznym, może poznawać i analizować realia, aktualne i zmieniające się wydarzenia, jakie wywierają wpływ na poszczególne społeczeństwa.

Zobacz video galerię

Rozmowy z mistrzem - prof. Aleksy Awdiejew

Polecamy również
Rekrutacja do programu MOST 30.10-31.11.23r.

Rekrutacja do programu MOST 30.10-31.11.23r.

Pracownicy Instytutu zdobywcami minigrantów

Pracownicy Instytutu zdobywcami minigrantów

Burza nad Eurazją. Co dalej z wojną w Ukrainie? Z prof. Joachimem Diecem rozmawia dr Michał Kuryłowicz

Burza nad Eurazją. Co dalej z wojną w Ukrainie? Z prof. Joachimem Diecem rozmawia dr Michał Kuryłowicz

Dwa minigranty dla studentów Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ

Dwa minigranty dla studentów Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ