Współpraca międzynarodowa

Współpraca bezpośrednia - uczelnie w Rosji

Instytut Rosji i Europy Wschodniej prowadzi współpracę z następującymi uczelniami w Rosji:

  • Państwowa Akademia Kultury Słowiańskiej w Moskwie - Государственная Академия Славянской Культуры
     
  • Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. Łomonosowa  w Moskwie, Wydział Politologii - Московский Государственный Университет им. М.Ломоносова, Факультет Политологии
     
  • Sankt-Petersburski Uniwersytet Państwowy, Wydział Historyczny - Санкт-Петербургский Государственный Университет, Исторический Факультет
     
  • Humanistyczny Prawosławny Uniwersytet  im. Św. Tichona w Moskwie