Pracownicy Zakładu Antropologii Kultury Rosyjskiej

Dr hab. Andrzej Dudek - kierownik

Główne obszary zainteresowań:

Religijne inspiracje w kulturze rosyjskiej. Literatura i kultura rosyjska przełomu XIX i XX wieku. Wiaczesław Iwanow - poeta i filozof. Dymitr Mereżkowski - myśliciel, poeta, polityk. Poezja rosyjska XIX wieku i jej konteksty kulturowe. Proza trzeciej fali emigracji. W. Wojnowicz, Wieniedikt Jerofiejew. Kulturologia, rosyjskie koncepcje kultury. Antropologia kultury rosyjskiej. Mentalność rosyjska. Cywilizacja sowiecka.

Kontakt:

tel.: 634-13- 55, w. 217

Prof. dr hab. Katarzyna Duda

Główne obszary zainteresowań:

Literatura i kultura rosyjska XX wieku. Literatura i publicystyka trzeciej fali emigracji. Nurt utopijny i antyutopijny we współczesnej literaturze rosyjskiej. W. Maksimow - pisarz i publicysta. Rosyjski ruch dysydencki - A. Amalrik.

Kontakt:

 e-mail: katarzyna.duda@uj.edu.pl

Dr Bartłomiej Brążkiewicz

Główne obszary zainteresowań:

Literaturoznawstwo rosyjskie, antropologia kultury rosyjskiej (w szczególności: motywy choroby psychicznej, szaleństwa, obłędu w kontekstach: religijnym, społecznym i politycznym; literatura i kultura rosyjska okresu radzieckiego i postradzieckiego; filozofia i antropologia Petersburga).

Kontakt:

tel.: 634-13- 55, w. 205
e-mail: bartlomiej.brazkiewicz@uj.edu.pl

Dr Martyna Kowalska

Główne obszary zainteresowań:

Kultura i  literatura doby radzieckiej i postradzieckiej. Rosyjska literatura emigracyjna. III fala emigracji rosyjskiej. Aleksander Sołżenicyn, ruch dysydencki w Rosji. Homo sovieticus. Homo russicus. Kulturowe ruchy młodzieżowe w Rosji.

Kontakt:

tel. 634 13 55 wew. 205

Dr Marta Lechowska

Główne obszary zainteresowań:

Rosyjska filozofia religijna, myśl Wiaczesława Iwanowicza Iwanowa, filozofia tragedii, filozofia dialogu Michaiła Bachtina, historia sztuki rosyjskiej, historia formy misteryjnej w teatrze rosyjskim, rosyjski teatr współczesny.

 

Kontakt:

tel.: 634-13- 55, w. 223