Pracownicy Zakładu Rosjoznawstwa

Dr hab. Jerzy Gordziejew - kierownik

Główne obszary zainteresowań:

Dzieje społeczno-gospodarcze i kulturalne miast i społeczności lokalnych Wielkiego Księstwa Litewskiego. Działalność Komisji Porządkowych w okresie stanisławowskim, w tym zagadnienie modernizacji administracji lokalnej w okresie Sejmu Czteroletniego. Socjotopografia Grodna. Działalność podskarbiego nadwornego litewskiego Antoniego Tyzenhauza. Cmentarze katolickie Grodna. Historiografia i źródłoznawstwo miasta Grodna. Edycja nowożytnych źródeł, pochodzących z terenów Litwy i Białorusi.
Więcej: http://kamunikat.org/Hardziejeu_Jury.html

Kontakt:

tel.: 634-13- 55, w. 221
e-mail: hardziejeu@gmail.com

Dr Agnieszka Malska-Lustig

Główne obszary zainteresowań:

Literatura trzeciej fali emigracji rosyjskiej. Twórczość A. Sołżenicyna, A. Zinowiewa, W. Niekrasowa, E. Limonowa, J. Drużnikowa.

Kontakt:

tel.: 623-77-30;
e-mail: amalska@poczta.fm

Dr Danuta Gałyga

Główne obszary zainteresowań:

Strategie nauczania / uczenia się a opanowanie języka obcego. Badanie efektywności nauczania języków słowiańskich (polskiego, rosyjskiego, czeskiego). Nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych.

Kontakt:

tel.: 634-13- 55, w. 214
e-mail: danuta.galyga@uj.edu.pl

Mgr Tatiana Gładyś

Główne obszary zainteresowań:

Analiza błędów w tłumaczeniach  utworów Andrzeja Sapkowskiego na język rosyjski. „Narodnyj pieriewod" i jego wpływ na sytuację literatury fantastycznej tłumaczonej  na rosyjskim rynku wydawniczym.

Kontakt:

tel.: 634-13- 55, w. 216
e-mail: tatiana.gladys@uj.edu.pl

Mgr Anzhela Kayumova

Główne obszary zainteresowań:

Wpływ języka rosyjskiego na język ormiański.

Kontakt:

tel.: 634-13- 55, w. 216;
e-mail: anzhela@interia.pl

Dr Elżbieta Żak

Główne obszary zainteresowań: Współczesna kultura i społeczeństwo rosyjskie; proces transformacji kultury sowieckiej i postsowieckiej.

 

Kontakt:

tel.: 634-13- 55, w. 216
e-mail: elazak@gmail.com