Pracownicy Katedry Kultury Bizantyńsko-Prawosławnej

Prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus - kierownik

Główne obszary zainteresowań:

Chrześcijańskie wątki w folklorze rosyjskim. Kultura ruska XI-XVII wieku: literatura, wpływy bizantyjskie i mongolskie, prawo, monastycyzm i hezychazm, stosunki państwo-Kościół. Stary obrzęd - literatura i kultura. Geneza i kształt konserwatyzmu ruskiego. Kryzys kultury staroruskiej. Wpływy Zachodu na kulturę ruską. Ruska literatura polemiczna. Inteligencja rosyjska (XVIII wiek). Kulturologia. Rosyjska literatura emigracyjna - L. Kopielew, A. Galicz. Rosyjski Kościół Prawosławny w XX wieku.

Kontakt:

tel.: 634-13- 55, w. 222

Dr Lidia Macheta

Główne obszary zainteresowań:

Antropologia ontologiczna. Teo-antropologia w ujęciu ontologicznym.  Antropologia ikony i jurodstwa.  Podstawy (onto)antropologiczne tożsamości rosyjskiej
i samopoznania rosyjskiego

Kontakt:

tel.: 634-13- 55, w. 218;

Dr hab. Dymitr Romanowski

Główne obszary zainteresowań:

 

Kontakt:

tel.: 634-13- 55, w. 218
e-mail: dymitr.romanowski@uj.edu.pl