Szkoła Zimowa CIRP - Nowogród Wielki (11-15 lutego 2018 r.)

Studenci Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ już po raz czwarty wzięli udział w Szkole Zimowej CIRP, która odbyła się w dniach 11-15 lutego br. w Nowogrodzie Wielkim. Temat tegorocznej edycji Szkoły: Cотрудничество в регионе Балтийского моря: устойчивое развитие vs. геополитическая конфронтация (The Baltic Sea regional security environment: sustainable development vs. geopolitical confrontation), skłaniał do ostrych dyskusji odnośnie stanu współczesnych relacji pomiędzy Rosją a krajami nadbałtyckimi i szerzej: na linii Rosja-NATO. Nie zabrakło debat na temat wzrastającej fali zbrojeń, wzajemnej koncentracji wojsk w rejonach pogranicznych oraz zjawiska tzw. "wojny informacyjnej". 
Wśród występujących podczas Szkoły ekspertów znaleźli się m.in. Swietłana Glinkina (Instytut Gospodarki RAN), Siergiej Markiedonow (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny), Siergiej Cypliajew (Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Służby Publicznej), Tomasz Chłoń (Wydział Dyplomacji Publicznej NATO), Sven-Olov Carlsson (Przedstawicielstwo UE w Rosji) czy Dag Halvorsen (Konsul Generalny Norwegii w Sankt Petersburgu). W gronie eksperckim znalazł się również prof. Joachim Diec, dyrektor Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ.
Wykładom towarzyszyły warsztaty dla studentów, w ramach których uczestnicy projektowali rozwiązania problemów wynikających z powstania sytuacji nadzwyczajnych (klęski żywiołowe, braki zasilania itp.).
W trakcie pobytu na Szkole tradycyjnie odbyła się wycieczka poglądowa, zapoznająca uczestników z historią Nowogrodu Wielkiego. Po zakończeniu Szkoły polska grupa pozostała jeszcze w Petersburgu korzystając z uroków śnieżnej zimy w północnej stolicy Rosji i przyglądając się kampanii wyborczej przed nieodległymi wyborami prezydenta. 
W Szkole wzięło udział pięcioro studentów i absolwentów Instytutu Rosji i Europy Wschodniej: Klaudia Falkiewicz, Agata Łukasiewicz, Karolina Zub, Dariusz Jasiński, Łukasz Rabiasz oraz reprezentujący Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Krzysztof Błaszak. 

 

1 /image/image_gallery?uuid=237013f7-fc0d-4194-9ae7-f5ada4169c00&groupId=2798762 768 576 Karolina Zub, Michał Kuryłowicz 2 10
2 /image/image_gallery?uuid=50106d8d-ff5d-44a7-ab0e-82eb50d83fc1&groupId=2798762 768 576 Karolina Zub, Michał Kuryłowicz 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=6c1370dd-c6a2-41f6-81bb-70083791535b&groupId=2798762 768 576 Karolina Zub, Michał Kuryłowicz 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=aba8fd75-6c36-47f9-a856-31f682fc7eda&groupId=2798762 768 576 Karolina Zub, Michał Kuryłowicz 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=8bf4af39-91fc-497d-9a1b-af4ee14abb68&groupId=2798762 768 576 Karolina Zub, Michał Kuryłowicz 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=9cb96151-34cd-4211-8a60-39d60173cffb&groupId=2798762 896 672 Karolina Zub, Michał Kuryłowicz 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=b69d1364-6759-4a43-94e1-9b02e89d739b&groupId=2798762 896 672 Karolina Zub, Michał Kuryłowicz 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=087feeb5-ed14-4a37-98c0-c3fb52318e33&groupId=2798762 896 672 Karolina Zub, Michał Kuryłowicz 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=15cf11ad-fdb2-4def-9009-6f4eccd98d77&groupId=2798762 896 672 Karolina Zub, Michał Kuryłowicz 10 8