Sylabusy

Studia I stopnia - przedmioty obowiązkowe

 

Semestr I

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

O/F

Forma zaliczenia

Liczba godzin

ECTS

1.

Wprowadzenie do studiów eurazjatyckich

K

O

z/o

30

2

2.

Filozofia

K

O

egzamin

30

3

3.

Język rosyjski

Ćw.

O

z/o

60

4

4.

Język angielski

Ćw.

O

z/o

30

3

5.

Geografia obszaru eurazjatyckiego

K

O

egzamin

30

2

6.

Dawne dzieje Europy Wschodniej

K

O

z/o

30

2

7.

Ewolucja kultur wschodnioeuropejskich

K

O

z/o

30

2

8.

Historia narodów Kaukazu

W

O

egzamin

30

2

 

9

Stosunki rosyjsko-irańskie na tle religijnego
i etnicznego zróżnicowania regionu cz. 1

W

O

egzamin

30

2

10.

BHP

Ćw.

O

z/o

4

0

11.

Wychowanie fizyczne

Ćw.

O

z/o

30

0

 

Semestr II

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

O/F

Forma zaliczenia

Liczba godzin

ECTS

1

Język rosyjski

Ćw.

O

z/o

30

3

2.

Język angielski

Ćw.

O

z/o

60

4

3.

Historia nowożytnych kultur wschodnioeuropejskich

K

O

z/o

30

3

4.

Cywilizacja Rosji nowożytnej

K

O

egzamin

30

2

5.

Historia i współczesność cywilizacji tureckiej

K

O

egzamin

30

2

6.

Stosunki rosyjsko-irańskie na tle religijnego i etnicznego zróżnicowania regionu cz. 2

W

O

egzamin

30

2

 

7.

Kształtowanie narodów Azji Środkowej

K

O

z/o

30

2

8.

Rdzenne narody Syberii

K

O

z/o

30

2

9.

Wychowanie fizyczne

Ćw.

O

z/o

30

0

 

Semestr III

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

O/F

Forma zaliczenia

Liczba godzin

ECTS

1.

Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości

W

O

egzamin

30

3

2.

Polityka i gospodarka Związku Radzieckiego
(1917-1991)

K

O

egzamin

30

3

3

Narody Rosji i ZSRR w XX wieku

K

O

egzamin

30

3

4.

Teoria stosunków międzynarodowych

W

O

egzamin

30

3

5.

Świat idei na obszarze eurazjatyckim

K

O

z/o

30

2

6.

Język rosyjski

K

O

z/o

60

4

7.

Język angielski

K

O

z/o

30

3

 

 

Semestr IV

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

O/F

Forma zaliczenia

Liczba godzin

ECTS

1

Język rosyjski

Ćw.

O

z/o

30

3

2.

Język angielski

Ćw.

O

z/o

60

4

3.

Systemy i życie polityczne państw Europy Wschodniej

K

O

z/o

30

3

4.

Systemy i życie polityczne państw Kaukazu i Azji Środkowej

K

O

z/o

30

3

5.

Społeczeństwo i kultura współczesnej Rosji

K

O

z/o

30

2

6.

Stosunki Rosja – Azja–Pacyfik

K

O

z/o

30

2

7.

Religie obszaru eurazjatyckiego

K

O

z/o

30

3

8.

Ochrona własności intelektualnej

K

 O

 z/o

10

1

 

Semestr V

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

O/F

Forma zaliczenia

Liczba godzin

ECTS

1.

Język rosyjski

Ćw.

O

z/o

30

3

2.

Język angielski

Ćw.

O

z/o

30

3

3.

Seminarium licencjackie

Sem.

O

zal.

30

3

4.

Komunikacja międzykulturowa

K

O

z/o

30

3

5.

Systemy prawno-administracyjne państw Kaukazu i Azji Środkowej

K

O

z/o

30

3

6.

Systemy prawno-administracyjne państw wschodnioeuropejskich

K

O

z/o

30

3

 

 

Semestr VI

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

O/F

Forma zaliczenia

Liczba godzin

ECTS

1.

Język rosyjski

Ćw.

O

egzamin

60

5

2.

Język angielski

Ćw.

O

egzamin

60

5

3.

Potencjał turystyczny obszaru eurazjatyckiego

K

O

z/o

30

3

4.

Seminarium licencjackie zakończone napisaniem pracy dyplomowej

Sem.

O

z/o

30

11

 

Studia I stopnia - przedmioty fakultatywne

 1. Dr hab., Stanisław Bieleń, prof. UW, Podstawy ładu międzynarodowego w XXI wieku
 2. Dr hab., Stanisław Bieleń, prof. UW, Obszar eurazjatycki w światowej geopolityce
 3. Dr hab., Adam Bosiacki, prof. UW, Historia ustroju i prawa rosyjskiego
 4. Dr Agata Krzywdzińska, Obszar eurazjatycki w przekazach medialnych
 5. Mgr Marzena Ples, Mentalność i obyczaje obszaru Europy Wschodniej
 6. Mgr Jan Zdanowski, Praktyczny wymiar dyplomacji publicznej i kulturalnej w realizacji polskiej polityki zagranicznej na Wschodzie
 7. Dr hab. Dymitr Romanowski, Przemiany konfesjonale na obszarze postradzieckim
 8. Dr Renata Król-Mazur, Polskie zainteresowanie Kaukazem na przestrzeni wieków
 9. Mgr Marzena Ples, Organizacje pozarządowe w państwach obszaru postradzieckiego
 10. Dr hab., Stanisław Bieleń, prof. UW, Stosunki Rosja – Unia Europejska
 11. Mjr mgr Michał Hołub, Zarządzanie kryzysami na obszarze zainteresowań Federacji Rosyjskiej
 12. Mgr Agnieszka Słomian, Zarządzanie projektami dotyczącymi krajów Europy Wschodniej i obszaru postradzieckiego
 13. Prof. dr hab. Grzegorz Mazur, Ukraina w stosunkach międzynarodowych
 14. Mgr Anna Kasprzycka, Sytuacja obywateli państw postradzieckich w Polsce
 15. Mgr Daria Janowiec, Prawosławie na obszarze postradzieckim
 16. Dr Jan Brodowski, Podstawy dyplomacji
 17. Mgr Marzena Ples, Социальное поведение современных россиян
 18. Mgr Daria Janowiec, Dialog międzyreligijny w Eurazji
 19. Mgr Jan Zdanowski, Problematyka mniejszości narodowych na obszarze byłego ZSRR na przykładzie Ukrainy. Miejsce mniejszości polskiej w strukturze etnicznej państwa ukraińskiego

Studia II stopnia - przedmioty obowiązkowe

 

Semestr I

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

O/F

Forma zaliczenia

Liczba godzin

ECTS

1.

Język rosyjski

Ćw.

O

z/o

60

4

2.

Academic English

Ćw.

O

z/o

30

3

3.

Metodologia nauk społecznych

W

O

egzamin

30

2

4.

Współczesne społeczeństwa i kultura krajów wschodnioeuropejskich

K

O

z/o

30

3

5.

Współczesne narody i kultury Azji Środkowej

K

O

z/o

30

2

6.

Współczesne narody i kultury Kaukazu

K

O

z/o

30

2

7.

Samorząd terytorialny na obszarze eurazjatyckim

K

O

z/o

30

3


Semestr II

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

O/F

Forma zaliczenia

Liczba godzin

ECTS

1

Język rosyjski

Ćw.

O

z/o

60

4

2.

Academic English

Ćw.

O

egzamin

30

3

3.

Seminarium magisterskie

Sem.

O

Zal.

30

3

4.

Podstawy prawa cywilnego i karnego państw obszaru postradzieckiego

K

O

z/o

30

4

5.

Podstawy prawa gospodarczego i finansowego państw obszaru postradzieckiego

K

O

z/o

30

4

6.

Gospodarka państw obszaru eurazjatyckiego

K

O

z/o

45

4

7.

Prawo autorskie

W

O

z/o

10

1

 

Semestr III

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

O/F

Forma zaliczenia

Liczba godzin

ECTS

1.

Język rosyjski

Ćw.

O

z/o

60

4

2.

Język rosyjski w biznesie

Ćw.

O

z/o

30

3

3.

Seminarium magisterskie

Sem.

O

z/o

30

6

4.

Negocjacje w stosunkach międzynarodowych

K

O

z/o

30

3

5.

Polska w perspektywie polityki rosyjskiej

W

O

egzamin

30

2

6.

Warunki i realia prowadzenia biznesu na obszarze postradzieckim

Warsz.

O

 z/o

30

3

7.

Wychowanie fizyczne

Ćw.

O

z/o

30

0

 

 

Semestr IV

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

O/F

Forma zaliczenia

Liczba godzin

ECTS

1

Język rosyjski w biznesie

K

O

z/o

30

3

2.

Język rosyjski

W

O

egzamin

60

4

3.

Integracja eurazjatycka

W

O

egzamin

30

3

4.

Seminarium magisterskie zakończone obroną
pracy magisterskiej

Sem.

O

z/o

30

11

5.

Wychowanie fizyczne

Ćw.

O

z/o

30

0

 

Studia II stopnia - przedmioty fakultatywne