Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy egzaminów

dr hab. Małgorzata Abassy, prof. UJ

Wszystkie przedmioty (prezentacje, eseje).

Dr Bartłomiej Brążkiewicz

Kultura radziecka – I termin: 31.01.2024, 10:00-11:00, sala 107; II termin: 21.02.2024, 10:00-11:00, sala 107.
Wprowadzenie do studiów eurazjatyckich z elementami geografii – I termin: 1.02.2024, 9:00-12:00; II termin: 20.02.2024, 10:00-11:00 (ustnie, p. 116).

Dr Jan Brodowski

Współczesne państwa i społeczeństwa Kaukazu - 29 stycznia 2024 g. 15.00, sala 143
Systemy prawno-administracyjne państwa Kaukazu i Azji Środkowej - 29 stycznia 2024 g. 16.45, sala 143.
Sesja poprawkowa:
wszystkie przedmioty- 22.02.2024, godz. 18.15-19.00, gabinet 119.

 

Prof. dr hab. Joachim Diec

Negiotalism in International Relations - 1.02.2024, godz. 11.30, sala 143.
Geopolitics:a Historical and Typologica Overview - 1.02.2024, godz. 13.00, sala 143.
Sesja poprawkowa:
Wszystkie przedmioty:21.02.2024, godz. 11.30, sala 112.

Prof. dr hab. Katarzyna Duda

Mapa pojęć rosyjskiego obszaru kulturowo-politycznego XX i XXI wieku - 30.01.2024, godz. 10.30, sala 112.
Literatura rosyjska 1917-1956 - 30.01.2024, godz. 11.00, sala 112
Антиутопия в мировой литературе XX и XXI веков (FAKULTET) - 30.01.2024, od godziny 11.30, sala 112.
Sesja poprawkowa:
Wszystkie przedmioty: 20.02.2024 od godziny 10.30, sala 112.

dr hab. Andrzej Dudek, prof. UJ

Komunikacja międzykulturowa: 31. 01. 2024, godz 12.00 - 15.00 - egzamin pisemny, sala 143.
Contemporary Russian Society: 01. 02. 2024, godz. 11.00 - egzamin ustny (sala 016)
Poza prawosławiem. Inne wyznania w Rosji: 05. 02. 2024 - 06. 02. 2024, godz. 11.00 - egzamin ustny (sala 016).
Sesja poprawkowa:
Komunikacja międzykulturowa: 20.02.2024, godz. 11.00-14.00, sala 016.
Contemporary Russian Society: 20.02.2024, godz. 14.00, sala 016.
Poza prawosławiem. Inne wyznania w Rosji: 20.02.2024, godz.14.30, sala 016.  

dr Danuta Gałyga

Sesja w Zakładzie Studiów Polsko-Ukraińskich.

mgr Tatiana Gładyś

Język rosyjski I rok II stopnia - 29 stycznia 2024, godz. 9:00-10:45, sala 143 (część pisemna) - 29 stycznia 2024, godz. 11.30, sala 016 (część ustna).
Sesja poprawkowa:
Język rosyjski, I rok II stopnia - 22 lutego 2024, 9:00-10:30, sala 143 ustny od 11:00, sala 143.

dr hab. Jerzy Gordziejew, prof. UJ

Dawne dzieje Europy Wschodniej: 1 lutego, 2024, 9.00-11.00, sala 107
Współczesne państwa i społeczeństwa Europy Wschodniej: 1 lutego 2024, 11.00-12.00, sala 107.
Systemy prawno-administracyjne państw Europy Wschodniej: 1 lutego 2024,12.00-13.00, sala 107.
Sesja poprawkowa:
wszystkie przedmioty: 19 lutego 2024, 10.00-11.00, sala 107.

dr hab. Anna Jach, prof. UJ

30.01.2023, godz. 11.30-13.00, gabinet 115, wszystkie przedmioty.
Sesja poprawkowa:
20.02.2023, godz. 11.30-13.00, gabinet 115, wszystkie przedmioty.

mgr Anzhela Kayumova

Język rosyjski I rok I stopnia - 29 stycznia 2024, godz. 9:00-10:45, sala 143 (część pisemna), 29 stycznia 2024, godz. 11.30, sala 016 (część ustna).
Język rosyjski II rok I stopnia - 30.01.24, godz. 11.30, sala 107.
Анализ общественного дискурса - 31.01.24, godz. 10.00, sala 112.
Sesja poprawkowa:
Język rosyjski I rok I stopnia - 22 lutego 2024, 9:00-10:30, sala 143, ustny od 11:00, sala 107.

Język rosyjski II rok I stopnia - 22 lutego 2024, godz. 12.00, sala 107.

dr Katarzyna Kosowska

The Russian Economy in the Putin’s Time – piątek 2 lutego 2024 roku, godzina 8.00, sala 143.
Sesja poprawkowa:
The Russian Economy in the Putin’s Time – piątek 23 lutego 2024 roku, godzina 8.00, sala 143.

dr Martyna Kowalska

Klasyki filmu rosyjskiego: 29.01.2024 g. 10:00, sala 112.
Sesja poprawkowa:
wszystkie przedmioty: 19.02.2024 g. 10.00, sala 112.

dr Agata Krzywdzińska

Potencjał obszaru eurazjatyckiego - 30 stycznia 2024, godz. 11.30, sala 143.
Polityka medialna na obszarze eurazjatyckim - 30 stycznia 2024, godz. 9.45, sala 143.
Społeczeństwo i kultura współczesnej Rosji - 30 stycznia 2024, godz. 9.45, sala 143.
Stosunki polsko-rosyjskie w perspektywie zmian kulturowo-społecznych, 6 luty 2024, godz. 9.45, sala 143.
Sesja poprawkowa:
Wszystkie przedmioty: 23.02.204, godz. 9.45, sala 107.

dr Michał Kuryłowicz

Urlop naukowy.

dr Marta Lechowska

dr Lidia Macheta

Urlop naukowy.

dr Agnieszka Malska-Lustig

Język rosyjski, I rok I stopnia oraz I rok, II stopnia - 29 stycznia 2024, godz. 9:00-10:45, sala 143 (część pisemna) - 29 stycznia 2024, godz. 11.30, sala 016 (część ustna).
Sesja poprawkowa:
Język rosyjski, I rok I stopnia oraz I rok, II stopnia - 22 lutego 2024, 9:00-10:30, sala 143 ustny od 11:00, sala 143.

dr hab. Dymitr Romanowski

Człowiek społeczeństwo państwo w koncepcjach rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej: 01.02.24 10.00-11.00, sala 112.
Rosyjska idea-naród imperium Kościół: 01.02.21 11.00-12.00, sala 112.
Procesy etnopoliyyczne na obszarze  eurazjatyckim: 02.02.21 10.00-11.00, sala 112.
Sesja poprawkowa:
Człowiek społeczeństwo państwo w koncepcjach rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej:
20.02.24 10.00-11.00, sala 107.
Rosyjska idea-naród imperium Kościół: 20.02.24 11.00-12.00, sala 107. 
Procesy etnopoliyyczne na obszarze  Eurazjatyckim: 21.02.24 10.00-11.00, sala 016.

dr Elżbieta Żak

Język rosyjski, I rok I stopnia - 29 stycznia 2024 w godz. 9:00-10:45, sala 143 (część pisemna) - 29 stycznia 2024, godz. 11.30, sala 016 (część ustna).
Деловая речь: 1.02.2024, godz. 9.00-10.30, sala 016.
Sesja poprawkowa:
Język rosyjski, I rok I stopnia - 22 lutego 2024, 9:00-10:30, sala 143 ustny od 11:00, sala 143.
Деловая речь - 22.02.2024, godz. 12.30, sala 016.