Studia eurazjatyckie

Oferta studiów i rekrutacja

Studia eurazjatyckie I stopnia 

Studia eurazjatyckie II stopnia

Zarejestruj się na studia za pomocą systemu rekrutacji IRK

Dlaczego studia eurazjatyckie

Studia eurazjatyckie pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych krakowskiej Alma Mater poświęcone są dynamicznie ewoluującym państwom, które powstały po upadku ZSRR i ich najbliższemu sąsiedztwu. Obejmują swym zainteresowaniem Rosję i jej trudne stosunki z Ukrainą, Białoruś, Mołdawię, państwa Azji Środkowej: Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan, a także kraje kaukaskie – Armenię, Azerbejdżan i Gruzję. Poruszają również problemy stosunków tego obszaru z cywilizacją turecką, Iranem oraz obszarem Pacyfiku.

Studia prowadzone są w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej UJ przez uznanych specjalistów i praktyków, także z innych znaczących ośrodków naukowych Polski.

Zajęcia odbywają się w centrum Krakowa, w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Narodowego i Biblioteki Jagiellońskiej.

Licencjat

Na trzyletnich studiach licencjackich ukazana zostaje panorama geograficzna, historyczna, polityczna, kulturalna i gospodarcza świata eurazjatyckiego. Ponieważ ich zadaniem jest ukształtowanie specjalisty potrafiącego sprawnie utrzymywać kontakty międzynarodowe ze wskazanym obszarem, studia oprócz przedmiotów krajoznawczych obejmują naukę języka angielskiego i rosyjskiego w wymiarze po 90 godzin na każdym roku studiów.

Studia magisterskie

Dwuletnie studia magisterskie dostarczają specjalistycznej i rzadkiej wiedzy oraz umiejętności związanych z zagadnieniami ścisłej współczesności państw obszaru eurazjatyckiego: prawa cywilnego, karnego, gospodarczego i finansowego, realiów prowadzenia biznesu, negocjacji w stosunkach z tym obszarem. Zapoznają z jego problemami gospodarczymi i społecznymi. Oprócz doskonalenia znajomości języka angielskiego dają szansę intensywnej nauki języka rosyjskiego, którego kurs wraz z językiem biznesu obejmuje łącznie 300 godzin lekcyjnych.