"Gruzja po Rewolucji Róż". Nowa książka dra J. Brodowskiego

https://akademicka.pl/index.php?detale=1&a=2&id=46142

Serdecznie polecamy najnowszą książkę naszego pracownika, Dra Jana Brodowskiego, pt. "Gruzja po Rewolucji Róż. Obraz przemian politycznych w latach 2003-2018", wydaną niedawno nakładem Wydawnictwa Księgarnia Akademicka. 

Jan Brodowski łączy kilka perspektyw: rzetelność i pasję badacza z zacięciem publicysty (to nie zarzut, a komplement – nikt nie powiedział, że naukowa rozprawa musi być nudna i nieprzystępnie napisana); pozycje teoretyka i praktyka (jako ten ostatni jeździł do Gruzji m.in. w charakterze członka wyborczych misji obserwacyjnych OBWE); spojrzenia z zewnątrz i od środka (przez kilka lat mieszkał na Kaukazie). Jego praca to kolejny dowód, że o Gruzji da się pisać bezstronnie, ale nie da – beznamiętnie.
Wojciech Górecki

Więcej o książce: https://akademicka.pl/index.php?detale=1&a=2&id=46142

Studiuj z nami w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej!

Rozpocznij studia w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej UJ: 

1. dwa kierunki studiów:
Rosjoznawstwo i Studia eurazjatyckie

2. Historia, polityka, gospodarka i kultura Rosji, Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej

3. intensywna nauka języka rosyjskiego metodą komunikacyjną, prowadzona przez własną kadrę lektorską!

4. dynamiczne Koło naukowe! 

5. szansa poszerzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych poprzez: 

a. udział w Szkołach Zimowych i Letnich w Rosji
b. wyjazdy studyjne: Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Kirgistan;
c. obozy naukowe "Quo vadis Rosjo?";
d. praktyki podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Nie zwlekaj! Już teraz dołącz do grona naszych studentów!

Eurazja studenckim okiem

Jak dużo wiemy o rodzinach prezydentów byłych republik radzieckich?

Do opinii publicznej trafiają przede wszystkim informację o zaangażowaniu poszczególnych członków rodzin w politykę. Tak np. syn prezydenta Turkmenistanu jest wiceministrem spraw wewnętrznych. O córkach prezydenta Władimira Putina wiemy zasadniczo bardzo nie wiele. Prezydenckie rodziny unikają skandali. Czy jednak zawsze? 

Artykuł o losie Gulnary Karimowej, córki niedawno zmarłego prezydenta Uzbekistanu, Islama Karimowa to kolejny tekst w cyklu Eurazja Studenckim Okiem.

Eurazja Studenckim Okiem to seria analiz, dokonywanych przez studentów Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ, a dotyczących najistotniejszych problemów świata eurazjatyckiego. Projekt jest współorganizowany przez Koło Naukowe Eurazja

Artykuł można przeczytać w zakładce: http://www.rosjoznawstwo.uj.edu.pl/eurazjastudenckimokiem

Aktualności