"Pozarządowy sektor niekomercyjny w Rosji 2000-2018". Nowa książka dr Anny Jach

Serdecznie polecamy najnowszą książkę, Dr Anny Jach, pt. Pozarządowy sektor niekomercyjny w Rosji w latach 2000-2018. Osobliwości funkcjonowania, wydaną nakładem Wydawnictwa Księgarnia Akademicka. 

Praca Anny Jach jest unikatowym przedsięwzięciem, wnikliwym, dobrze porządkującym złożoną materię. (...) Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Rosji przyciąga uwagę, szczególnie świata zachodniego, zainteresowanego wdrażaniem w tym kraju standardów demokracji liberalnej. (...) Praca Anny Jach jest ważnym wkładem w procesie rozpoznawania kierunku zmian politycznych w Rosji, nieobojętnego dla Polski żyjącej w atmosferze rosyjskiego zagrożenia.

Z recenzji prof. Andrzeja Czajowskiego

Studiuj z nami w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej!

Rozpocznij studia w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej UJ: 

1. dwa kierunki studiów:
Rosjoznawstwo i Studia eurazjatyckie

2. Historia, polityka, gospodarka i kultura Rosji, Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej

3. intensywna nauka języka rosyjskiego metodą komunikacyjną, prowadzona przez własną kadrę lektorską!

4. dynamiczne Koło naukowe! 

5. szansa poszerzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych poprzez: 

a. udział w Szkołach Zimowych i Letnich w Rosji
b. wyjazdy studyjne: Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Kirgistan;
c. obozy naukowe "Quo vadis Rosjo?";
d. praktyki podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Nie zwlekaj! Już teraz dołącz do grona naszych studentów!

Eurazja studenckim okiem

Jak dużo wiemy o rodzinach prezydentów byłych republik radzieckich?

Do opinii publicznej trafiają przede wszystkim informację o zaangażowaniu poszczególnych członków rodzin w politykę. Tak np. syn prezydenta Turkmenistanu jest wiceministrem spraw wewnętrznych. O córkach prezydenta Władimira Putina wiemy zasadniczo bardzo nie wiele. Prezydenckie rodziny unikają skandali. Czy jednak zawsze? 

Artykuł o losie Gulnary Karimowej, córki niedawno zmarłego prezydenta Uzbekistanu, Islama Karimowa to kolejny tekst w cyklu Eurazja Studenckim Okiem.

Eurazja Studenckim Okiem to seria analiz, dokonywanych przez studentów Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ, a dotyczących najistotniejszych problemów świata eurazjatyckiego. Projekt jest współorganizowany przez Koło Naukowe Eurazja

Artykuł można przeczytać w zakładce: http://www.rosjoznawstwo.uj.edu.pl/eurazjastudenckimokiem

Aktualności