Nowa książka pod red. A. Dudka

Serdecznie polecamy najnowszą książkę "Czas w kulturze rosyjskiej. Время в русской культуре", pod red. Andrzeja Dudka, która ukazała się właśnie nakładem Oficyny Księgarnia Akademicka. W gronie współautorów tomu jest siedmiu pracowników Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ. 


Utrwalone w świadomości Rosjan wyobrażenia o istocie czasu, odzwierciedlone w ich dziełach artystycznych, myśli filozoficznej i teologicznej, w praktykach społecznych, rytuałach, mitach, w przeświadczeniach o naturze codzienności, stanowią materiał dla refleksji podjętej przez autorów tomu. Rosyjskie doświadczanie i konceptualizowanie czasu analizowane jest z perspektywy kulturoznawstwa, filozofii, literaturoznawstwa, filmoznawstwa, językoznawstwa, folklorystyki, politologii i historii.

Spis treści. Содержание

 

Aktualności