Nowa książka pod red. A. Dudka

Serdecznie polecamy najnowszą książkę "Czas w kulturze rosyjskiej. Время в русской культуре", pod red. Andrzeja Dudka, która ukazała się właśnie nakładem Oficyny Księgarnia Akademicka. W gronie współautorów tomu jest siedmiu pracowników Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ. 


Utrwalone w świadomości Rosjan wyobrażenia o istocie czasu, odzwierciedlone w ich dziełach artystycznych, myśli filozoficznej i teologicznej, w praktykach społecznych, rytuałach, mitach, w przeświadczeniach o naturze codzienności, stanowią materiał dla refleksji podjętej przez autorów tomu. Rosyjskie doświadczanie i konceptualizowanie czasu analizowane jest z perspektywy kulturoznawstwa, filozofii, literaturoznawstwa, filmoznawstwa, językoznawstwa, folklorystyki, politologii i historii.

Spis treści. Содержание

Rozpocznij studia w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej UJ: 

1. Dwa kierunki studiów:
Rosjoznawstwo i Studia eurazjatyckie

2. Historia, polityka, gospodarka i kultura Rosji, Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej

3. intensywna nauka języka rosyjskiego metodą komunikacyjną, prowadzona przez własną kadrę lektorską!

4. dynamiczne Koło naukowe! 

5. szansa poszerzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych poprzez: 

a. udział w Szkołach Zimowych i Letnich w Rosji
b. wyjazdy studyjne: BiałoruśUkrainaMołdawiaKirgistan;
c. obozy naukowe "
Quo vadis Rosjo?";
d. praktyki podczas 
Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Nie zwlekaj! Już teraz dołącz do grona naszych studentów!

Aktualności