Rosjoznawstwo

Oferta studiów i rekrutacja

Dlaczego Rosja?

 • Rosja to największy sąsiad Polski, mamy za sobą bardzo bogatą przeszłość i nie unikniemy kontaktów w teraźniejszości; pod względem terytorium to największe państwo świata, a liczba ludności Rosji przekracza 140 milionów
 • Jest to też strategiczny partner gospodarczy Polski, bez rosyjskiego gazu i ropy naftowej przez długi jeszcze czas nie będziemy mogli się obyć
 • Stale zwiększają się obroty handlowe z Rosją; inwestują tam liczne europejskie firmy, w tym polskie; biznes prowadzony w Rosji przynosi potężne zyski
 • Z wolna rośnie obustronny ruch turystyczny: Rosjan do Polski przybywa coraz więcej i coraz więcej Polaków odwiedza Rosję
 • międzynarodowa rola tego kraju ciągle rośnie, a rosyjska dyplomacja jest skuteczna; może powinniśmy zgłębić jej logikę?
 • kultura rosyjska jest fascynująca, bardzo bogata i różna od naszej mimo wielu podobieństw; Rosjanie dali światu Dostojewskiego, Czajkowskiego, klasyczny balet, fantastyczny świat ikon i cerkwi
 • rosyjski Internet jest nieprawdopodobnie bogaty
 • kto zna język rosyjski wchodzi do świata za darmo udostępnionej obfitości - język rosyjski znany jest powszechnie w wielu innych krajach, między innymi na Ukrainie, Białorusi czy w Kazachstanie, mówi nim około 250 milionów ludzi

Dlaczego Rosjoznawstwo na UJ?

 • pierwsze studia rosjoznawcze w Polsce powstały właśnie na Uniwersytecie Jagiellońskim, tworzyliśmy je i posiadamy w tym zakresie wieloletnie doświadczenie
 • studia rosjoznawcze na UJ kształcą wysokiej klasy specjalistów, którzy przygotowani będą do wyjaśniania stosunków Rosji ze światem i z Polską oraz do tłumaczenia reakcji Federacji Rosyjskiej na zachodzące wydarzenia polityczne
 • Kraków to magiczne miejsce, dające możliwości rozwoju nieporównywalne z innymi ośrodkami, także w zakresie wiedzy o Rosji
 • prowadzimy zajęcia w centrum miasta, tuż obok Muzeum Narodowego, Biblioteki Jagiellońskiej, Parku Jordana, Auditorium Maximum, nieopodal rozpościerają się Błonia
 • Instytut Rosji i Europy Wschodniej współpracuje z licznymi ośrodkami w Rosji
 • nasi studenci mogą odwiedzać Rosję i poznać przynajmniej w elementarnym zakresie realia tego kraju

Co możesz poznać?

Studia I stopnia (licencjackie)

Treści nauczania studiów I stopnia obejmują między innymi:

 • intensywny i skuteczny kurs języka rosyjskiego; po trzech latach studiów absolwent przygotowany jest do zdawania Państwowego Egzaminu TRKI – Test of Russian as a Foreign Language (TORFL)
 • historię Rosji - solidną bazę dla zrozumienia tak zwanej duszy rosyjskiej: sposobu myślenia Rosjan o sobie samych i o Zachodzie
 • duży blok przedmiotów o kulturze duchowej i materialnej Rosji, o jej ponad 1000-letniej historii do końca XX wieku w aspekcie politycznym i gospodarczym
 • możliwość odbywania praktyki zawodowej w trakcie Międzynarodowego Forum Ekonomicznego odbywającego się corocznie w Krynicy-Zdroju organizowanego przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich w Warszawie
 • specjalnie uruchomione bloki tematyczne dotyczące państw Azji Centralnej umożliwiające poznanie historii, kultury, folkloru, gospodarki i systemu politycznego państw obszaru środkowoazjatyckiego
 • specjalnie uruchomione bloki tematyczne dotyczące obszaru Kaukazu Południowego (Armenia, Gruzja, Azerbejdżan) i Kaukazu Północnego (Czeczenia, Inguszetia, Dagestan, etc.) umożliwiające zapoznanie się z historią, kulturą i sytuacją polityczną narodów zamieszkujących teren Kaukazu

Studia II stopnia (magisterskie)

Treści nauczania studiów II stopnia obejmują

 • intensywny i skuteczny kurs języka rosyjskiego; po dwóch latach studiów absolwent przygotowany jest do zdawania Państwowego Egzaminu TRKI – Test of Russian as a Foreign Language (TORFL) na stosownym dla siebie poziomie
 • możliwość zdobycia zawodowej specjalizacji nauczycielskiej przez studentów, którzy wcześniej uczyli się języka rosyjskiego
 • zagadnienia dotyczące problematyki narodowościowej i wyznaniowej Rosji i obszaru postradzieckiego
 • tematykę przeobrażeń w polityce wewnętrznej zachodzących we współczesnym państwie rosyjskim
 • zagadnienia dotyczące przemian i funkcjonowania gospodarki rosyjskiej oraz kultury i języka biznesu
 • specyfikę stosunków polsko-rosyjskich
 • tematykę Białorusi, umożliwiając poznanie historii, kultury, języka i realiów polityczno-społecznych mało znanego sąsiada
 • problemy antropologii i filozofii kultury, pozwalające na naukowe podejście do społeczeństwa rosyjskiego i nie tylko
 • problemy rosyjskiego kina i mediów