Program MOST

Zasady programu

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

 

 O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać :

– studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;

– studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;

– studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;

doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:

– od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)

– od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

 

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

 

Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są również na stronie Działu Nauczania UJ:

- MOST dla studentów - http://www.dn.uj.edu.pl/studenci/program-most
- MOST dla doktorantów - http://www.dn.uj.edu.pl/doktoranci/program-most

Film promocyjny

Zapraszamy do zapoznania się z filmem promocyjnym, informującym o zasadach funkcjonowania programu MOST. Jest on dostępny pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=rGdurDxx-I0

Miejsca w akademikach

Studenci i doktoranci biorący udział w Programie MOST mogą ubiegać się o miejsce w domu studenckim. Podstawą starania się o miejsce w DS. jest złożenie odpowiednich dokumentów w wyznaczonym terminie w Dziale Nauczania UJ. Szczegółowa informacja dla studentów zamieszczona jest na stronie:
http://www.uj.edu.pl/studenci/wymiana-studencka/program-most

Informacja dla doktorantów dostępna jest pod adresem: http://www.uj.edu.pl/doktoranci/program-most