Przejdź do głównej treści

Pracownicy

Dr Elżbieta Żak

Dr Elżbieta Żak

Kariera

 • Absolwentka Filologii Rosyjskiej UJ ((specjalizacja: teoria przekładu); 
  2014 r. - uzyskany stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • Koordynator programu Erasmus oraz programu Most w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej UJ (2014-21)

  Współpraca międzynarodowa: 
 • Université Bordeaux-Montaigne, Centre d’études slaves (Francja) – członek stowarzyszony jednostki badawczej Plurielles: odnośnik do strony internetowej jednostki badawczej Plurielles

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monografie

 • Mieszkańcy rosyjskiej  świadomości zbiorowej XX i XXI wieku. Bohater kryminałów Aleksandry Marininej i Borysa Akunina, Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, ISBN 978-83-7638-443-6

Artykuły naukowe, rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

 

 • E. Żak, Shortparis – muzyczny neoekspresjonizm  – między uniwersalnym sprzeciwem a zaangażowanym głosem protestu [w:] Młoda Rosja. Pozasystemowe formy kultury, red. B. Brążkiewicz,  M. Kowalska,  Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, Kraków 2024, s. 151-172.
 • E. Żak, La mythification de la mémoire de l’URSS et de la République populaire de Pologne (PRL), (dans:) Pologne plurielle. Mémoire de l’Autre dans la Pologne contemporaine, ed. F. Corrado-Kazanski, A. Wojda, Bordeaux: MSHA 2021, p. 19-30.
 • E.Żak, Images de la nostalgie pour la République populaire de Pologne dans la culture de la Pologne d’aujourd’hui, "Les droits de l'Homme en Europe orientale et dans l’espace post-soviétique", nr 34 AVRIL-JUIN 2020, «NOSTALGIE, NOSTALGIES. DÉRAISON ET DES RAISONS», s. 16-21.
 • E. Żak, Tożsamość państwowa czy komunikacja międzykulturowa? Problemy językowe we współczesnym Kirgistanie, Odwiedziny w „nieucywilizowanej” przestrzeni [w:] Kirgistan – oblicza transformacji, red. M. Kuryłowicz, K. Pachucki-Włosek, Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, Kraków 2020, ISBN 978-83-8138-107-9, s. 185-205, s. 361-365
 • E. Żak, Karnawał rewolucji. Olga Sławnikowa, „2017”, [w:] Rewolucja rosyjska. Spuścizna. „Implementacje strategii” zmiany, pod red. A. Jach, Kraków 2017, s. 99-109.
 • E. Żak, Rola powieści kryminalnej we współczesnej rosyjskiej kulturze masowej, „Prace Komisji Kultury Słowian PAU”, Tom XII, Kraków 2016, s. 113-131.
 • E. Żak, A writer of the common people, „New Eastern Europe”, No 1 (XX), January-February 2016, s. 179-186.
 • E. Żak, Traumatyczny smak wolności w Rosji postsowieckiej, [w:] „Я выбираю свободу...”. Problem wolności w literaturze i kulturze rosyjskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Krystynie Pietrzyckiej-Bohosiewicz, pod red. K. Syski, U. Trojanowskiej, A. Wawrzyńczaka, Katowice 2015, s. 55-74.
 • E. Żak, Tęsknota za czasami „szczęśliwego dzieciństwa” – infantylizacja kultury sowieckiej, [w:] Rosyjskie dzieciństwo Русское детство, pod red. K. Dudy i A. Dudka, Kraków 2015, s. 185-193.
 • E. Żak, Wolność „od” czy wolność „do”? Rosyjski Właz w Zachłanne rzeczy wieku XXI, [w:] Wolność w kulturze rosyjskiej. Tom jubileuszowy poświęcony Pani Profesor Annie Raźny, pod red. H. Kowalskiej-Stuss i A. Krzywdzińskiej, Kraków 2015, s. 79-86.
 • E. Żak, Споры о национальной идентификации – история в зеркале беллетристики и современной русской поп-культуры [w:] Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju, cz 1.: Pamięć o przeszłości w idei i kulturze Rosji, pod. red. M. Kowalskiej i M. Kuryłowicza, Kraków 2014, s. 65-80.
 • E. Żak, Miejsce kultury sowieckiej w kształtowaniu świadomości zbiorowej współczesnych Rosjan, [w:] „Politeja”, nr 4 (26), 2013, Kraków, s. 599-608.
 • E. Żak, Kryminał w ZSRR i Rosji współczesnej - kulturowe/kultowe role bohaterów, [w:] Kryminał - gatunek poważ(a)ny, red. T. Balasiński, T. Markiewka, wyd. E-Wydawnictwo, Poznań 2013, s. 186-194.
 • E. Żak, Od realizmu socjalistycznego do "realizmu rynkowego" – boom literatury popularnej po upadku ZSRR, [w:] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, część 1: Federacja Rosyjska, pod red. Anny Jach, Kraków 2011, s. 43-65.
 • E. Żak, Mieszkańcy masowej wyobraźni - bohater jako kod komunikacji kulturowej, [w:] Poznawać. Tworzyć. Komunikować. Wielokodowość komunikacji, pod red. A. Barańskiej, Łódź 2011, s. 103-112.
 • E. Żak, Przełamywanie „Lodów” w komunikacji kulturowej: Władimir Sorokin oraz Jacek Dukaj, [w:] Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej, pod red. A. Dudka, Kraków 2010, s. 507-513.
 • E. Żak, „Projekt literacki B. Akunin” – postmodernizm spopularyzowany, [w:] Postmodernizm rosyjski i jego antycypacje, pod red. A. Gilder, M. Ochniak, H. Waszkielewicz, Rosja – myśl – słowo – obraz, , Kraków 2007, s. 199-220.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • współczesny język rosyjskich mediów i publicystyki, język biznesu
 • kultura i literatura Rosji współczesnej, kody kulturowe, popkultura
 • społeczeństwo postsowieckie w kontekście transformacji ostatnich 30. lat
 • postsowiecka świadomość zbiorowa – mechanizmy,  powracające idee, kwestia nostalgii. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

1. Młoda Rosja – pozasystemowe formy kultury (Young Russia: Non-Sistem Forms of Culture)
Grantodawca: ID.UJ, POB Heritage
Okres realizacji: 
1.01.2022-31.07.2023
Funkcja: wykonawca

2. Góry. Polityka Pamięć. Percepcja świata komunistycznego w relacjach członków KW Kraków (Mountains - Politics - Memory. Perception of the communist world in the reports of the members of the Krakow High Mountain Club)
Grantodawca: ID.UJ na WSMiP
Okres realizacji: 30.11.2022-30.06.2023
Funkcja: wykonawca

3. Eurazja. Prawo do różnorodności
Grantodawca: ID.UJ, POB Heritage
Okres realizacji: 1.01.2022-31.12.2022
Funkcja: wykonawca

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

10.2022 - staż dydaktyczny (program ZintegrUJ), Samarkand State University (Uzbekistan), Wydział Filologiczny

10.2021 - wykłady w ramach programu Erasmus+, Université Bordeaux-Montaigne, Centre d'Études Slaves

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje międzynarodowe

 • 1. Journée d’études „Pologne plurielle, Mémoire de l’Autre dans la Pologne contemporaine”, referat pt. Mythologisation de la mémoire en URSS et en Pologne populaire (intervention en polonais) (Francja, Bordeaux, 28.11.19)  
  2. III Międzynarodowy Interdyscyplinarny Eurazjatycki Kongres Naukowy, Rewolucja rosyjska. Spuścizna, Instytut Rosji i Europy Wschodniej,  referat pt. Karnawał rewolucji. Olga Sławnikowa, 2017, (Kraków, 7-9 listopada 2017)
  3. Rosyjskie dzieciństwo Русское детство Russsian Childhood, referat pt. Tęsknota za czasami „szczęśliwego dzieciństwa” – infantylizacja kultury sowieckiej, (Międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 25-26 października 2013).
  4. Международная научная школа „Современные славянские языки как объект научного описания и предмет преподавания в вузе”, Moskwa, 20-22 czerwca 2012, referat pt. „Функциональный метод обучения русскому языку носителей другого славянского языка”. 
  5. Tożsamość, indywidualizm, wspólnotowość w kulturze rosyjskiej, (Międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 25-26 maja 2012), referat pt. Miejsce kultury sowieckiej w kształtowaniu świadomości zbiorowej współczesnych Rosjan.
  6. Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i Świata (Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy w 20. rocznicę rozpadu Związku Radzieckiego, Kraków, 30 listopada – 02 grudnia 2011), referat pt. Od realizmu socjalistycznego do "realizmu rynkowego" – boom literatury popularnej po upadku ZSRR. 
  7. Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej (Międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 21-22 maja 2010), referat pt. Przełamywanie „Lodów” w komunikacji kulturowej: Władimir Soroki oraz Jacek Dukaj.
  8. Россия и Польша долг памяти или право забвения (Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Moskwa, 22-24 października 2009), referat pt. Польско-русские льды (В. Сорокин, Я. Дукай).
  9. Россия, НАТО и будущее евр,опейской безопасности, (Letnia Szkoła Borysa Kuzniecowa, Rosja, Łosjewo, 13-17 lipca 2009), referat pt. Изоляция и закрытость как угроза безопасности.
  10. Современная русская литература: стратегии письма и чтения (Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków, 23 maja 2007), referat pt. Kontrast „męskiego” i „kobiecego” w rosyjskiej prozie sensacyjno-kryminalnej XX i XXI wieku.
  11. Kobieta zza wschodniej granicy (Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków, 27-30 marca 2007), referat pt. Kobieta-detektyw w powieściach „królowej” rosyjskiego kryminału milicyjnego.

Konferencje ogólnopolskie

 • 1. Kryminał - gatunek poważ(a)ny, (Ogólnopolska konferencja naukowa, Toruń, 8-9 marca 2012), referat pt. Kryminał w ZSRR i Rosji współczesnej - kulturowe/kultowe role bohaterów.
  2. Poznawać. Tworzyć. Komunikować. Wielokodowość komunikacji kulturowej (Interdyscyplinarna konferencja naukowa, Łódź, 11–13 października 2010), referat pt. Mieszkańcy masowej wyobraźni - bohater jako kod komunikacji kulturowej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje popularnonaukowe

 • 1. E. Żak, Images de la nostalgie pour la République populaire de Pologne dans la culture de la Pologne d’aujourd’hui, "Les droits de l'Homme en Europe orientale et dans l’espace post-soviétique", nr 34 AVRIL-JUIN 2020, «NOSTALGIE, NOSTALGIES. DÉRAISON ET DES RAISONS», s. 16-21.
  2. E. Żak, Chronograf biografii jednostkowych. O Ludmile Ulickiej, „Znak” nr 779 kwiecień 2020, s. 106-109.
  3. E. Żak, Interview, translation, I write for people who are like me. A conversation with Elena Fanailova, a Russian poet, „New Eastern Europe”, November-December No 6 (XXXIX)/2019, s. 121-128. 
  4. E. Żak, Rozmowa z Jeleną Fanajłową, rosyjską poetką, Rosja sama dla siebie jest wyzwaniem, „Nowa Europa Wschodnia”, listopad-grudzień 6 (67)/2019, s. 75-84.
  5. E. Żak, M. Kuryłowicz, Awantiurist – turysta awangardowy, „Nowa Europa Wschodnia”, styczeń-luty 1 (XXXVIII)/2015, s. 131-136.
  6. E. Żak, M. Kuryłowicz, Plony samodzielności, „Nowa Europa Wschodnia”, 3-4/2014, s. 71-76.
  7. E. Żak, M. Kuryłowicz, Tunele budują prawdziwi mężczyźni, Nowa Europa Wschodnia, 1/2014, s. 112-119.
  8. Współredakcja, współautorstwo wstępu Introduction [w:] Eastern partnership. Perspectives of cultural diplomacy, red. E. Żak, M. Kuryłowicz, wyd. IWI, Kraków, 2013, s. 5-9, ISBN 978-83-938388-0-6, 17 autorów, s. 130
  9. Szlak Transsyberyjski. Moskwa-Bajkał-Mongolia-Pekin, wyd. Bezdroża, Kraków 2002, współautorstwo, s. 58-65, 68-81, 99-188.
  10. E. Żak, Tam i z powrotem, czyli rosyjska podróż w czasie i przestrzeni, „Gwiazda Polarna”, nr 3, 09.02.02, s. 1, 12.

Tłumaczenia artykułów naukowych (z języka rosyjskiego na polski)

 • 1. Jekatierina Bucharowa, Obraz słońca w projektach Iwana Leonidowa, Kwartalnik Małopolskiego Instytutu Kultury „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”, „Architektura awangardy”, nr 4[59]2017, s. 52-59.
  2. Tłumaczenie wierszy z j. rosyjskiego Jekatieriny Polańskiej, „Krytyka Literacka”, nr 5/lato-jesień 2015.
  3. Andriej G. Zdrawomysłow, O narodowych szkołach socjologicznych we współczesnym świecie.
  4. Nikita J. Pokrowskij, Socjologia wobec statusu socjologii oraz edukacji socjologicznej. Rosyjskie tematy 2005 roku [w:] Stawanie się społeczeństwa. Szkice ofiarowanei Piotrowi Sztompce z okazji 40-lecia pracy naukowej, red. A. Flis, Kraków 2006.
  5. Daria Agapowa, Teby zanurzone w tajdze. Klasztor Wałaamski na jeziorem Ładoga, Kwartalnik Małopolskiego Instytutu Kultury „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”, nr 3-2005, s. 16-19.
  6. Daria Agapowa, Miasto-utopia. Teatr architektoniczny Crla Rossiego, Kwartalnik Małopolskiego Instytutu Kultury „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”, nr 1-2004, s. 8-10.