Przejdź do głównej treści

Pracownicy

dr Marta Lechowska

dr Marta Lechowska

Kariera

 • 2005 -  tytuł magistra –  kierunek: filozofia; Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński
  2007 – tytuł magistra – kierunek: kulturoznawstwo, specjalność: rosjoznawstwo; Instytut Rosji i Europy Wschodniej, Uniwersytet Jagielloński
  2013 - stopień naukowy doktora nauk humanistycznych, uzyskany na podstawie dysertacji doktorskiej „Teatr misteryjny w kulturze rosyjskiej”; Wydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w Instytucie Studiów Regionalnych, Uniwersytet Jagielloński
  2013-2014 – staż naukowy PostDoc poświęcony badaniom nad teatrem rosyjskim; Instytut Kultury, Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu

  Pełnione funkcje: 

  2015-2017 - Koordynator Programu Erasmus

  Przynależność do towarzystw naukowych: 

  Komisja Kultury Słowian Polskiej Akademii Umiejętności – od 2017 roku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monografie

Artykuły naukowe w czasopismach

 • M. Lechowska, Perverse heroism. Vyacheslav Ivanov’s dialogue with Nietzsche. Vestnik of Saint Petersburg University. Philosophy and Conflict Studies, 2020, vol. 36, issue 2, pp. 254–263.
 • М. Леховска, Трагедии в одеждах романа – Вячеслав Иванов о Достоевском. Мысль. Журнал Петербурнского Философского Общества 20, Sankt-Petersburg 2016, c. 98-104.
 • М.Леховска, Идея дионисизма в эпоху Серебряного века в России (на основании концепции театра Вячеслава Иванова) Toronto Slavic Quaterly 55, Toronto 2016, c. 1-15.
 • М.Леховска, Маленькие надежды порождают мизерные встречи. Юзефа Тишнера философия наадежды. Дискурсы этики 3, Saint-Petersburg 2014, c. 31-51.
 • М.Леховска, Tрагический принцип в культуре. Studia Culturae 19, Sankt-Petersburg 2014, c. 112-118.
 • М.Леховска, Twórczość jako kształt Bogoczłowieczeństwa. Estetyka Władimira Sołowiowa.  Slavia Orientalis 3, 2008, s. 363-383.

Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

 • М.Леховска, Маскарад как бегство от самого себя: рассуждения Федора Степуна о человеке, времени и вечности, [w:] Czas w kulturze rosyjskiej, red. A. Dudek, Kraków 2019, c. 195-202.

 • М. Леховска, Кино Андрея Тарковского как основополагающая инспирация театра Кристиана Люпы, [w:] Бахрушинская серия. Кино-театр, Москва 2017, c. 115-127.

 • М. Леховска, Понимаем как живём. О новых попытках осмысления философии Михаила Бахтина (We understand how we live. About new attempts to understand the philosophy of M.Bakhtin), [w:]  Проблема хронотопа в современных научных исследованиях. Международный круглый стол посвящённый М.М. Бахтину. Сборник докладов и статей, Москва 2017, c. 488-493.

 • М. Леховска, Антропологические основы соборного театра Вячеслава Иванова, [w:] Бахрушинские чтения. Театр в движении эпох, Москва 2017, c. 141-147.

 • M.Леховска, Романы Достоевского в перспективе теории трагедии Вячеслава Иванова, [w:] Русская литература XX–XXI веков как единый процесс (проблемы теории и методологии изучения), Москва 2016, с. 152-154.

 • M. Lechowska, Between Idol and Icon: A Critical Appraisal of the Mystery Project of Culture by Vyacheslav Ivanov in the Context of the Thought of Jean-Luc Marion, [in:] Apology of culture. Religion and Culture in Russian Thought, Eugene 2015, pp. 153-161.

 • M. Lechowska, Tragizm w światopoglądzie Fiodora Dostojewskiego – ujęcie Wiaczesława Iwanowa, [w:] Fiodor Dostojewski i problemy kultury, red. A. Dudek, Kraków 2011, s. 63-74.

 • M. Lechowska, Bóg czy bożek? Myśl religijna Konstantina Leontjewa, [w:] Idee konserwatywne w Rosji, Kraków 2010, s. 115-130.

 • M. Lechowska, Misteryjny teatr Srebrnego Wieku jako akt komunikacji, [w:] Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej, Kraków 2010, s. 339-347.

 • M. Lechowska, Religijna funkcja sztuki w myśli Mikołaja Gogola, [w:] Kultura rosyjska w ojczyźnie  i w diasporze, t. II, red. K. Duda, Kraków 2008, s. 167-174. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obszary badawcze

 • - filozofia powszechna i rosyjska
  - teatr rosyjski – historia i współczesność
  - emigracja rosyjska 
  - kultura Srebrnego Wieku w Rosji

Szczegółowe tematy badawcze

 • - filozofia kultury i teoria teatru Wiaczesława Iwanowa
  - filozofia tragedii
  - znaczenie teatru dla kultury rosyjskiej
  - zagadnienie istoty sztuki teatralnej
  - historia teatru rosyjskiego
  - współcześni twórcy teatralni w Rosji i ich koncepcje teatru
  - relacja „sztuka-religia”
  - filozofia dialogu Michaiła Bachtina
  - filozofia Fiodora Stiepuna

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Międzynarodowe konferencje naukowe

 • 2013:
  Tytuł referatu: Pasja ponad obrazami. Promieniowanie rosyjskiej filozofii teatru na XX-wieczną Europę
  Nazwa konferencji: Krakowskie spotkania. Recepcja myśli rosyjskiej w Europie.
  Miejsce: Kraków
  Data: 27.06.2013.
   
   
  2014:
  1. Tytuł referatu: Маленькие надежды порождают мизерные встречи. Юзефа Тишнера философия наадежды
  Nazwa konferencji: Семинар – Чтение и письмо как философская проблема
  Miejsce: Sankt-Petersburg
  Data: 23.05.2014.
   
  2. Tytuł referatu: Трагическое и мистериальное у Федора Достоевского.
  Nazwa konferencji: Международные чтения по истории философии
  Miejsce: Sankt-Petersburg
  Data: 16-17.09.2014.
  3. Tytuł referatu: Współczesna sztuka rosyjska. Tradycja i eksperyment.
  Nazwa konferencji: Polska-Rosja w sferze kultury i religii
  Miejsce: Kraków
  Data: 10-11.10.2014.
   
  2016:
  1. Tytuł referatu: Кино Андрея Тарковского как основополагающая инспирация театра Кристиана Люпы
  Nazwa konferencji: «КИНО-ТЕАТР»
  Miejsce: Moskwa
  Data: 23-25.06. 2016.
   
  2. Tytuł referatu: Талант к страданию надо развивать”. Фридрих Ницше и Вячеслав Иванов – схожести и различия
  Nazwa konferencji: ЧЕТВЕРТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЧТЕНИЯ  ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
  Miejsce: Sankt-Petersburg
  Data: 20–22.09. 2016.
   
  3. Tytuł referatu: РОМАНЫ ДОСТОЕВСКОГО В ПЕРСПЕКТИВЕ ТЕОРИИ ТРАГЕДИИ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА
  Nazwa konferencji: «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX–XXI ВЕКОВ КАК ЕДИНЫЙ ПРОЦЕСС (ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ)»
  Miejsce: Moskwa
  Data: 8-9.12.2016.
   
  4. Tytuł referatu: Проект соборного театра Вячеслава Иванова
  Nazwa konferencji: «Бахрушинские чтения–2016: Театр в движении эпох». 
  Miejsce: Moskwa
  Data: 15–17.12. 2016.
   
  5. Tytuł referatu: Perwersyjny heroizm. Wiaczesława (Iwanowicza) Iwanowa dialog z F. Nietzschem
  Nazwa: Posiedzenia Komisji Kultury Słowian
  Miejsce: Kraków
  Data: 28.10.2016.
  2018:
  1. Tytuł referatu: Маскарад как бегство от самого себя. Философские рассуждения Федора Степуна о человеке, времени и вечности
  Nazwa konferencji: Czas w kulturze rosyjskiej. Время в русской культуре
  Miejsce: Kraków
  Data: 21.09.2018.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • WYKŁADY I STAŻE ZAGRANICZNE:

  Wrzesień 2013 – czerwiec 2014 staż zagraniczny PostDoc, Państwowy Uniwersytet w Sankt-Petersburgu, Rosja

  Kwiecień 2015 – Guest Lecturer, Państwowy Uniwersytet w Tallinie, Estonia

  Grudzień 2015 – Guest Lecturer, Państwowy Uniwersytet w Padwie, Włochy
  Marzec 2017 – Guest Lecturer, Państwowy Uniwersytet w Nowym Sadzie, Serbia
  Maj 2017 – Guest Lecturer, Państwowy Uniwersytet Akademia Kijowsko-Mohylańskiej, Kijów, Ukraina
  Październik 2017 – Guest Lecturer, Państowy Uniwersytet im. Łomonosowa w Moskwie, Rosja
  Kwiecień 2019 – Guest Lecturer, Państwowy Uniwersytet w Mińsku, Białoruś