Przejdź do głównej treści

Pracownicy

dr Michał Kuryłowicz

dr Michał Kuryłowicz

Kariera

 • 2013 - stopień doktora w zakresie nauk społecznych (nauki o polityce, specjalizacja: stosunki międzynarodowe), Uniwersytet Jagielloński (praca doktorska: Polityka zagraniczna Uzbekistanu wobec Rosji);
 • 2007 - tytuł magistra kulturoznawstwa (specjalność: rosjoznawstwo), Uniwersytet Jagielloński;
 • 2005 - tytuł magistra politologii, Uniwersytet Jagielloński

  Pełnione funkcje:
 • od 2014 - administrator witryny internetowej Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ
 • 2018 - opiekun Koła Naukowego "Eurazja"
 • od 2018 - opiekun praktyk zawodowych w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej UJ

  Członkostwo w Towarzystwach Naukowych: 
 • Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych - członek zwyczajny

  Współpraca międzynarodowa: 
 • Université Bordeaux-Montaigne, Centre d’études slaves (Francja) – członek stowarzyszony jednostki badawczej Plurielles

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monografie

Artykuły naukowe

 

Redakcja lub współredakcja tomu

 

 • Kirgistan - oblicza transformacji pod red. M. Kuryłowicza, K. Pachuckiego-Włoska, Kraków 2020
 • Rewolucja rosyjska, Spuścizna. Międzynarodowe echa rewolucji, pod red. M. Kuryłowicza, Kraków 2017
 • Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju, cz. 1, Pamięć o przeszłości w idei i kulturze Rosji, pod red. M. Kowalskiej i M. Kuryłowicza, Kraków 2014
 • Eastern partnership. Perspectives of cultural diplomacy, pod red. M. Kuryłowicza i E. Żak, Kraków 2013
 • Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Reinterpretacja po dwudziestu latach, pod red. A. Jach i M. Kuryłowicza, Kraków 2012

Przekłady

 • P. Ławryniec, "Żagary" i rosyjskie kręgi literackie w międzywojennym Wilnie, (w:) Żagary. Środowisko kulturowe grupy literackiej, pod red. T. Bujnickiego, K. Biedrzyckiego, J. Fazana, Kraków 2009, ss. 251-265 (z języka rosyjskiego)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obszary badawcze

1. Współczesna Azja Centralna
Szczegółowe tematy badawcze:
-życie polityczne krajów Azji Centralnej
-transformacja gospodarcza republik regionu
-polityka zagraniczna, w tym w szczególności stosunki z Rosją

2. Polityka historyczna państw obszaru eurazjatyckiego
Szczegółowe tematy badawcze:
-polityka historyczna republik poradzieckich wobec rosyjskiej narracji w odniesieniu do XX wieku

3. Polityka w zakresie edukacji w państwach obszaru eurazjatyckiego
Szczegółowe tematy badawcze:
-transformacja sfery edukacji w krajach poradzieckich
-edukacja historyczna w b. ZSRR w perspektywie porównawczej

4. Polityka a gospodarka na obszarze poradzieckim
Szczegółowe tematy badawcze:
-rosyjskie wysiłki na rzecz odbudowy dominacji gospodarczej w regionie b. ZSRR

Udział w projektach badawczych

1. Młoda Rosja – pozasystemowe formy kultury (Young Russia: Non-Sistem Forms of Culture)
Grantodawca: POB Heritage
Okres realizacji: 1.01.2022-31.12.2022

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Międzynarodowe konferencje naukowe

 • Z dala od frontu. Wielka wojna ojczyźniana w edukacji historycznej poradzieckich republik Azji Centralnej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "II wojna światowa w pamięci historycznej oraz polityce państw byłego bloku wschodniego", Laboratorium im. prof. R. Pipesa, ISP PAN, 22-23. X 2020 (on-line)
 • Une présence dans l'absence. La permanence des traces des Lemkos dans le Sud-Est de la Pologne, Journée d’études „Pologne plurielle, Mémoire de l’Autre dans la Pologne contemporaine”, Université Bordeaux-Montaigne, Bordeaux, 28 listopada 2019
 • Trwanie i zmiana. System polityczny Kirgistanu w nowym ładzie konstytucyjnym po 2010 roku, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji, Polityka - Gospodarka - Społeczeństwo - Edukacja", Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków-Jerzmanowice, 4-5 czerwca 2019
 • Rosja jako korporacja. Strategia działania państwa w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, IV Ogólnopolski Kongres Politologii: państwo w czasach zmiany", Uniwersytet im. Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Lublin, 19 września 2018
 • Центральная Азия между Россией и Китаем - независимый политический и экономический игрок или предмет "новой большой игры"?, Международный академический семинар: "Экономика и политика: взаимообусловленность и взаимозависимость", Instytut Rosji i Europy Wschodniej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 25-27 czerwca 2018
 • Современная российская "торговая дипломатия" - новое экономическое мышление?, Международный академический семинар: "Экономика и политика: взаимообусловленность и взаимозависимость", Instytut Rosji i Europy Wschodniej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 25-27 czerwca 2018
 • Россия в системе международных экономических отношений: между "центром" и "периферией", Международный академический семинар: "Экономика и политика: взаимообусловленность и взаимозависимость", Instytut Rosji i Europy Wschodniej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 25-27 czerwca 2018
 • Rewolucja jako strategia dekolonizacji. Casus Turkiestanu, Seminarium "Nowej Polityki Wschodniej" - Nowe wymiary obywatelskości; Rewolucja październikowa po stu latach, Toruń, 9 marca 2018 roku
 • Rewolucja oraz dzieje ZSRR w perspektywie rosyjskiej edukacji historycznej, III Międzynarodowy Interdyscyplinarny Eurazjatycki Kongres Naukowy, "Rewolucja rosyjska. Spuścizna", Kraków, 8 listopada 2017
 • Modernizacja czy kolonizacja? Recepcja okresu radzieckiego w polityce historycznej Kazachstanu i Uzbekistanu, Seminarium "Nowej Polityki Wschodniej" - Przemiany w Azji Centralnej, Toruń, 7 grudnia 2016
 • Różnorodność etniczna i kulturowa w Kazachstanie, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Polaka z Kazachem rozmowy II", Kraków, 9 grudnia 2015
 • Rosyjska edukacja historyczna doby Władimira Putina: przemyślana strategia czy desperacka obrona własnej tożsamości, III Ogólnopolski Kongres Politologii "Odsłony Polityki", Kraków, 23 września 2015
 • Особенности советского колониализма. Случай Узбекской ССР, II Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy "Fenomen Rosji: pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju", Kraków, 30 maja 2014
 • Mustafa Czokaj i Turar Ryskułow. Dwie drogi życiowe, jedna idea: Turkiestan, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Polska - Kazachstan: o dialogu międzykulturowym", Kraków, 14 lutego 2014

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 • 10. 2021 - Wykład Mémoire du XXe siècle dans la Russie contemporaine, Séminaire du master, Organisé par le Centre d’Études Slaves avec le soutien de l’UR CLARE et de l’Université Bordeaux Montaigne, Bordeaux, 28 10 2021;
   
 • 10.2021 - Wykład Wykład Система образования в современной России, Centre d’Études Slaves, Université Bordeaux Montaigne, Bordeaux, 29.10.2021;
   
 • 02-03. 2006 - staż w ambasadzie Rzeczpospolitej Polski w Taszkencie (Uzbekistan)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyjazdy dydaktyczne

 • 10. 2018 - wyjazd dydaktyczny do Kirgistanu (21-31.10.2018)
 • 02. 2018 - wyjazd dydaktyczny - Szkoła Zimowa w Nowogrodzie Wielkim (10-17.02.2018)
 • 02.2015 - wyjazd dydaktyczny - Szkoła Zimowa w Nowogrodzie Wielkim (9-13.02.2015)

Praktyki zawodowe

 • 2009-2019 - wyjazdy ze studentami na praktyki zawodowe podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy

Publikacje popularno-naukowe

 • Elżbieta Żak, Michał Kuryłowicz, Awantiurist - turysta awangardowy, "Nowa Europa Wschodnia", Nr 1 (XXXVIII), styczeń-luty 2015, ss. 131-136
 • Elżbieta Żak, Michał Kuryłowicz, Plony samodzielności, "Nowa Europa Wschodnia", Nr 3-4 (XXXV), maj-sierpień 2014, ss. 71-76
 • Elżbieta Żak, Michał Kuryłowicz, Tunele budują prawdziwi mężczyźni, "Nowa Europa Wschodnia", Nr 1 (XXXIII), styczeń-luty 2014, ss. 112-119

Wykłady i wystąpienia

 • 10. 2014 - wykład dla uczniów I LO w Gliwicach, w ramach projektu WSMiP "Azymut", temat: System polityczny Federacji Rosyjskiej"
 • 04-05. 2011 - seria wykładów w ramach Szkoły Kultury i Języka Polskiego UJ dla młodzieży z Białorusi, Temat: system polityczny i społeczeństwo współczesnej Polski (w języku rosyjskim) 

Wypowiedzi dla mediów

 • Jakie są relacje Kazachstanu z Rosją? - wywiad dla RMF 24 (9 kwietnia 2022)
 • Czy sankcje dotykają Rosję? Kiedy koniec wojny? Czy oligarchowie i społeczeństwo wpłyną na Putina? - wywiad dla Kulisy Sukcesu (24 marca 2022)
 • Chiny, Kazachstan, Wenezuela - kto trzyma z Rosją? - wywiad dla RMF 24 (13 marca 2022)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • Taternictwo jaskiniowe: 
  od 2008 - członek zarządu Sekcji Taternictwa Jaskiniowego Klubu Wysokogórskiego Kraków (STJ KW Kraków);
  od 2008 - uczestnik wypraw STJ KW Kraków w Kanin (Alpy Julijskie, Słowenia);
  od 2012 - członek kadry narodowej Polskiego Związku Alpinizmu w taternictwie jaskiniowym;
  autor artykułów popularnonaukowych w kwartalniku "Jaskinie", redaktor biuletynu informacyjnego STJ KW Kraków "Gacek" (2010; 2020); 

  od 2021 - członek zarządu Klubu Wysokogórskiego Kraków