Przejdź do głównej treści

Pracownicy

dr Michał Kuryłowicz

dr Michał Kuryłowicz

Kariera

 • 2013 - stopień doktora w zakresie nauk społecznych (nauki o polityce, specjalizacja: stosunki międzynarodowe), Uniwersytet Jagielloński (praca doktorska: Polityka zagraniczna Uzbekistanu wobec Rosji);
 • 2007 - tytuł magistra kulturoznawstwa (specjalność: rosjoznawstwo), Uniwersytet Jagielloński;
 • 2005 - tytuł magistra politologii, Uniwersytet Jagielloński

  Pełnione funkcje:
 • od 2014 - administrator witryny internetowej Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ
 • 2018 - opiekun Koła Naukowego "Eurazja"
 • od 2018 - opiekun praktyk zawodowych w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej UJ
   
 • Współpraca międzynarodowa: 
 • Université Bordeaux-Montaigne, Centre d’études slaves (Francja) – członek stowarzyszony jednostki badawczej Plurielles

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monografie

Artykuły naukowe

 

Recenzje

Redakcja lub współredakcja tomu

 

 • Kirgistan - oblicza transformacji pod red. M. Kuryłowicza, K. Pachuckiego-Włoska, Kraków 2020
 • Rewolucja rosyjska, Spuścizna. Międzynarodowe echa rewolucji, pod red. M. Kuryłowicza, Kraków 2017
 • Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju, cz. 1, Pamięć o przeszłości w idei i kulturze Rosji, pod red. M. Kowalskiej i M. Kuryłowicza, Kraków 2014
 • Eastern partnership. Perspectives of cultural diplomacy, pod red. M. Kuryłowicza i E. Żak, Kraków 2013
 • Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Reinterpretacja po dwudziestu latach, pod red. A. Jach i M. Kuryłowicza, Kraków 2012

Przekłady

 • P. Ławryniec, "Żagary" i rosyjskie kręgi literackie w międzywojennym Wilnie, (w:) Żagary. Środowisko kulturowe grupy literackiej, pod red. T. Bujnickiego, K. Biedrzyckiego, J. Fazana, Kraków 2009, ss. 251-265 (z języka rosyjskiego)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

1. Współczesna Azja Centralna
Szczegółowe tematy badawcze:
-życie polityczne krajów Azji Centralnej
-transformacja gospodarcza republik regionu
-polityka zagraniczna, w tym w szczególności stosunki z Rosją

2. Polityka historyczna państw obszaru eurazjatyckiego
Szczegółowe tematy badawcze:
-polityka historyczna republik poradzieckich wobec rosyjskiej narracji w odniesieniu do XX wieku

3. Polityka w zakresie edukacji w państwach obszaru eurazjatyckiego
Szczegółowe tematy badawcze:
-transformacja sfery edukacji w krajach poradzieckich
-edukacja historyczna w b. ZSRR w perspektywie porównawczej

4. Polityka a gospodarka na obszarze eurazjatyckim
Szczegółowe tematy badawcze:
-rosyjskie wysiłki na rzecz odbudowy dominacji gospodarczej w regionie b. ZSRR

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PRL od Góry. Pokoleniowe warianty pamięci polskich taterników o systemie komunistycznym

Grantodawca: ID.UJ na WSMiP (konkurs na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni, edycja IV)
Okres realizacji: 12.04.2024-12.10.2024
Funkcja: kierownik
Partnerzy: Klub Wysokogórski Kraków; portal www.wspinanie.pl
Strona projektu: 
https://gory-polityka-pamiec.id.uj.edu.pl/

Młoda Rosja – pozasystemowe formy kultury (Young Russia: Non-Sistem Forms of Culture)

Grantodawca: ID.UJ, POB Heritage
Okres realizacji: 1.01.2022-31.07.2023
Funkcja: wykonawca

Góry. Polityka Pamięć. Percepcja świata komunistycznego w relacjach członków Klubu Wysokogórskiego Kraków

Grantodawca: ID.UJ na WSMiP (konkurs na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni, edycja II)
Okres realizacji: 30.11.2022-30.06.2023
Funkcja: kierownik
Partnerzy: Klub Wysokogórski Kraków
Strona projektu: https://gory-polityka-pamiec.id.uj.edu.pl/

Eurazja. Prawo do różnorodności

Grantodawca: ID.UJ, POB Heritage
Okres realizacji: 1.01.2022-31.12.2022
Funkcja: wykonawca

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 • Góry - polityka - pamięć. Świat komunistyczny w relacjach członków Klubu Wysokogórskiego Kraków, Spotkania naukowe Muzeum Kornela Makuszyńskiego, filia Muzeum Tatrzańskiego, Zakopane, 8.11.2023
 • Érosion de l’illusion conservatrice. Quel avenir pour les études russes en Pologne?, Séminaire «Cartographier les cultures et les langues dans l’espace est-européen», Centre d'Études Slaves, Université Bordeaux-Montaigne, 24.10.2023
 • Trudne rozstanie. Konstrukcja nowego spojrzenia na radziecką przeszłość w Azji Centralnej, Seminarium Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej, ISP PAN, 23.02.2023 (on-line)
 • Alternatywne propozycje rosyjskiej narracji historycznej. Przypadek Nikołaja Rozowa, Seminarium "Młoda Rosja", Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 16.12.2022
 • Czy jest możliwy dialog z hegemonem? Centralnoazjatyckie narracje historyczne wobec rosyjskiej wizji XX stulecia, XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Europa XXI wieku", Collegium Polonicum w Słubicach, 24.06.2022 (on-line) 
 • Modelowanie kirgiskiej polityki edukacyjnej: wzorce zmian i ograniczenia transformacyjnej,
  IX Międzynarodowy Kongres Azjatycki: Policy Horizons in Asia: Paths and Strategies, Toruń, 20.05.2022 (on-line)
 • Z dala od frontu. Wielka wojna ojczyźniana w edukacji historycznej poradzieckich republik Azji Centralnej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "II wojna światowa w pamięci historycznej oraz polityce państw byłego bloku wschodniego", Laboratorium im. prof. R. Pipesa, ISP PAN, 22-23. X 2020 (on-line)
 • Une présence dans l'absence. La permanence des traces des Lemkos dans le Sud-Est de la Pologne, Journée d’études „Pologne plurielle, Mémoire de l’Autre dans la Pologne contemporaine”, Université Bordeaux-Montaigne, Bordeaux, 28 listopada 2019
 • Trwanie i zmiana. System polityczny Kirgistanu w nowym ładzie konstytucyjnym po 2010 roku, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji, Polityka - Gospodarka - Społeczeństwo - Edukacja", Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków-Jerzmanowice, 4-5 czerwca 2019
 • Rosja jako korporacja. Strategia działania państwa w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, IV Ogólnopolski Kongres Politologii: państwo w czasach zmiany", Uniwersytet im. Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Lublin, 19 września 2018
 • Центральная Азия между Россией и Китаем - независимый политический и экономический игрок или предмет "новой большой игры"?, Международный академический семинар: "Экономика и политика: взаимообусловленность и взаимозависимость", Instytut Rosji i Europy Wschodniej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 25-27 czerwca 2018
 • Современная российская "торговая дипломатия" - новое экономическое мышление?, Международный академический семинар: "Экономика и политика: взаимообусловленность и взаимозависимость", Instytut Rosji i Europy Wschodniej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 25-27 czerwca 2018
 • Россия в системе международных экономических отношений: между "центром" и "периферией", Международный академический семинар: "Экономика и политика: взаимообусловленность и взаимозависимость", Instytut Rosji i Europy Wschodniej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 25-27 czerwca 2018
 • Rewolucja jako strategia dekolonizacji. Casus Turkiestanu, Seminarium "Nowej Polityki Wschodniej" - Nowe wymiary obywatelskości; Rewolucja październikowa po stu latach, Toruń, 9 marca 2018 roku
 • Rewolucja oraz dzieje ZSRR w perspektywie rosyjskiej edukacji historycznej, III Międzynarodowy Interdyscyplinarny Eurazjatycki Kongres Naukowy, "Rewolucja rosyjska. Spuścizna", Kraków, 8 listopada 2017
 • Modernizacja czy kolonizacja? Recepcja okresu radzieckiego w polityce historycznej Kazachstanu i Uzbekistanu, Seminarium "Nowej Polityki Wschodniej" - Przemiany w Azji Centralnej, Toruń, 7 grudnia 2016
 • Różnorodność etniczna i kulturowa w Kazachstanie, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Polaka z Kazachem rozmowy II", Kraków, 9 grudnia 2015
 • Rosyjska edukacja historyczna doby Władimira Putina: przemyślana strategia czy desperacka obrona własnej tożsamości, III Ogólnopolski Kongres Politologii "Odsłony Polityki", Kraków, 23 września 2015
 • Особенности советского колониализма. Случай Узбекской ССР, II Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy "Fenomen Rosji: pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju", Kraków, 30 maja 2014
 • Mustafa Czokaj i Turar Ryskułow. Dwie drogi życiowe, jedna idea: Turkiestan, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Polska - Kazachstan: o dialogu międzykulturowym", Kraków, 14 lutego 2014

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Staże zagraniczne

 • 03. 2023 - staż naukowy, Centre d’Études Slaves, Université Bordeaux Montaigne
 • 02-03. 2006 - staż w ambasadzie Rzeczpospolitej Polski w Taszkencie (Uzbekistan)

Wykłady zagraniczne

 

 • 10.2023 - L’Efficacité de la soft power russe face à la guerre : une perspective centre-européenne, "Culture polonaise et centre-européenne: La Fabrique du Héros en Pologne et en Europe centrale", CERCLE, Universite de Lorraine, Nancy, 23.10.2023
 • 10.2023 - La politique historique de la Fédération Russe et sa réception centre-européenne, "Relations interculturelles en Pologne et en Europe centrale" CERCLE, Université de Lorraine, Nancy, 23.10.2023
 • 03.2023- Asie centrale russophone. Hier et aujourd'hui, Séminaire du master, Centre d’Études Slaves, Université Bordeaux Montaigne, Bordeaux, 15.03.2023
 • 10. 2021- Mémoire du XXe siècle dans la Russie contemporaine, Séminaire du master, Centre d’Études Slaves, Université Bordeaux Montaigne, Bordeaux, 28 10 2021;
 • 10.2021- Система образования в современной России, Centre d’Études Slaves, Université Bordeaux Montaigne, Bordeaux, 29.10.2021;

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyjazdy dydaktyczne

 • 10. 2018 - wyjazd dydaktyczny do Kirgistanu (21-31.10.2018)
 • 02. 2018 - wyjazd dydaktyczny - Szkoła Zimowa w Nowogrodzie Wielkim (10-17.02.2018)
 • 02.2015 - wyjazd dydaktyczny - Szkoła Zimowa w Nowogrodzie Wielkim (9-13.02.2015)

Praktyki zawodowe

 • 2009-2019 - wyjazdy ze studentami na praktyki zawodowe podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy

Publikacje popularno-naukowe

 • Kinga Gajda, Michał Kuryłowicz, Świetlana Droga Stanisława Asiejewa [RECENZJA KSIĄŻKI], onet.pl, 13.01.2023.
 • Elżbieta Żak, Michał Kuryłowicz, Awantiurist - turysta awangardowy, "Nowa Europa Wschodnia", Nr 1 (XXXVIII), styczeń-luty 2015, ss. 131-136
 • Elżbieta Żak, Michał Kuryłowicz, Plony samodzielności, "Nowa Europa Wschodnia", Nr 3-4 (XXXV), maj-sierpień 2014, ss. 71-76
 • Elżbieta Żak, Michał Kuryłowicz, Tunele budują prawdziwi mężczyźni, "Nowa Europa Wschodnia", Nr 1 (XXXIII), styczeń-luty 2014, ss. 112-119

Wykłady i wystąpienia

 • 10. 2014 - wykład dla uczniów I LO w Gliwicach, w ramach projektu WSMiP "Azymut", temat: System polityczny Federacji Rosyjskiej"
 • 04-05. 2011 - seria wykładów w ramach Szkoły Kultury i Języka Polskiego UJ dla młodzieży z Białorusi, Temat: system polityczny i społeczeństwo współczesnej Polski (w języku rosyjskim) 

Wypowiedzi dla mediów

 • "Góry - Polityka - Pamięć. Percepcja świata komunistycznego w relacjach członków Klubu Wysokogórskiego Kraków" - udział w podcaście Przystanek #misjaUJ w ramach projektu "Wkręceni w Naukę", www.open.spotify.com
 • Jakie są relacje Kazachstanu z Rosją? - wywiad dla RMF 24 (9 kwietnia 2022)
 • Czy sankcje dotykają Rosję? Kiedy koniec wojny? Czy oligarchowie i społeczeństwo wpłyną na Putina? - wywiad dla Kulisy Sukcesu (24 marca 2022)
 • Chiny, Kazachstan, Wenezuela - kto trzyma z Rosją? - wywiad dla RMF 24 (13 marca 2022)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • Taternictwo jaskiniowe: 
  od 2008 - członek zarządu Sekcji Taternictwa Jaskiniowego Klubu Wysokogórskiego Kraków (STJ KW Kraków);
  od 2008 - uczestnik wypraw STJ KW Kraków w Kanin (Alpy Julijskie, Słowenia);
  od 2012 - członek kadry narodowej Polskiego Związku Alpinizmu w taternictwie jaskiniowym;
  autor artykułów popularnonaukowych w kwartalniku "Jaskinie" i "Jamar", redaktor biuletynu informacyjnego STJ KW Kraków "Gacek" (2010; 2020); 

  od 2021 - członek zarządu Klubu Wysokogórskiego Kraków