Przejdź do głównej treści

Pracownicy

dr Katarzyna Kosowska

dr Katarzyna Kosowska

Kariera

 • 1997-2002 – studia na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (stopień mgr inż.)
  2000-2005 – studia W Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (filologia rosyjska, stopień mgr)
  2006-2010- studia doktoranckie w Instytucie Studiów Regionalnych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa – 24.06.2010)
 •  
  Przynależność do towarzystw naukowych:
  Członkostwo w Polskim Towarzystwie Kulturoznawczym

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monografie

Artykuły naukowe - obszar badawczy: kobieta w kulturze rosyjskiej

 

 • Katarzyna Kosowska, Институтское образование русской дворянки (XVIII – начало XIX века), „Slavia Orientalis” 2007, t. LVI, nr 3, s.317-333.
 • Katarzyna Kosowska, Wychowanie domowe szlachcianki w XVIII wieku (w) Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze, pod red. K. Dudy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, t.II, s.55-62. 
 • Katarzyna Kosowska, Komunikacyjna funkcja wachlarza i muszki w świecie rosyjskich szlachcianek (w:) Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej, pod red. A. Dudka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s.307-314. 
 • Katarzyna Kosowska, Портрет идеальной женщины глазами Гоголя (на материале переписки писателя) (w:) Двести лет Гоголя. Сборник научных трудов, ред. В. Щукин, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s.225-236.
 • K. Kosowska, W. Król, Русский рынок проституции после распада СССР (w:) Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, pod red. A. Jach, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2011, s.117-129.
 • Katarzyna Kosowska, Достоевский в кругу женщин – культура чувств и эмоций (w:) Fiodor Dostojewski i problemy kultury, pod red. A Raźny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s.97-106.
 • Katarzyna Kosowska, O życiu kobiet na Rusi (w:) Ogród wielu kwiatów, pod red. W. Szczukina, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s.36-51.
 • Katarzyna Kosowska, Институты благородных девиц – история и современность (в:) Политическая культура и ее формирование в молодежной среде, Издательство РГСУ, Москва 2012, с.77-86.
 • Katarzyna Kosowska, Lubow Szaporina – instytutka XX wieku (w:) Między autentycznością a udawaniem. Postawy twórcze w kulturze współczesnej, pod red. A Kawalec, W. Daszkiewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s.215-228.
 • Katarzyna Kosowska, «Свои» и «чужие» на русских землях в XVII-XVIII веках (w) Tożsamość, indywidualizm, wspólnotowość w kulturze rosyjskiej, pod red A. Raźny, Wydawnictwo UJ, Kraków 2014, s.44-58. ISBN 978-83-233-3669-3
 • Katarzyna Kosowska, Этикет поведения русской женщины на балу в XIX веке (на материале женской мемуарной литературы и переписки), „Slavia Orientalis” 2014, t. LXIII, nr 2, s.205-219.
 • Katarzyna Kosowska, Современные женские учебные заведения и традиция институтов благородных девиц (w:) Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji, pod red. W. Laszczak, D. Ambroziak, Opole 2014, s. 427-436. ISBN 978-83-7395-632-2
 • Hasło „instytutka” (w:) Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, pod red. J. Dobieszewskiego, Łódź 2014, s.162-164.
 • Katarzyna Kosowska, Боярыня Морозова – в защиту «старой веры» (w:) Wolność w kulturze rosyjskiej, pod red. H. Kowalskiej-Stus, A. Krzywdzińskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2015, s.127-134. ISBN 978-83-233-3843-7.
 • Katarzyna Kosowska, Домашнее воспитание и образование дворянских детей во второй половине XVIII – начале XIX вв. (на материале мемуарной литературы) (w:) Rosyjskie dzieciństwo, pod red. K. Dudy, A. Dudka, Wydawnictwo UJ, Kraków 2015, s.93-102. ISBN 978-83-7638-506-8.
 • Katarzyna Kosowska O formach zawierania małżeństw i statusie kobiet na Rusi w czasach pogańskich, „Roczniki Kulturoznawcze”, 2019, tom 10, numer 4, s.109-121.

Artykuły naukowe - obszar badawczy: Rosja i przestrzeń postsowiecka

 • Katarzyna Kosowska, Piotr Kosowski, 25 years of Gazprom on the gas market, „AGH DRILLING, OIL, GAS” 2015, Vol.32, No.2, s.289-302. ISSN 2299-4157 (printed), ISSN 2300-7052 (on-line)
 • Katarzyna Kosowska, Piotr Kosowski, Wpływ konfliktu gazowego z Ukrainą na zmianę polityki zewnętrznej Gazpromu, „Rynek Energii” 2015, Nr 3 (118), s.29-34. ISSN 1425-5960.
 • Katarzyna Kosowska, Piotr Kosowski, System opodatkowania producentów ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej i jego wpływ na rozwój sektora naftowego, „Polityka Energetyczna” 2015, Tom 18, Zeszyt 3, s.115-130. ISSN 1429-6675.
 • Katarzyna Kosowska, Piotr Kosowski, Perspektywy rozwoju sektor LNG w Rosji, „Zeszyty Naukowe Instytutu GSMiE PAN” 2016, nr 95, str.69-80, ISSN 2080-0819
 • Katarzyna Kosowska, Piotr Kosowski, The geopolitics of Gazprom's pipelines, „AGH DRILLING, OIL, GAS” 2016, Vol.33, No.4, s.757-768. ISSN 2299-4157
 • Katarzyna Kosowska, Piotr Kosowski, Russian oil and gas industry on the eve of changes, „AGH DRILLING, OIL, GAS” 2017, Vol.34, No.1, s.49-65. ISSN 2299-4157.
 • Katarzyna Kosowska, Robert Czarnota, Jerzy Stopa, Paweł Wojnarowski, Damian Janiga Azerbaijan facing new challenges on the energy market after the collapse of Soviet Union [w:] SGM 2018: 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference: Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining. Mineral Processing, Oil and Gas Exploration. ISSN 1314-2704, ISBN: 978-619-7408-38-6, Sofia 2018, s. 267–274
 • Katarzyna Kosowska, Robert Czarnota, Jerzy Stopa, Piotr Kosowski, Damian Janiga, The energy security of Armenia [w:] SGM 2018: 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference: Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining. Mineral Processing, Oil and Gas Exploration. ISSN 1314-2704, ISBN: 978-619-7408-38-6, Sofia 2018, s. 875–882.
 • Katarzyna Kosowska, Polityka energetyczna Kazachstanu za rządów Nursułtana Nazarbajewa (w:) Geopolityka Rosji i obszaru postsowieckiego, pod red. L. Sykulski (red.), ASPRA, Warszawa 2020, s.441-459.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obszary badawcze

 • Obszar badawczy: Rosja i przestrzeń postsowiecka:
  Gospodarka, bezpieczeństwo ekonomiczne, bezpieczeństwo energetyczne, polityka energetyczna, geoekonomia

  Obszar badawczy: kobieta w kulturze rosyjskiej:
  Kobieta-poganka, zatworniczestwo teremowe, wychowanie i edukacja domowa oraz instytutowa rosyjskiej szlachcianki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Międzynarodowe konferencje naukowe

 • 1. „Czas Gogola – 200 lat temu i dziś w dwusetna rocznicę urodzin pisarza” Międzynarodowa Konferencja zorganizowana przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ w dniach 20-22.IV.2009.
  2. „Problemy kultury w twórczości Fiodora Dostojewskiego”; Międzynarodowa Konferencja zorganizowana przez Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ w dniach 13-14.05.2011.
  3. „Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i Świata”; Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy w 20. Rocznicę rozpadu Związku Radzieckiego, 30.11 - 02.12. 2011.
  4. „Tożsamość, indywidualizm, wspólnotowość w kulturze rosyjskiej”; Międzynarodowa Konferencja zorganizowana przez Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ w dniach 25-26.05.2012.
  5. «Политическая культура и ее формирование в молодежной среде»; Всероссийская молодежная конференция организованная Министерством образования и науки Российской Федерации и Российским государственным социальным университетом – 27.06. 2012.
  6. Katarzyna Kosowska, Wpływ konfliktu gazowego z Ukrainą na zmianę polityki zewnętrznej Gazpromu, XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Rynek Gazu 2015", 22-24.06.2015, Nałęczów, Organizator: Redakcja „Rynku Energii”.
  7. Katarzyna Kosowska, 25 years of Gazprom on the gas market, XXVII Międzynarodowa Konferencja DRILLING-OIL-GAS AGH 2016, 8-10.06.2016 r, Kraków.
  8. Katarzyna Kosowska: „Russian oil and gas industry on the eve of changes”, XXVIII Międzynarodowa Konferencja DRILLING-OIL-GAS AGH 2017, 7-9.06.2017 r, Kraków.

Konferencje ogólnopolskie

 • 1. „Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze”, Konferencja zorganizowana przez Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ w dniach 25-26.05.2007.
  2. „Między autentycznością a udawaniem. Postawy twórcze w kulturze współczesnej”; Konferencja zorganizowana przez Instytut Kulturoznawstwa KUL w dniu14.12.2011.