Przejdź do głównej treści

Pracownicy

Dr Konrad Kołodziejski

Dr Konrad Kołodziejski

Kariera

 • Doktor nauk społecznych w dycyplinie nauk prawnych. Stopień doktora otrzymał na podstawie dysertacji „Od autorytaryzmu do autorytaryzmu. Ideowa i ustrojowa geneza współczesnego państwa rosyjskiego”. Specjalizuje się w historii ustroju i doktryn politycznych. Analityk działu rosyjskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich zajmujący się integracją na obszarze poradzieckim (1997). Autor kilkuset (od 1993 roku) artykułów prasowych (m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Dzienniku”, „Życiu”, „Nowym Państwie”) na temat problemów cywilizacyjnych, stosunków międzynarodowych, polityki i prawa – wśród nich wielu poświęconych sytuacji Rosji i obszaru poradzieckiego. 
 • Wykształcenie:
 • Doktor nauk społecznych/PhD in social sciences, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk o Państwie i Prawie (2019)
 • Magister prawa/LLM (master of laws), Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji (1997)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obszary badawcze

 • Rosja: ustrój polityczny, historia prawa i ustroju, doktryny polityczne, bezpieczeństwo, relacje międzynarodowe, przemiany prawno-ustrojowe, ideologia
  Obszar poradziecki: ewolucja prawno-ustrojowa państw powstałych po rozpadzie ZSRR, relacje międzynarodowe, bezpieczeństwo
  Ustrój polityczny: ideologia i ustrój, prawne i ideowe aspekty autorytaryzmu i totalitaryzmu 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Międzynarodowe konferencje naukowe

 • 2018 – „Transitional Justice in the Context of Polish and German Political and Legal Transformations”, Friedrich-Alexander Universitat, Erlangen-Nurnberg (Niemcy).
  2019 – XIV Międzynarodowa Konferencja „Polacy w Rosji”, Krasnodar (Rosja) (referat „Status Polaków w ZSRR w latach 1922-91”)
  2019 – „Transitional Justice in the Context of Polish and German Political and Legal Transformations”, Uniwersytet Warszawski (referat „Historical Policy in Poland after 1945”).