Przejdź do głównej treści

Pracownicy

mgr Tatiana Gładyś

mgr Tatiana Gładyś

Kariera

1998 -2002 Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, filologia rosyjska (specjalność: językoznawstwo), magister
1995-2001 Instytut Filologii Polskiej UJ, (specjalność: nauczycielska)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • 1) „Народный перевод” jako skutek polityki wydawniczej względem literatury tłumaczonej w Rosji
 • 2) Współczesny język rosyjski:
  Mechanizmy powstania, życie i rozwój ситуативных неологизмов
  język jako narzędzie w wojnie informacyjnej,
  funkcje języka w twórczości użytkowników internetu:
  - адаптация англоязычных заимствований и аббревиатур в языке пользователей интернета
  - особенности сетевого общения: языковые приемы и игры, способы обмана языковых фильтров, обогащение и оживление письменной формы языка, функции орфоарта,
  - сетевой фольклор, жизнь и карьера сетевых жаргонизмов разных групп пользователей, речевые клише и знаковые слова в интернете

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • 1. Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Petersburski Uniwersytet Państwowy: Seminarium metodyczne dla wykładowców uczelni wyższych: Intensywne przygotowanie studentów do zdawania egzaminów państwowych z języka rosyjskiego w systemie TRKI, Kraków 24-25.05.2013.