Przejdź do głównej treści

Pracownicy

dr Jan Brodowski

dr Jan Brodowski

Kariera

2013 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Nauki społeczne, nauki o polityce (DR) Specjalizacja: Stosunki międzynarodowe 

2005 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Kulturoznawstwo (MGR), Specjalizacja: Rosjoznawstwo 
 
2004 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Historyczny, Historia (MGR), Specjalizacja: Edytorstwo Naukowe 
 
Przynależność do towarzystw naukowych: 
 
Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monografie

 • J. Brodowski, Gruzja po rewolucji róż. Obraz przemian polityczno-społecznych w latach 2003-2018, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019.

Artykuły naukowe

 

 • Brodowski J., Winiarska-Brodowska M., Państwa Kaukazu Południowego w wypowiedziach rzeczniczki prasowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Politeja, Vol. 19 No. 3(78) 2022, DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.78.03 , ss. 35-52
 • Brodowski J., Krzysztan B., Piechowiak J., Instrumentalization of the Constitutional Order as a Tool of Political Control in the Post-Soviet Space. The Case of the Republic of Georgia, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, Bimonthly 2021 No. 6 (64), DOI 10.15804/ppk.2021.06.22, ss. 281-290.   
 • Brodowski J. Winiarska-Brodowska M., 2020, Kaukaska dyplomacja w mediach społecznościowych. Wybrane aspekty komunikowania międzynarodowego [w:] Quo Vadis Eurazjo?, red. A. Jach, B. Hordecki, Poznań 2020, s. 303 – 318.
 • Wolności obywatelskie a proces wyborczy w Gruzji, [w:] Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata, red. A. Czubik, D. Dziwisz, E. Szczepankiewicz-Rudzka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, s. 445-460.
 • Selective memory in the South Caucasus, „New Eastern Europe” Nr 6 (34) 2018, s. 64-68. 
 • Państwa Grupy Wyszehradzkiej wobec Kaukazu Południowego, [w:] Rewolucja rosyjska. Spuścizna. Międzynarodowe echa rewolucji, red. M. Kuryłowicz, Księgarnia Akademicka, Kraków 2017, s. 81-90.

Artykuły popularnonaukowe

 • We had a dream, „New Eastern Europe” Nr 1 (35) 2019, s. 183-186.  
 • Making history, „New Eastern Europe”,  http://neweasterneurope.eu/2018/12/14/making-history/ 
 • Rasputin wyobrażony, „Nowa Europa Wschodnia” Nr 3-4 (55-56) 2018, s. 156-158.
 • To understand Russian Nationalism,„New Eastern Europe” Nr 1 (30) 2018, s. 174-177. 
 • Świta Stalina, „Nowa Europa Wschodnia” Nr 5 (51) 2017, s. 150-151.
 • Polki na Górze Szczęścia, „Nowa Europa Wschodnia” Nr 3-4 (50) 2017, s. 114-125.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obszary badań naukowych

Obszar: Kaukaz Południowy
Tematy: 
• Sytuacja polityczna państw Kaukazu Południowego
• Transformacja ustrojowa
• Przemiany społeczne 
• Polityka zagraniczna 
 
Obszar: współczesna dyplomacja 
Tematy: 
• Rosyjska dyplomacja
• Polska Polityka Wschodnia 
 
Obszar: procesy demokratyzacji w krajach byłego ZSRR
Tematy:
• Wybory w byłych republikach radzieckich

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Międzynarodowe konferencje naukowe

 • IV Międzynarodowa Konferencja Kaukaz po 1991 roku, Warszawa, 6 grudnia 2019 roku, Uniwersytet Warszawski, Studium Europy Wschodniej; Dyskusja wokół książki Jana Brodowskiego „Gruzja po Rewolucji Róż. Obraz przemian polityczno-społecznych w latach 2003-2018”

 • The Sail Teachers Course 2018, Goteborg-Sunderland, Baltic University Programme SAIL for Teachers 2018; tytuł referatu: The Baltic Sea Region: Cultures, Politics, Economics, Society

 • Międzynarodowe seminarium akademickie - ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА: ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ И ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ, Kraków, 25-27 czerwca 2018 roku, Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ; tytuły referatów: 1. Международные организации на постсоветском пространстве: политический и экономический аспект 2. Восточный аспект Европейской Политики Cоседства (EПC) 3. Сообщество ценностей – сообщество будущего в мире политики и экономики

Konferencje ogólnopolskie

 • Seminarium w ramach Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa, 15 października 2020 roku, Instytut Studiów Politycznych PAN; Dyskusja wokół książki „Gruzja po Rewolucji Róż. Obraz przemian polityczno-społecznych w latach 2003-2018”

 • Spotkania Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Kraków, 18 listopada 2019 roku, PTNP Oddział Krakowski; tytuł referatu: Czy relacje z Rosją są przyczyną gruzińskiej traumy społecznej?

 • Konferencja - Rok 1918, Wojnowice, 9 listopada 2018 roku, Kolegium Europy Wschodniej; tytuł referatu: Kaukaz po 1918 roku

 • IV Kongres Politologii, Lublin, 18-20 września 2018 roku, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; tytuł referatu: Analiza dyskursu dyplomacji rosyjskiej wobec wyzwań współczesnego świata; moderator panelu: Państwa Kaukazu Południowego w dobie transformacji

 • Konferencja - Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata, Kraków, 05-06 kwietnia 2018 roku, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ; tytuł referatu: Wolności obywatelskie a proces wyborczy w Gruzji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • ZAGRANICZNE UNIWERSYTETY
  Prelegent (Invited speaker) w trakcie Baltic University Programme SAIL for Teachers 2018 (Szwecja-Wielka Brytania)
   
  DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA 
  Udział w wielu misjach obserwacyjnych z ramienia OBWE. 
  Publikacje na łamach „Nowej Europy Wschodniej” oraz „New Eastern Europe”.