Przejdź do głównej treści

Pracownicy

Dr hab. Dymitr Romanowski

Dr hab. Dymitr Romanowski

Kariera

 • Magisterium – Etnologia i antropologia kultury UJ 2002
 • Doktorat – Literaturoznawstwo UJ 2006 
 • Habilitacja – Nauki teologiczne CHAT 2014

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monografie

 • Dymitr Romanowski, Odnaleźć człowieka w człowieku, obraz bohatera w twórczości Mikołaja Gogola, PWSZ w Oświęcimiu 2009.
 • Dymitr Romanowski, Антоний Храповицкий, Философия, Богословие, Культура, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013.
 • Dymitr Romanowski, Trzeci Rzym. Rozwój rosyjskiej idei imperialnej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013.

Artykuły w czasopismach naukowych

 • В поисках „человека в человеке”. Шинель Гоголя,  „Slavia Orientalis”, № 3 (LIII)/2004, s. 341-362; ISSN 0037-6744.
 • Шаламов. Записки из Мертвого Дома, „Slavia Orientalis”, № 2 (LIV)/ 2005, s. 187-206; ISSN 0037-6744.
 • Demoniczne podróże bohaterów Dostojewskiego, „Slavia Orientalis”, № 3 (LV)/2006, s. 341-354; ISSN 0037-6744.
 • Powracający sen Rosji. Naród w koncepcji Iwana Sołoniewicza i Mikołaja Trubieckiego, „Slavia Orientalis” № 4 (LX )/2011, s. 509-530; ISSN 0037-6744.
 • Мать Мария. Христианство и мир, № 1 (19)/2012 „Politeja”, s. 125-137; ISNN 1733-6716
 • Od Civitas Dei do Kościoła (Metamorfozy rosyjskiej myśli konserwatywnej. Od mtr. Antoniego (Chrapowickiego) do Lwa Tichomirowa), № 3 (21)/2012, „Politeja”, s. 33-48.
 • Na bezdrożach rosyjskiej tożsamości. Od Trzeciego Rzymu do Trzeciej Międzynarodówki. Mikołaj Bierdiajew i Gieorgij Fiedotow, „Slavia Orientalis” № 3/2013, s. 351-368; ISSN 0037-6744.
 • Artykuł został zamieszczony także w serwisie Filozofia Rosyjska Uniwersytetu Zielonogórskiego 
  http://www.filozofiarosyjska.uz.zgora.pl/index.php/filozofia-rosyjska/teksty/173-romanowski-dymitr
 • Od retoryki politycznej do retoryki idealnej ofiary. Popugajczyk W. Jerofiejewa, „Rocznik Nauk Politycznych”, Rocznik VIII, Nr 1(9) 2006, s. 180-185; ISNN 1508-7301.
 • Elementy prawosławnej tradycji w twórczości Gogola, „Prace Komisji Kultury Słowian PAU”, T. VI, 2007, s. 30-53; ISSN 1731-6715.
 • Losy inteligencji w koncepcji Gieorgija Fiedotowa z perspektywy Biesów i Dziennika pisarza Fiodora Dostojewskiego, „Przegląd Rusycystyczny” № 3 (127), 2009, s. 60-81; ISNN 0137-298X.
 • Antropologia Archim. Sofroniusza (Sacharowa). Pojęcie Persony, „Prace Komisji Kultury Słowian PAU”, T. VIII, 2012, s. 25-35; ISSN 1731-6715.
 • Гоголевское подполье: зеркало ада, „Государство, религия, Церковь в России и за рубежом” № 2/2009, Moskwa, s. 223-233.
 • Źródła rosyjskiej myśli konserwatywnej: teologia polityczna Filareta Moskiewskiego, „Politeja”, 2016 nr 6 (45), s. 43-62; ISNN 1733-6716.
 • Rosyjska myśl chrześcijańska: Filaret Moskiewski i Fiodor Dostojewski: od teologii Kościoła do metafizyki narodu, „Slavia Orientalis”, 2017 t. 66 nr 2, s. 251-263; ISSN 0037-6744.
 • Мать Мария : Богословские аспекты религиозно-философского творчества, „Slavia Orientalis”, 2017 t. 66 nr 3, s. 449-469; ISSN 0037-6744.
 • Chrześcijański konserwatyzm: wybrane aspekty teologiczne w twórczości Filareta Moskiewskiego (Drozdowa), „Politeja”, 2018 nr 2 (53), s. 151-169, ISNN 1733-6716.
 • Некоторые аспекты богословия славянофилов, „Филаретовский альманах”, Вып. 10, Moskwa 2014, s. 196-219.
 • Прп. Cергий Радонежский в творчестве Евгения Трубецкого, „Филаретовский альманаx”, т. 11, 2015. s. 101-105.
 • Георгий Флоровский : избранные филосовско-богословские аспекты, „Slavia Orientalis” 2019, t. 67, nr 2 (67), s. 293-306, ISSN: 0037-6744.

Artykuły (rozdziały) w pracach zbiorowych

 • Зеркало Хлестакова [w:] Czas Gogola – 200 lat temu i dziś. W dwusetną rocznicę urodzin pisarza, red. W. Szczukin, Kraków 2010, s. 253-264.
 • Dwa oblicza ukraińskiego konserwatyzmu [w:] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, cz. 2: Wspólnota Niepodległych Państw, red. M. Smoleń, M. Lubina, Kraków 2011, s. 195-213.
 • Między ideą chrześcijańskiego imperium a ideą chrześcijańskiego narodu – Fiodor Tiutczew, Włodzimierz Sołowjow, Fiodor Dostojewski. Próba syntezy [w:] Fiodor Dostojewski i problemy kultury, red. A. Raźny, Kraków 2011, s. 210-226.
 • Prawa i lewa dłoń Boga (Metamorfozy rosyjskiej myśli konserwatywnej. Od Władimira Sołowiowa do Lwa Tichomirowa), [w:] XVI Musica Antiqua Europae Orientalis, Acta Slavica, Bydgoszcz 2012, s. 29-42.
 • Церковь, эмиграция, Солженицин. Дневники прот. Александра Шмемана, [w:] Jurij Drużnikow i emigracja rosyjska, red. Lucjan Suchanek, Państwowa Akademia Umiejętności Prace Komisji Kultury Słowian, Kraków 2013, s. 99-108.
 • Некоторые аспекты богословия Ханса Урса фон Бальтазара, [w:] Chrześcijaństwo a współczesne koncepcje człowieka, red. Lucjan Suchanek, Państwowa Akademia Umiejętności Prace Komisji Kultury Słowian, Kraków 2013, s. 143-154.
 • Ф. И. Гиренок. Русская идея. Россия как поле мистериальных игр Бога, [w:] Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju, red. M. Kowalska, M. Kuryłowicz, Kraków 2014, s. 147-161.
 • Historia, polityka a zbawienie, [w:] Rewolucja rosyjska. Spuścizna. „Implementacje strategii” zmiany, red. Anna Jach, Kraków 2017. s. 67-76.
 • Александр Шмеман : sub specie aeternitatis, [w:] Czas w kulturze rosyjskiej (Время в русской культуре), Kraków : Księgarnia Akademicka 2019, s. 133-147, ISBN: 978-83-8138-138-3
 • Тайна человека. Ганс Урс фон Бальтазар, publikacja w naukowym portalu teologicznym bogoslov.ru (Богослов.ру Научный богословский портал www.bogolov.ru 16.04.2013.)
  (http://www.bogoslov.ru/text/3224336.html).
 • Тайната на човека. Ханс Урс фон Балтазар, przekł. na bułgarski Борис Маринов, [online] http://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100522/catid,281/id,17302/view,article/ 
 • Некоторые аспекты нового богословия. Богословие без философии?, publikacja w naukowym portalu teologicznym bogoslov.ru (Богослов.ру Научный богословский портал www.bogolov.ru 7.09.2015.)
  (http://www.bogoslov.ru/text/3224336.html). 
 • Lew Tołstoj. O Bogu, Kościele i człowieku. Niektóre aspekty religijnego światopoglądu,  „Teologia Polityczna Co tydzień. Tołstoj Anarcho-konserwatyzm stosowany”, nr 36(128) 2018, [online] https://teologiapolityczna.pl/dymitr-romanowski-lew-tolstoj-o-bogu-kosciele-i-czlowieku-niektore-aspekty-religijnego-swiatopogladu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obszary badawcze

 • Europa Wschodnia i Rosja

Szczegółowe tematy badawcze

 • filozoficzne i teologiczne dziedzictwo Rosji i Europy Wschodniej,
 • myśl polityczna Europy Wschodniej od XI do poł. XX wieku,
 • etnopolityka i antropologia kultury (etnografia, kultura ludowa i folklorystyka).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Międzynarodowe konferencje naukowe

 • Międzynarodowa konferencja: Czas w kulturze rosyjskiej. Время в русской культуре, wrzesień 2018, Kraków, Uniwersytet Jagielloński
 • III Międzynarodowy Interdyscyplinarny Eurazjatycki Kongres Naukowy: Rewolucja Rosyjska. Spuścizna; Instytut Rosji i Europy Wschodniej, Kraków 7-9 listopada 2017; referat: Historia, polityka a zbawienie.
 • XXVI Ежегодная богословская конференция ПСТГУ; Секция Святитель Филарет: Восток – Запад; 2 Grudzień 2015; referat: Протоиерей Георгий Флоровский: Русское богословие между Востоком и Западом.
 • International Academic Conference: Krakow Meetings, Russian Religious Philosophy and Post-Secularism; The Pontifical University of John Paul II in Krakow; 1-13 June 2015; referat: Мать Мария – христианское мировоззрение.