Przejdź do głównej treści

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Anzhela Kayumova

mgr Anzhela Kayumova

Kariera

 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, filologia rosyjska (2001r., tytuł magistra)

 • Uniwersytet Jagielloński, filologia orientalna - iranistyka (2021r., tytuł magistra)
   

  Przynależność do towarzystw naukowych

 • Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne w Krakowie - wiceprezes (od 2022)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Artykuły naukowe

 • Влияние русского языка на (восточно)армянский, Slavia Orientalis nr 4, Kraków 2006r.
 • Межкультурное армяно-польское взаимодействие, Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze, Kraków 2008r.
 • Ormianie w opowiadaniach Zoji Pirzad. Na podstawie zbioru opowiadań „Jutro Wielkanoc”, Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego nr 96/97, Kraków 2019r.
 • Życie ormiańskiej mniejszości narodowej w Iranie na podstawie wybranych dzieł Zoi Pirzad i Chorena Aramuniego, Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego nr 108-109, str 3-96, Kraków 2022r.
 • Ormianie brytyjscy wczoraj i dziś, Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego nr 112-113, str 3-13, Kraków 2023r.

Recenzje

 • D. Izdebska, G. Martirosjan, Rozmówki ormiańsko-polskie, Erywań 2005 r., Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego nr 44/45, Kraków 2006r.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obszary badawcze

 • Rosja
 • Armenia
 • Iran

Tematy badawcze

 • Odbiór Rosji i Rosjan przez inne narody
 • Armenia i diaspora ormiańska
 • Wpływ języka rosyjskiego na j. ormiański
 • Tożsamość narodowa Ormian
 • Irańscy pisarze pochodzenia ormiańskiego
 • Ormianie w Iranie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Udział w grantach

2021 - udział w minigrancie "Myrrha Lot-Borodine - pierwsza prawosławna teolog" (ID.UJ, POB FutureSoc, kierownik: dr M. Lechowska)

2022 - udział w minigrancie "Eurazja. Prawo do różnorodności" (ID.UJ, POB Heritage, kierownik: dr D. Gałyga)

Stypendia naukowe

2019 - Stypendium Calouste Gulbenkian Foundation (Erywań) - badania związane z diasporą ormiańską

2022 - Stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (Londyn) - badania związane z diasporą ormiańską

Wyjazd w ramach Programu Erasmus +

2024r. - Wyjazd w ramach Programu Erasmus + do Armenian National Agrarian University.

Tematy wykładów:

1. History of the transformation of Poland.

2. Polish-Russian and Polish-Armenian relations.

3. Armenians in Poland, their social and economic situation.

4. Social and economic assistance from Poland to Ukrainian refugees.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Międzynarodowe konferencje naukowe

 • Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz 5-6 października , 2006 r.), „Narody sąsiadujące w Europie. Wzajemne postrzeganie a tożsamość narodowa w przeszłości i teraźniejszości”. Artykuł w tomiku pokonferencyjnym: Tożsamość narodowa Ormian mieszkających w Polsce, Narody w Europie. Tożsamość i wzajemne postrzeganie, Bydgoszcz 2007r

Konferencje ogólnopolskie

 • Konferencja naukowa, "Świat irański - jedność i różnorodność, 23.05 – 25.05.2019r. w Krakowie (UJ, Filologia Orientalna) z referatem Ormianie w opowiadaniach Zoji Pirzad. Na podstawie zbioru opowiadań „Jutro Wielkanoc”.