Koło Naukowe Studentów Rosjoznawstwa "Paideia"

Cele działalności Koła

Koło Naukowe Studentów Rosjoznawstwa "Paideia" zajmuje się działalnością naukowo-badawczą, obejmującą zagadnienia z dziedziny antropologii, kulturoznawstwa, socjologii i historii obszaru rosyjskojęzycznego, ze szczególnym uwzględnieniem Rosji. Celem jest rozwijanie zainteresowań naukowych studentów Instytutu Rosji i Europy Wschodniej oraz innych kierunków humanistyczno-społecznych, popularyzacja wiedzy kierunkowej zarówno w środowisku akademickim, jak również poza nim, a także tworzenie przestrzeni dialogu i współpracy między Kołem a organizacjami naukowymi w Polsce i za granicą, o tym samym, bądź podobnym profilu działania. Nasze dążenia pragniemy realizować poprzez organizowanie i uczestnictwo w wydarzeniach naukowych, poruszających problematykę Rosji i Europy Wschodniej, nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z polskimi i zagranicznymi organizacjami, związanymi tematycznie z obszarem studiów rosjoznawczych, jak i realizowanie projektów naukowych i kulturalnych.

Projekty

Aktualnie najbardziej złożonym projektem, którego realizację rozpoczęliśmy w lutym, są "Badania pamięci kulturowej wśród Polonii moskiewskiej". Jest to projekt z pogranicza antropologii, kulturoznawstwa i historii, który realizowany będzie w Polsce i w Rosji. Badania mają na celu pogłębienie współpracy i świadomości społeczeństwa polskiego i rosyjskiego na temat tradycji wzajemnych współzależności w sferze kultury. Pragniemy przybliżyć sylwetki polskich twórców Rosjanom, Polonii, a także obywatelom Polski w kraju. 
 Oprócz tego zajmujemy się organizacją cyklicznych paneli dyskusyjnych- "Forów Rosjoznawczych", które poświęcone są bieżącym problemom Europy Wschodniej. Od listopada 2018 roku wraz z FILMish UJ (sekcją filmową Koła Naukowego Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ) organizujemy Rosyjskie Wieczory Filmowe, na których zajmujemy się wspólną analizą rosyjskiego dorobku kinematograficznego. 
Koło zajmuje się także działalnością publicystyczną, której dorocznym owocem są "Zeszyty Rosjoznawstwa", będące zbiorem artykułów naukowych, stworzonych przez członków organizacji, jak i pracowników naukowych. 

Władze Koła i dane kontaktowe

Zarząd Koła Naukowego Studentów Rosjoznawstwa "Paideia"

Przewodniczący: Amra Lesiak
Wiceprzewodniczący: Agnieszka Kołeczko
Sekretarz: Aleksandra Książek

Profil Koła na serwisie Fb: https://www.facebook.com/knsrpuj/

Opiekunem Koła od 2018 roku jest Prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus