Koło Naukowe Eurazja

Idea Koła

Koło Naukowe „Eurazja” zostało powołane do życia 19 października 2017 r. Powstało z pasji do  odkrywania regionu i dzielenia się swoimi przeżyciami. Zanim powstało nasi studenci angażowali się w projekty międzynarodowe, konferencje, wyjazdy, szkoły letnie i zimowe w Rosji. 
Stąd w naszych głowach pojawił się pomysł powołania koła, które łączyłoby studentów o podobnych zainteresowaniach i pasjach. Dałoby nam to możliwość samorealizacji i integracji. Okazało się, że ludzi chcących poznać jeszcze bliżej obszar Eurazji w naszym Instytucie i nie tylko jest całkiem sporo. 
W naszym rozumieniu „odkrywanie” to w dużej mierze podróże, ale nie tylko. Chcemy poszerzać swoją wiedzę, angażując się w organizowanie konferencji, dyskusji czy wieczorów filmowych. Planujemy serię szkoleń rozwijających umiejętności bardzo cenione na rynku pracy. Chcemy też zapewnić pole do wymiany myśli, poglądów i realizacji własnych pomysłów.

Projekty

Angażujemy się w kilka cyklicznych projektów m.in. „Śladami polskości po ZSRR”, czyli podróże do krajów postradzieckich (Białoruś, Mołdawia, Ukraina). W czasie wyjazdów spotykamy się z miejscową polonią, poznajemy ich problemy i potrzeby. Odwiedzamy też uniwersytety i szkoły, promując w ten sposób nasz Instytut. Jest to również świetna okazja do praktycznego poćwiczenia języka rosyjskiego.
Kolejna inicjatywa, którą realizujemy, to coroczne seminarium, które odbywa się w bazie szkoleniowo-wypoczynkowej „Lubogoszcz” w Kasince Małej. Wyjazd daje pole do dyskusji z wybitnymi ekspertami w pięknej, górskiej okolicy.
Znaczna część członków Koła zaangażowała się w organizację III Międzynarodowego Interdyscyplinarnego Eurazjatyckiego Kongresu „Rewolucja Rosyjska. Spuścizna”. Organizatorką Kongresu jest dr Anna Jach.

Koło Naukowe nawiązało równiez współpracę z Instytutem Studiów Wschodnich, organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy oraz wielu innych przedsięwzięć o znaczeniu międzynarodowym.

Statut

Zachęcamy do zapoznania się z naszym statutem.

Zarząd i dane kontaktowe

Zarząd Koła - kadencja 2018/19:

Przewodniczący - Krystian Pachucki-Włosek
Z-ca przewodniczącego - Angelika Lelito
Sekretarz/Skarbnik - Paweł Panasiuk

Opiekun Koła - Dr Anna Jach

To dopiero początek i jesteśmy przekonani, że z każdym miesiącem będzie przybywać nowych pomysłów i zrealizowanych projektów. Naszą działalność możecie śledzić na Facebook’u jak i na stronie Instytutu. Jeżeli chcesz poszerzyć swoją wiedzę o obszarze Eurazji i masz głowę pełną pomysłów-napisz i dołącz do nas! kneurazja@gmail.com