Interesariusze i partnerzy

Lista Interesariuszy

 

1. Pharma C Food Sp. z o.o., u. Mokra 7, 32-005 Niepołomice - Prezes: Eligiusz Rabiej
 

2. Instytut Wschodnich Inicjatyw, ul. Kobierzyńska 99/49, 30-382 Kraków - Prezes: mgr Agnieszka Słomian
 

3. Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, u. Studencka 5, 31-116 Kraków - Dyrektor:  mgr Helena Ples
 

4. Fundacja Instytutu Studiów Wschodnich, ul. Solec 85, 00-382 Warszawa - Prezes Fundacji: Jerzy Bochyński
Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego: Zygmunt Berdychowski

5. Guides4Art - Nowe Technologie w Muzealnictwie, ul. Zygmunta Augusta 5/1, 31-504 Kraków