Objazd naukowy Petersburg 2013

 

OBJAZD NAUKOWY

SANKT PETERSBURG 2013

ZAKŁAD HISTORII I MYŚLI POLITYCZNEJ ROSJI INSTYTUTU ROSJI I EUROPY WSCHODNIEJ UJ ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH STUDENTÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W OBJEŹDZIE NAUKOWYM„ŚLADAMI WENECJI PÓŁNOCY",KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W MARCU 2013 ROKU.

CELEM WYPRAWY BADAWCZEJ BĘDZIE SZEROKO ROZUMIANA TEMATYKA ŻYCIA SPOŁECZNEGO W RAMACH FUNKCJONOWANIATRZECIEGO SEKTORA (ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH).

CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU PROSIMY O PRZYGOTOWANIE KONSPEKTU BADAWCZEGO I PRZEDŁOŻENIE GODO DNIA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU, ZAWIERAJĄCEGO M.IN.: CEL BADAWCZY, CHARAKTERYSTYKĘ PROJEKTU, METODY BADAWCZE.

ORGANIZATORZY PLANUJĄ WE WSPÓŁPRACY Z OŚRODKIEM NAUKOWYM W SANKT PETERSBURGU ZORGANIZOWANIEKONFERENCJI NAUKOWEJ,
W KTÓREJ WEZMĄ UDZIAŁ UCZESTNICY OBJAZDU.ZAKŁADANYM EFEKTEM KOŃCOWYM MA BYĆPUNKTOWANA PUBLIKACJA KAŻDEGO Z UCZESTNIKÓW.

ORGANIZATORZY BĘDĄ CZYNIĆ STARANIA CELEM POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH, KTÓRE UMOŻLIWIĄ PRZYGOTOWANIE OBJAZDU NAUKOWEGO.

Szczegółowe informacje: dr Anna Jach (Anna.jach@uj.edu.pl)