Sympozjum z cyklu: Дружниковские чтения. Третья волна русской эмиграции

11. czerwca 2010 roku - w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie odbyło się zorganizowane przez Instytut Rosji i Europy Wschodniej wraz z Komisją Kultury Słowian PAU i Rosyjskim Ośrodkiem Nauki i Kultury w Warszawie Międzynarodowe Sympozjum z cyklu: Дружниковские чтения. Третья волна русской эмиграции. W spotkaniu udział wzięli znawcy twórczości Jurija Drużnikowa oraz rosyjskiej literatury trzeciej fali emigracji z Polski, Rosji, Estonii, Turcji i Austrii.