Szkoła Zimowa CIRP w Nowogrodzie Wielkim 2020 - relacja

W dniach 2-6 lutego 2020 roku odbyła się Szkoła Zimowa w Nowogrodzie Wielkim organizowana przez CIRP. W gronie około 90 osób znalazło się sześcioro studentów Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ. Razem z kolegami z innych uczelni: MGIMO, Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, Uniwersytetu Państwowego w Petersburgu zgłębiali ważny współcześnie temat rywalizacji i współpracy państw w rejonie Arktyki. Zapraszamy do zapoznania się z relacją uczestników oraz reportażem foto z wydarzenia. 

Były to trzy dni intensywnej nauki i integracji. Konferencja odbywała w dwóch językach - rosyjskim i angielskim.  Program podzielony był w logiczny sposób na panele poświęcone różnym aspektom aktywności państw w rejonie Arktyki takim jak „Przyszłość Arktyki: współpraca czy konfrontacja?”, „Połączenia w Arktyce: transport, energia i logistyka”, „Ekonomia i ekologia: w poszukiwaniu równowagi w Arktyce ”. 
Międzynarodowe grono ekspertów dzieliło się swoją wiedzą. W jego skład wchodzili naukowcy, dziennikarze i dyplomaci m.in. z Moskwy, Berlina, Tallina, Hagi, Helsinek. Prelegentem ze strony UJ był prof. Joachim Diec. Poza wykładami były sesje pytań do ekspertów oraz tzw. „okrągły stół”. Audytorium było bardzo aktywne, nie wystarczało czasu na pytania. Poziom i zaangażowanie uczestników chwalili sami eksperci. W ostatnim dniu studenci mieli okazję sami stanąć na podium w roli ekspertów i zaprezentować przygotowane przez swoje grupy opracowanie przydzielonego problemu.
Program przygotowany przez organizatorów obejmował nie tylko aktywność intelektualną. W ostatni dzień uczestnicy mieli możliwość uczestniczyć w wycieczce po Nowogrodzie Wielkim - kolebce państwowości rosyjskiej. Podziwialiśmy historyczne cerkwie i Kreml Nowogrodzki.
Szkołę zakończyło wręczenie dyplomów podczas uroczystej kolacji w nowogrodzkiej karczmie z pysznym regionalnym jedzeniem.
Szkoła to szczególna możliwość nie tylko do poszerzenia wiedzy merytorycznej, ale również kontakt z językiem rosyjskim, poznania realiów kraju, zweryfikowania naszych wyobrażeń z rzeczywistością (dla większości był to pierwszy raz w Rosji) oraz przede wszystkim nawiązania wartościowych znajomości z kolegami z Rosji.
Nasz pobyt w Rosji przedłużyliśmy o zwiedzanie Petersburga, który urzekł nas bogactwem zabytków. Zwiedziliśmy m.in. Ermitaż, Twierdzę Pietropawłowską i Cerkiew na Krwi (Sobór Zmartwychwstania Pańskiego).

Spisały: Anna Voigt, Hanna Tułowiecka

fot. Anna Voigt, Hanna Tułowiecka