Nowa książka dr Anny Jach

A. Jach, "Pozarządowy sektor niekomercyjny w Rosji w latach 2000-2018. Osobliwości funkcjonowania"

Serdecznie polecamy najnowszą książkę Dr Anny Jach, pt. Pozarządowy sektor niekomercyjny w Rosji w latach 2000-2018. Osobliwości funkcjonowania, świeżo wydaną nakładem Wydawnictwa Księgarnia Akademicka. 

Praca Anny Jach jest unikatowym przedsięwzięciem, wnikliwym, dobrze porządkującym złożoną materię. (...) Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Rosji przyciąga uwagę, szczególnie świata zachodniego, zainteresowanego wdrażaniem w tym kraju standardów demokracji liberalnej. (...) Praca Anny Jach jest ważnym wkładem w procesie rozpoznawania kierunku zmian politycznych w Rosji, nieobojętnego dla Polski żyjącej w atmosferze rosyjskiego zagrożenia.

Z recenzji prof. Andrzeja Czajowskiego