Konkurs na esej "Central Europe, the EU and myself"

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na esej, organizowany przez Instytut WiseEuropa, związany z przypadającą w tym roku trzydziestą rocznicą demokratycznych przekształceń w Europie Środkowej oraz piętnastą rocznicą akcesji państw tego regionu do Unii Europejskiej. 
Eseje w języku polskim lub angielskim, o objętości nie przekraczającej 1000 wyrazów należy przysyłać na adres: adam.balcer@wise-europa.eu najpóźniej do 30 marca br
Temat eseju: “Central Europe, the EU and myself”. 
Szczegółówa informacja o konkursie (w języku angielskim) znajduje się w załączniku