Szkoła Zimowa w Nowogrodzie Wielkim - rekrutacja do 8 grudnia

Szkoła Zimowa

Serdecznie zapraszamy do udziału w Szkole Zimowej CIRP w Nowogrodzie Wielkim (2-6 lutego 2020 r.). Tematem najbliższej edycji Szkoły będą wyzwania w zakresie współpracy międzynarodowej w obszarze Arktyki. 
Warunkiem udziału w Szkole jest wysłanie eseju (1 strona A4) w języku rosyjskim, na temat: "Вызовы и перспективы международного сотрудничества в Арктике" do 8 grudnia 2019 r. na adres: michal.kurylowicz@uj.edu.pl Wyniki rekrutacji zostaną podane najpóźniej 10 grudnia br.

Koszt udziału w Szkole: 2000 RUR (ok. 30 €). Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania (Hotel Park Inn w Nowogrodzie Wielkim), wyżywienia, oraz przejazdu na trasie Petersburg - Nowogród Wielki - Petersburg, ponadto oferują zaproszenie niezbędne do uzyskania wizy na cele naukowe. Szczegółowej informacji na temat uczestnictwa w Szkole Zimowej udziela dr Michał Kuryłowicz (michal.kurylowicz@uj.edu.pl)

O organizatorze

Szkoła Zimowa CIRP łączy w sobie moduł debaty eksperckiej oraz warsztatów dla studentów. Wśród występujących w panelach ekspertów znajdują się wykładowcy uczelni rosyjskich, dyplomaci z państw Unii Europejskiej oraz przedstawiciele NATO. Debatom eksperckim towarzyszą warsztaty, w trakcie których uczestnicy Szkoły – studenci z Rosji, krajów b. ZSRR oraz z krajów bałtyckich – opracowują poszczególne zagadnienia związane z tematyką aktualnej edycji Szkoły.

Organizatorem Szkoły jest Centrum Polityki Międzynarodowej i Regionalnej (Центр международной и региональной политики) – organizacja pozarządowa z Sankt Petersburga. 
Informacja o organizatorze szkoły: www.cirp.ru