III Dzień WSMIP UJ "Wyzwania demokracji"

Serdecznie zapraszamy całą społeczność WSMiP, do wzięcia udziału w III Dniu Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ pt. "Wyzwania demokracji".

Celem tego projektu jest integracja społeczności akademickiej Wydziału, jak również pogłębiona debata naukowa poświęcona jednemu z kluczowych aspektów badań prowadzonych w poszczególnych jednostkach Wydziału.

W celu umożliwienia wzięcia udziału Państwu Pracownikom i Studentom w Dniu Wydziału, 13 listopada obowiązują godziny dziekańskie.

Wiodącą problematyką tegorocznej edycji święta studentów i pracowników badawczo-dydaktycznych Wydziału będzie temat "Wyzwania demokracji". W związku z tym, w trakcie Dnia Wydziału przewidziana została debata ekspertów z udziałem pracowników naukowych WSMiP, jak również dwa panele studenckie, w trakcie których studenci przedstawią referaty dotyczące problematyki współczesnej demokracji.

W ramach Dnia Wydziału, przewidziany jest również Panel Absolwencki, podczas którego absolwenci WSMiP opowiedzą o swojej karierze zawodowej oraz kompetencjach zdobytych w trakcie studiów na naszym Wydziale, które okazały się przydatne na konkurencyjnym rynku pracy.

Podczas całego Dnia Wydziału odbędzie się również promocja kół naukowych, działających we wszystkich instytutach Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Z kolei w godzinach wieczornych, w Klubie Żaczek odbędzie się spotkanie integracyjne społeczności WSMiP.

Kiedy? 13 listopada 2019 r., godz. 9.30-17.00

Gdzie? Auditorium Maximum, Aula Wystawowa A i B Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33

Serdecznie zapraszamy wszystkich Studentów i Pracowników WSMiP do zapoznania się z programem Dnia Wydziału i udziału w tym wydarzeniu!!!

Komitet Organizacyjny
III Dnia Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Program Dnia Otwartego