Instytut Rosji i Europy Wschodniej na Dniu Otwartym UJ. Nowości w programach studiów!

Dzień otwarty UJ 2019

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty UJ (22 marca br., Auditorium Maximum UJ, godz. 9:00-15:00), w trakcie którego promować będziemy prowadzone przez Instytut Rosji i Europy Wschodniej kierunki studiów: Rosjoznawstwo oraz Studia eurazjatyckie. Podczas piątkowego wydarzenia można będzie porozmawiać z naszymi wykładowcami oraz dowiedzieć się o działalności naszych Kół Naukowych: Koła Naukowego „Paideia” oraz Koła Naukowego „Eurazja”.

Więcej informacji o Dniu Otwartym UJ

Nasze stoisko będzie mieścić się w ramach stoiska Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Nasi mobilni przedstawiciele będą wszędzie. Szukajcie kirgiskiego tradycyjnego nakrycia głowy - kałpaka!

Nowości w programach studiów

Od roku akademickiego 2019/20 w naszej ofercie pojawiają się znaczące zmiany. Studia rosjoznawcze II stopnia staną się odrębnym kierunkiem (wcześniej były one specjalnością na kierunku kulturoznawstwo). Tym samym w sposób istotny zmianie ulega ich plan, pojawia się szereg nowych przedmiotów, m.in.  Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, Polityka gospodarcza Rosji i stosunki handlowe z partnerami zagranicznymi, Runet i komunikacja sieciowa w Rosji czy Public i media relations w Rosji

Szczegóły nowej oferty studiów rosjoznawczych II stopnia znajdują się tutaj.

Zmiany dotyczyć będą również pozostałych kierunków, znacząco poszerzy się oferta kursów fakultatywnych, zarówno prowadzonych na Rosjoznawstwie, jak i na Studiach eurazjatyckich. Pojawią się w ofercie takie przedmioty jak: Russian society facing contemporary challenges, Rosyjscy nobliści, Współczesny Azerbejdżan, Doktryny lewicowe na obszarze eurazjatyckim czy Historia pod presją polityki. Polityka pamięci historycznej na Białorusi

Nowe plany studiów (dla studentów rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/20): 

Plan studiów – Rosjoznawstwo I stopnia
Plan studiów – Rosjoznawstwo II stopnia

 

Plan studiów – Studia eurazjatyckie I stopnia
Plan studiów – Studia eurazjatyckie II stopnia