Szkoła Zimowa CIRP 2019 w Nowogrodzie Wielkim (3-7 lutego 2019r.)

Rozpoczyna się rekrutacja na udział w Szkole Zimowej CIRP 2019 w Nowogrodzie Wielkim (3-7 lutego 2019 r.). Tematem najbliższej edycji Szkoły będą stosunki Federacji Rosyjskiej z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, zaś wśród zaproszonych ekspertów Prof. Joachim Diec (Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ). Szczegółowy program Szkoły Zimowej tutaj


Warunkiem udziału w Szkole jest wysłanie eseju (1,5 strony) w języku rosyjskim na temat: " Отношения России со странами Центральной и Восточной Европы: в поиске нового формата" do 2 grudnia 2018 r. na adres: michal.kurylowicz@uj.edu.pl 
Wyniki rekrutacji zostaną podane najpóźniej 5 grudnia br.


Koszt udziału w Szkole: 2000 RUR (ok. 30 €). Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania (Hotel Park Inn w Nowogrodzie Wielkim), wyżywienia, oraz przejazdu na trasie Petersburg - Nowogród Wielki - Petersburg, ponadto oferują zaproszenie niezbędne do uzyskania wizy na cele naukowe. Szczegółowej informacji na temat uczestnictwa w Szkole Zimowej udziela dr Michał Kuryłowicz (michal.kurylowicz@uj.edu.pl)


Szkoła Zimowa CIRP łączy w sobie moduł debaty eksperckiej oraz warsztatów dla studentów. Wśród występujących w panelach ekspertów znajdują się wykładowcy uczelni rosyjskich, dyplomaci z państw Unii Europejskiej oraz przedstawiciele NATO. Debatom eksperckim towarzyszą warsztaty, w trakcie których uczestnicy Szkoły – studenci z Rosji, krajów b. ZSRR oraz z krajów bałtyckich – opracowują poszczególne zagadnienia związane z tematyką aktualnej edycji Szkoły.


Organizatorem Szkoły jest Centrum Polityki Międzynarodowej i Regionalnej (Центр международной и региональной политики) – organizacja pozarządowa z Sankt Petersburga. 
Informacja o organizatorze: www.cirp.ru