Szkoła Letnia CIRP (Obwód Leningradzki, 23-27 lipca 2018)

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Szkoły Letniej CIRP w miejscowości Losievo (Obwód Leningradzki, Rosja) pt. ЕАЭС – ЕС: стратегический выбор или выбор стратегий? (Eurasian Economic Union - European Union: strategic choice or choice of strategy?) (23-27 lipca 2018 r.).
Warunkiem kwalifikacji do udziału w Szkole jest wysłanie eseju (1-1,5 strony) w temacie tegorocznej edycji (po rosyjsku lub angielsku) w nieprzekraczalnym terminie do 3 czerwca br. na adres: michal.kurylowicz@uj.edu.pl 
Wyniki rekrutacji zostaną podane 5 czerwca br.
Szczegółowej informacji na temat uczestnictwa w Szkole Letniej udziela dr Michał Kuryłowicz (michal.kurylowicz@uj.edu.pl).

Szkoła Letnia CIRP łączy w sobie moduł debaty eksperckiej oraz warsztatów dla studentów. Wśród występujących w panelach ekspertów znajdują się wykładowcy uczelni rosyjskich, dyplomaci z państw Unii Europejskiej oraz przedstawiciele NATO. Debatom eksperckim towarzyszą warsztaty, w trakcie których uczestnicy Szkoły – studenci z Rosji, krajów b. ZSRR oraz z krajów bałtyckich – opracowują poszczególne zagadnienia związane z tematyką aktualnej edycji Szkoły.
Organizatorem Szkoły jest Centrum Polityki Międzynarodowej i Regionalnej (Центр международной и региональной политики) – organizacja pozarządowa z Sankt Petersburga. 
Informacja o organizatorze: www.cirp.ru