Letnia sesja egzaminacyjna 2017/18

Zapraszamy do zapoznania się z terminami egzaminów oraz zaliczeń podczas zbliżającej się letniej sesji egzaminacyjnej 2017/18:

Dr hab. Małgorzata Abassy
19.06.2018, godz. 10.00, sala 103
Stosunki rosyjsko-irańskie na tle religijnego i etnicznego zróżnicowania regionu

Dr Bartłomiej Brążkiewicz
20.06.2018, godz. 10.00, gabinet 128
Kultura rosyjska II poł. XIX w.
21.06.2018, godz. 10.00, sala 101
Teorie i kultury cywilizacji

Dr Jan Brodowski

14.06.2018, godz. 16,45, sala 101
Integracja eurazjatycka, termin "0"
19.06.2018, godz. 18.30, sala 101
Introduction to Modern Diplomacy

Prof. dr hab. Joachim Diec

Prof. dr hab. Katarzyna Duda

19.06.2018, godz. 9,30, sala 1
Literatura rosyjska po 1956 r.

22.06.2018, godz. 9,30, sala 1
Kultura rosyjska po 1956 roku

22.06.2018, godz. 11.00, sala 1
Antyutopia w literaturze XX i XXI w.

Dr hab. Andrzej Dudek
15.06.2018, godz. 8:00 (sala 106)
Rdzenne narody Syberii, I rok lic., studia eurazjatyckie, termin "0"
20.06.2018, godz. 12:00 (sala 106)
Rdzenne narody Syberii, I rok lic., studia eurazjatyckie, termin "1"

Dr Danuta Gałyga
25.06.2018, godz.  9.00, sala 106
Культурный дискурс в России как объект лингвистического анализа
25.06.2018, godz. 11.00, sala 106
Język rosyjski, III lic., studia eurazjatyckie
25.06.2018, godz. 13.00, sala 106
Język rosyjski, II lic, studia eurazjatyckie


Mgr Tatiana Gładyś
20.06.2018: 
od 9.00-(sala 105), Język rosyjski, I rok lic., rosjoznawstwo, część pisemna i ustna

Dr hab. Jerzy Gordziejew

19.06. 2018, godz. 11.30, p. 117
Systemy i życie polityczne państw Europy Wschodniej

27.06.2018, godz. 10.00, p. 117
Historia kultury Białorusi XIX-XX w.

Dr Katarzyna Kosowska

Dr Martyna Kowalska
18.06.2018, 10.00-13.00, gabinet 128
Literatura rosyjska II poł. XIX w
18.06.2018, godz. 13.30, sala 103
Historia nowożytnych kultur wschodnioeuropejskich

Prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus

18.06.2018, 15:00
Религиозная культура современной России
22.06.2018, 10:00
Latynizacja kultury ruskiej
25.06.2018, 10:00
Idee oświecenia europejskiego i rosyjskiego

Dr Agata Krzywdzińska

Dr Michał Kuryłowicz

Wszystkie przedmioty – zaliczenie ustne podczas dyżurów (gab. 115) w terminach:

18.06.2018, godz. 9.00-11.30
21.06.2018, godz. 9.00-12.00
25.06.2018, godz. 8.30-10.30
26.06.2018, godz. 9.30-11.30
28.06.2018, godz. 9.00-11.00

Dr Michał Lubina
18.06.2018, godz. 18.00, sala 101
Stosunki Rosja-Azja-Pacyfik

Dr Lidia Macheta
20.06.2018, godz. 12.00, sala 101

Podstawy antropologiczne samopoznania rosyjskiego (fakultet)

20.06.2018, godz. 14.30, sala 101
Zmiany cywilizacyjno-kulturowe w Rosji w XVII-XVIII wieku

27.06.2018, godz. 11.00, sala 101
Antropologia ikony w kulturze rosyjskiej

Dr Leszek Madej
21.06.2018, godz. 11.15-12.45, gabinet 117
Imperium rosyjskie, II rok lic.

Dr Agnieszka Malska-Lustig

20.06.2018: 
od 9.00-(sala 105), Język rosyjski, I rok lic., rosjoznawstwo, część pisemna i pisemna

Dr hab. Dymitr Romanowski
14.06.2018, godz. 12:00-13:30

Religie obszaru eurazjatyckiego

14.06.2018, godz. 13.45-15.15
Filozofia rosyjska

Dr Elżbieta Żak

21.06.2018
12:00 (sala 106), Język rosyjski, II rok SUM, studia eurazjatyckie

26.06.2018
15:00-16:30 (sala 103), Język rosyjski, II rok lic. rosjoznawstwo, zaliczenie pisemne
17:00-18:30 (sala 103), Język  rosyjski, II rok lic. rosjoznawstwo, zaliczenie ustne