Relacja z projektu "Poznajmy się! Sąsiedzkie rozmowy młodych"

Pierwsza część projektu - Polska

Pierwszy dzień programu wymiany młodzieżowej Poznajmy się! Sąsiedzkie rozmowy młodych, miał miejsce w poniedziałek, 16 października 2017 r. Po miesiącach przygotowań nareszcie mogliśmy spotkać się twarzą w twarz. Poranek rozpoczął się warsztatami zapoznawczymi, które skruszyły pierwsze lody między uczestnikami. Mieliśmy okazję dowiedzieć się o sobie kilku ciekawostek. Druga część dnia upłynęła pod znakiem rozwoju kompetencji związanych z komunikacją międzykulturową oraz prezentacją naszego organizatora – Instytutu Wschodnich Inicjatyw i zaprzyjaźnionego Koła Naukowego Studentów Rosjoznawstwa UJ.
Wtorek, 17 października, rozpoczął się warsztatami poświęconymi problematyce stereotypów, w ramach których grupa ukraińska przedstawiła prezentację: Obraz Polaków w ukraińskiej prasie. Na jej bazie rozwinęła się dyskusja, w trakcie której Ukraińcy tłumaczyli Polakom punkt widzenia swoich rodaków. Następnie grupa ukraińska rozpoczęła przygotowania do przeprowadzania wywiadów z Ukraińcami mieszkającymi w Polsce. W godzinach popołudniowych zwiedzaliśmy Nową Hutę pod okiem przewodnika z Fundacji Promocji Nowej Huty. Dla grupy ukraińskiej był to przykład dobrze rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego. Kilka osób postanowiło w przyszłości działać w podobny sposób w Łucku.
W środę, 18 października, zostały przeprowadzone wywiady z Ukraińcami zamieszkującymi Kraków. Dlatego już od rana trwały wytężone prace nad pytaniami i sposobem ich zadawania. Grupa polska wspomagała grupę ukraińską. Dzięki wspólnemu wysiłkowi wywiady wypadły bardzo interesująco i trwały dłużej, niż początkowo zakładano, ponieważ przerodziły się w luźne rozmowy.
Czwartek, 19 października, to podsumowanie materiałów zgromadzonych podczas wywiadów oraz podział obowiązków związanych z ich opracowaniem. W godzinach popołudniowych odbyliśmy spotkanie z ekspertem – panem Michałem Markiem – dotyczące postrzegania Ukraińców w polskich mediach. Podobnie jak dwa dni wcześniej rozgorzała dyskusja, tym razem jednak to Polacy objaśniali zawiłości światopoglądu swoich rodaków. Ponadto gościliśmy w siedzibie Koła Naukowego Studentów Rosjoznawstwa UJ.
W piątek, 20 października, w godzinach przedpołudniowych spontanicznie podzieliliśmy się na grupy polsko-ukraińskie, w których Polacy starali się pokazać Ukraińcom realia studiowania i życia studenckiego w Krakowie. Późnym popołudniem udaliśmy się wszyscy do Starego Teatru na spektakl autorstwa Pawła Demirskiego: nie-boska komedia. WSZYSTKO POWIEM BOGU! w reżyserii Moniki Strzępki. Grupa ukraińska była pod wrażeniem aktorstwa krakowskich artystów i obiecała zaproszenie do teatru w Łucku.
Sobota, 21 października, była ostatnim dniem polskiej części projektu. Rano rozpoczęliśmy przygotowaną przez krakowian grę miejską, która przerodziła się w spontaniczne zwiedzanie zakątków miasta. Wspólny pobyt w Krakowie zakończyliśmy wieczorem polskim, w ramach którego Ukraińcy mogli poznać polskie obyczaje weselne i biesiadne. Miesiąc później pojechaliśmy do Łucka…
 
Sławomir Mrotek
 
Druga część projektu - Ukraina
 
Od 23 do 29 listopada 2017 roku miała miejsce druga część projektu „Poznajmy się! Sąsiedzkie rozmowy młodych”. Tym razem to studenci z Polski byli gośćmi w Łucku i z wielką radością spotkali się ponownie z koleżankami i kolegami z Ukrainy. W ciągu całego tygodnia odbywały się zajęcia i warsztaty, które stanowiły kontynuację i uzupełnienie zajęć z etapu krakowskiego. Na warsztatach poruszany był temat wizerunku Ukraińców w polskich mediach, toczyły się też dyskusje nad pojęciem tożsamości. Uczestnicy charakteryzowali postać młodzieżowego lidera i oceniali jego rolę w społeczeństwie. Każdy miał możliwość przygotować krótkie wystąpienie i zaprezentować grupie swoje przemyślenia oraz punkt widzenia. Dzięki grom i zabawom integracyjnym, organizowanym pomiędzy zajęciami, studenci mieli okazję, aby lepiej się poznać i utrwalić dobre relacje w luźnej atmosferze. 
Głównym celem projektu było zdobycie informacji o tym, czy wśród Ukraińców istnieją stereotypy dotyczące Polaków oraz jak wpływają one na wzajemne stosunki obu narodów. W związku z tym studenci przygotowali ankiety i poprosili o ich wypełnienie mieszkańców Łucka, a także przeprowadzili wywiady z Polakami, którzy żyją na Ukrainie.
 Nie zabrakło też czasu na zwiedzanie miasta i poznawanie ukraińskiej kultury. Wielu niezapomnianych wrażeń dostarczył nocny spacer po Łucku i gra miejska łącząca w sobie elementy edukacji i rywalizacji. W muzeum Łesi Ukrainki uczestnicy projektu zapoznali się z biografią i twórczością poetki, która jest niezwykle ważną postacią nie tylko dla samego Łucka, ale i dla całej Ukrainy. Studenci zwiedzili zabytki miasta, zwłaszcza wspaniały średniowieczny zamek a także piękne kościoły i cerkwie. Chętni mogli wybrać się również na spacer po łuckim ogrodzie zoologicznym. Dzięki inicjatywie osób zainteresowanych sztuką powstał pomysł wyjścia do teatru na przedstawienie, które spotkało się z uznaniem większości grupy. 
Ostatniego dnia pobytu polskich studentów w Łucku gospodarze przygotowali pożegnalny wieczorek ukraiński z tradycyjnymi potrawami, strojami i muzyką. Był to czas na podsumowanie wyników naszej pracy, wspominanie miłych wspólnych chwil i wymianę doświadczeń. Rozstanie po zakończeniu całego projektu nie przyszło uczestnikom łatwo. Wszyscy wyrazili nadzieję i chęć na kolejne spotkanie.

Klaudia Fryc