Szkoła Zimowa w Nowogrodzie Wielkim (11-15 lutego 2018)

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Szkoły Zimowej CIRP w Nowogrodzie Wielkim "Сотрудничество в регионе Балтийского моря: от политики к практике" (Cooperation in the Baltic Sea Region - From Politics to Practise) (11-15 lutego 2018 r.).
Warunkiem kwalifikacji do udziału w Szkole jest wysłanie eseju (1-1,5 strony) w temacie tegorocznej edycji (po rosyjsku lub angielsku) w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia br. na adres: michal.kurylowicz@uj.edu.pl 
Wyniki rekrutacji zostaną podane 15 grudnia br.
Szczegółowej informacji na temat uczestnictwa w Szkole Zimowej udziela dr Michał Kuryłowicz (michal.kurylowicz@uj.edu.pl).

Szkoła Zimowa CIRP łączy w sobie moduł debaty eksperckiej oraz warsztatów dla studentów. Wśród występujących w panelach ekspertów znajdują się wykładowcy uczelni rosyjskich, dyplomaci z państw Unii Europejskiej oraz przedstawiciele NATO. Debatom eksperckim towarzyszą warsztaty, w trakcie których uczestnicy Szkoły – studenci z Rosji, krajów b. ZSRR oraz z krajów bałtyckich – opracowują poszczególne zagadnienia związane z tematyką aktualnej edycji Szkoły.
Organizatorem Szkoły jest Centrum Polityki Międzynarodowej i Regionalnej (Центр международной и региональной политики) – organizacja pozarządowa z Sankt Petersburga. 
Informacja o organizatorze: www.cirp.ru