Język angielski i rosyjski w programach studiów

Od nadchodzącego roku akademickiego język angielski towarzyszyć będzie rosyjskiemu w programie studiów rosjoznawczych w wymiarze 120 h na studiach licencjackich oraz 60 h na studiach magisterskich. Lektorat języka rosyjskiego obejmuje 450 h na studiach licencjackich oraz do 480 h na studiach magisterskich.

W programie studiów eurazjatyckich I stopnia obok 330 h języka rosyjskiego proponujemy 120 godzin lektoratu języka angielskiego. Na studiach II stopnia lektoraty obejmują: 300 h języka rosyjskiego oraz 60 h Academic English.