Harmonogram zajęć i sesja

Harmonogram zajęć

Sekretariat Instytutu Rosji i Europy Wschodniej informuje, iż począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2015/2016 harmonogram będzie udostępniony wyłącznie za pośrednictwem platformy USOSweb. 

Instrukcja udostępniania harmonogramu

1. Otwórz stronę www.usosweb.uj.edu.pl
2. Wybierz katalog
3. Wybierz jednostkę ->wpisz: Instytut Rosji i Europy Wschodniej następnie -> przedmioty
4. Wybierz grupę przedmiotów (OBOWIĄZKOWE, FAKULTATYWNE) dla danego kierunku i roku studiów 
5. Wybierz > zobacz plany zajęć tej grupy
6. Wybierz semestr zimowy/letni
7. Wybierz zaawansowane ustawienia> pokaż nazwy przedmiotu>zastosuj

Zimowa sesja egzaminacyjna 2019/20

Sesja egzaminacyja zimowa 2019/2020

DR HAB. MAŁGORZATA ABASSY, PROF. UJ
30.01.2020, godz. 11.30-13.00, sala 103
wszystkie przedmioty

DR JAN BRODOWSKI
4.02.2020, godz. 16.45-18.15, sala 101
Historia narodów Kaukazu
4.02.2019, 18.30-20.00, sala 101
Współczesne narody i kultury Kaukazu
Sesja poprawkowa:
Dyżur: 19.02.2020, godz. 16.30-18.00, gabinet 120

 

PROF. DR HAB. ADAM BOSIACKI
4.02.2020, godz. 12.30, sala 109
Samorząd terytorialny na obszarze eurazjatyckim
4.02.2020, godz. 14.00, sala 109
Systemy prawno-administracyjne państw Kaukazu i Azji Środkowej oraz Systemy prawno-administracyjne państw wschodnioeuropejskich

PROF. DR HAB. JOACHIM DIEC
-

PROF. DR HAB. KATARZYNA DUDA
31.01.2020, godz. 10:00, sala 122a, ul. Ingardena 3
Rosyjski ruch dysydencki
4.02.2020, od godz. 10.00, sala 122a, ul. Ingardena 3
Literatura rosyjska 1917-1956
7.02.2020, godz. 10.00-11.00, sala 122a, ul. Ingardena 3
Kultura rosyjska 1917-1956

DR HAB. ANDRZEJ DUDEK
29.01.2020, godz. 12.00-14.00, sala106
Współczesne społeczeństwo rosyjskie
30.01.2020, godz. 11.30-14.30, sala 106
Komunikacja międzykulturowa
10.02.2020, godz. 12.00, gabinet 110
Antropologia rosyjskiej codzienności
Sesja poprawkowa:
19.02.2020, godz. 11.00-14.00, sala 106
wszystkie przedmioty
19.02.2020, godz. 14.00, gabinet 110
Antropologia rosyjskiej codzienności

DR DANUTA GAŁYGA
31.01.2020, godz. 9.00-10.30, sala 105
Komunikacja kulturowo-społeczna na obszarze rosyjskojęzycznym , I rok, II stopnia
5.02.2020, godz. 11.00-12.30, sala 106
Komunikacja na obszarze rosyjskojęzycznym, i rok, I stopnia, R

MGR TATIANA GŁADYŚ
29.01.2020, godz. 11.00-12.30, sala 105
Język rosyjski, III rok, II stopnia, Rosjoznawstwo (egzamin pisemny)
31.01.2020, godz. 10.00-11.30, sala 101
Język rosyjski, II rok, II stopnia, R_EA
31.01.2020, godz. 14.00-15.30, sala 101
Język rosyjski, III rok, II stopnia, Rosjoznawstwo (egzamin ustny)
3.02.2020, godz. 9.00 ( egzamin pisemny), godz. 11.30 (egzamin ustny), sala 105
Komunikacja na obszarze rosyjskojęzycznym, II rok, I stopnia, R
4.02.2020, godz. 11.30-13.00, sala 105
Język rosyjski, II rok, I stopnia, Studia eurazjatyckie

 

DR HAB. JERZY GORDZIEJEW
urlop naukowy


DR ANNA JACH
6.02.2020, godz. 11.00-12.00, sala 101
Dawne dzieje Europy Wschodniej
6.02.2020, godz. 13.00-14.30, gabinet 120
Polityczno-społeczne dzieje ZSRR
Polityka i gospodarka Związku Radzieckiego
III fala demokratyzacji w Europie Środkowej i Wschodniej
Sesja poprawkowa:
21.02.2020, godz. 12.00, gabinet 120
wszystkie przedmioty

MGR ANZHELA KAYUMOVA
29.01.2020, godz. 10.00-11.30, sala 104
Основы русскоязычной коммуникации, I rok II stopnia, Rosjoznawstwo
29.01.2020, godz. 12.00-13.30, sala 104
Język rosyjski, I rok II stopnia, Studia eurazjatyckie, gr 2

DR MARTYNA KOWALSKA
30.01.2020, godz. 10.00-11.30, gabinet 128
Współczesny dramat rosyjski
3.02.2020, godz. 10.00-12.30, gabinet 128
Pisarstwo kobiet w Rosji
3.02.2020, godz. 11.30-12.30, sala 106
Wstęp do rosjoznawstwa
6.02.2020, godz. 12.00-13.00, sala 106
Narody Rosji i ZSRR

PROF. DR HAB. HANNA KOWALSKA-STUS
29.01.2020, godz. 10.00, sala 113
Dorobek cywilizacji staroruskiej
Sesja poprawkowa:
18.02.2020, godz. 11.00, gabinet 123
wszystkie przedmioty

DR KATARZYNA KOSOWSKA
-

DR AGATA KRZYWDZIŃSKA
3.02.2020, godz. 11.30-13.00, sala 103
Rosyjskie media a przestępczość
3.02.2020, godz. 13.00-14.30, sala 103
Reportaż i korespondencja z państwa obszaru eurazjatyckiego
3.02.2020, godz. 15.00-16.30,sala 103
Instytucje polityczne w Rosji

 

DR MICHAŁ KURYŁOWICZ
31.01.2019, godz. 10.00-12.00 Wszystkie przedmioty, gab. 115
03.02.2019, godz. 10.00-12.00 Wszystkie przedmioty, gab. 115
05.02.2019, godz. 10.00-12.00 Wszystkie przedmioty, gab. 115

DR MARTA LECHOWSKA
-

 

DR LIDIA MACHETA
30.01.2020, godz. 11.30-14.30, sala 101
Inteligencja rosyjska w doświadczeniu samopoznania. Antropologia ontologiczna
6.02.2020, od godz. 12.00, sala 101
Kultura rosyjska I poł. XIX w- ćwiczenia, Literatura rosyjska pierwszej połowy XIX w.

DR LESZEK MADEJ
urlop naukowy


DR AGNIESZKA MALSKA-LUSTIG
29.01.2020, godz. Godz. 13.00, gabinet 124
Język rosyjski, I rok Rosjoznawstwo + Studia eurazjatyckie, I stopnia, gr 1
29.01.2020, godz. 15.00, gabinet 124
Język rosyjski, II rok Rosjoznawstwo + Studia eurazjatyckie, I stopnia
4.02.2020, godz. 10.00, III rok, I stopnia, Studia eurazjatyckie


DR ELŻBIETA ŻAK
29.01.2020, godz. 9.00-10.30, sala 103
Język rosyjski w biznesie, II rok II stopnia, Studia eurazjatyckie
31.01.2020, godz. 13.00-14.30, sala 103
Komunikacja na obszarze rosyjskojęzycznym, I rok, I stopnia, gr 2
3.02.2020, godz. 9.00-10.30, sala 104
Język rosyjski, I rok II stopnia, Studia eurazjatyckie, gr 1
4.02.2020, godz. 9.00-10.30, sala 103
Język rosyjski, Rosjoznawstwo + Studia eurazjatyckie, I stopnia, gr 2
7.02.2020, godz. 9.00-10.30, sala 103
Fakultet- Język rosyjski w biznesie