Harmonogram zajęć i sesja

Harmonogram zajęć

Sekretariat Instytutu Rosji i Europy Wschodniej informuje, iż począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2015/2016 harmonogram będzie udostępniony wyłącznie za pośrednictwem platformy USOSweb. 

Instrukcja udostępniania harmonogramu

1. Otwórz stronę www.usosweb.uj.edu.pl
2. Wybierz katalog
3. Wybierz jednostkę ->wpisz: Instytut Rosji i Europy Wschodniej następnie -> przedmioty
4. Wybierz grupę przedmiotów (OBOWIĄZKOWE, FAKULTATYWNE) dla danego kierunku i roku studiów 
5. Wybierz > zobacz plany zajęć tej grupy
6. Wybierz semestr zimowy/letni
7. Wybierz zaawansowane ustawienia> pokaż nazwy przedmiotu>zastosuj

Letnia sesja egzaminacyjna 2019/20

Sesja egzaminacyja letnia 2019/2020
 

Dr hab. Małgorzata Abassy, prof. UJ
 urlop naukowy


Dr Bartłomiej Brążkiewicz

Kultura rosyjska 2 poł. XIX i pocz. XX w. (wykład) - MS Teams (ustny) - 24.06, 12.00-13.30
Szaleństwo w kulturze rosyjskiej - Pegaz (pisemny) - 15.06, 15:00-16:00

Teorie kultury i cywilizacji - Pegaz (pisemny) - 17.06, 12:00-13:00

 

 Dr Jan Brodowski
1) Integracja eurazjatycka - studia eurazjatyckie II rok II stopień - egzamin pisemny   poprzez platformę PEGAZ - 8 czerwca 2020 roku, godz. 16.45
2) Systemy i życie polityczne państw Europy Wschodniej - studia eurazjatyckie II rok I stopnia - zaliczenie ustne online poprzez Skype - 8 czerwca 2020 roku, od godz. 18.00

 

Prof. dr hab. Joachim Diec
Dzieje nowożytnej cywilizacji rosyjskiej i ZSRR- eseje należy przesłać do dn. 29.06.2020
Nationalism: Its Internal and International Dimension- eseje należy przesłać do dn. 29.06.2020
Sesja poprawkowa- wszystkie eseje do dn. 15.09.2020 r.

 

Prof. dr hab. Katarzyna Duda
1. Rok III, Rosjoznawstwo - Kultura po 1956 roku : eseje należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 20.06.2020 roku
2. Rok III, Rosjoznawstwo - Literatura po 1956 roku: eseje należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 16.06.2020 roku
3. Rok II, SUM - Życie kulturalne współczesnej Rosji: prezentację należy nadesłać do 04.06.2020 roku

 

Dr hab. Andrzej Dudek
1.   Warsztaty edytorskie: Test końcowy,  przeprowadzony poprzez platformę "Pegaz" w dniu 26 czerwca (piątek), o godz. 9.00.
2. Rdzenne narody Syberii: Egzamin złożony z 2 części:
a)      test został przeprowadzony poprzez platformę "Pegaz" w dniu 24 czerwca (środa), o godz. 9.00.
b)      egzamin ustny, przeprowadzony przez Skype'a, w dniu 25 czerwca - od godz. 9.00.
3. Rosyjskie sekty i herezje: Esej – termin nadesłania – 29 czerwca 2020.
 

Dr Danuta Gałyga
brak zgłoszenia terminów
 

Mgr Tatiana Gładyś
brak zgłoszenia terminów

 

Dr hab. Jerzy Gordziejew
Urlop naukowy

 

Dr Anna Jach

wszystkie przedmioty zdawane będą na dyżurach we czwartki w godzinach od 15.30 do 17.00, poprzez MS Teams

 

Mgr Anzhela Kayumova

J. rosyjski, I SUM Rosjo, 11.06., 16.45, Messenger/MS Teams

Praktyka tłumaczenia- 12.06. godz.13:15, Messenger/MS Teams

Правила русскоязычной коммуникации - 10.06. godz.9:45., Messenger/MS Teams

Komunikacja społeczna na obszarze rosyjskojęzycznym - 15.06. godz.13:15. Messenger/MS Teams

Dr Konrad Kołodziejski

23 czerwca, godz. 14.00-15.00 – egzamin z podstaw prawa karnego i cywilnego obszaru poradzieckiego.
24 czerwca, godz. 14.00-15.00 – egzamin z prawa autorskiego.
24 czerwca, godz. 16.00-17.00 – egzamin z OWI.
25 czerwca, godz. 14.00-15.00 – egzamin z podstaw prawa finansowego i gospodarczego obszaru poradzieckiego.
Wszystkie egzaminy odbędą się w formie testu na platformie MS Teams.

Dr Katarzyna Kosowska

Gospodarka Państw obszaru eurazjatyckiego:
Termin 0: 04 czerwca (czwartek), godz. 13.00, MS Teams
Termin 1: 18 czerwca (czwartek), godz. 13.00, MS Teams
Gospodarka rosyjska:
Termin 0: 04 czerwca (czwartek), godz. 15.00, MS Teams
Termin 1: 18 czerwca (czwartek), godz. 15.00, MS Teams
Polityka energetyczna Rosji:
Termin 1: 23 czerwca (poniedziałek), godz.12.00, MS Teams

Dr Martyna Kowalska 
Kultura rosyjska po 1956 roku:
1.06 godz. 10:00 - 13:00 (MS Teams)  15.06 godz. 10:00-12:00 (j.w.)
Literatura rosyjska II połowy XIX wieku i początku XX wieku:
17.06. godz. 10:00-11:30 (MS Teams)
Przestrzeni geograficznej Rosji: 4.06.2020, godz. 10.00, platforma Pegaz 
Kulturowe ruchy młodzieżowe w Rosji (XX i XXI w.):
termin zerowy:8.06., 2020, godz. 10.00 oraz 15.06, 2020, godz. 10.00, platforma Pegaz

 

Prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus
Idee oświecenia europejskiego i rosyjskiego ( 1760-1825 ):  23.06. 2020, godz. 11.00, WhatsApp
Религиозная культура современной России: 23.06.2020, godz. 16.00, WhatsApp

 

Dr Agata Krzywdzińska
1. 16 czerwca (wt) - godzina 10.00 - Media w Rosji
2.  16.06 (wt) - godz. 11.30 - Społeczeństwo i kultura współczesnej Rosji
3.  19.06 piątek - godz. 11.30 -  Idee i doktryny współczesnej Rosji
4.   22.06 poniedziałek – godz. 11.30 - - Runet i komunikacja sieciowa w Rosji

Dr Michał Kuryłowicz

16.06 - 11.30-13.30 Wszystkie przedmioty, zaliczenie ustne (MS Teams)
18.06 - 10.00-12.00 Wszystkie przedmioty, zaliczenie ustne (MS Teams)
22.06 - 10.00-13.00 Wszystkie przedmioty, zaliczenie ustne (MS Teams)
25.06 - 10.00-12.00 Wszystkie przedmioty, zaliczenie ustne (MS Teams)

Dr Michał Lubina

25.06.2020, 16.45-18.15, "Stosunki Rosja-Azja-Pacyfik", test na platformie Pegaz.

 Dr Marta Lechowska
 27.06.2020, godz. 15.00 - Historia nowożytnych kultur wschodnioeuropejskich, MS Teams
 27.06.2020, godz. 17.00 - Sztuka rosyjska, MS Teams
Termin poprawkowy dla wszystkich przedmiotów: 10.09., godz. 16.00, MS Teams

 

Dr Lidia Macheta
1. Kultura rosyjska drugiej połowy XIX w. i początku wieku XX; ćwiczenia; I stopień, 2 rok, rosjoznawstwo
Warunkiem niezmiennym jest ocena pozytywna z pracy semestralnej; przypominam termin oddania: ostatnie zajęcia w maju 2019 r., tj.: wtorek 26 maja do godz. 13.00 (uwagi szczegółowe patrz. Sylabus); gotowe prace można przesyłać wcześniej.
Termin zaliczenia końcowego = indywidualnego przesłania ewentualnych zaległych Zadań na mój mail służbowy. 16 czerwca (wtorek) do godz. 13.00.
2. Proseminarium Magisterskie; II stopień, 1 rok, rosjoznawstwo
Warunkiem niezmiennym jest ocena pozytywna z konspektu pracy mgr; przypominam termin oddania: ostatnie zajęcia w maju 2019 r., tj.: wtorek 26 maja do godz. 14.45 (uwagi szczegółowe patrz. Sylabus); gotowe konspekty można przesyłać wcześniej.
Termin zaliczenia końcowego = indywidulanego przesłania ewentualnych zaległości na mój mail służbowy.  16 czerwca (wtorek) do godz. 14.45
3. Zmiany cywilizacyjne w Rosji w XVII i XVIII w. (do roku 1760); konwersatorium; I stopień, 1 rok, rosjoznawstwo
Termin końcowego zaliczenia = indywidualnego przesłania na mój mail służbowy gotowej Analizy zaliczeniowej końcowej: 4 czerwca (czwartek) do godz. 14.45.
4. Podstawy antropologiczne samopoznania rosyjskiego – wymiar kulturowy; konwersatorium (fakultet)
II stopień, 1 rok, rosjoznawstwo
Termin końcowego zaliczenia = indywidualnego przesłania ewentualnych zaległych Zadań na mój mail służbowy: 18 czerwca (środa) do godz. godz. 13.00.

 

Dr Leszek Madej
urlop naukowy
 

Dr Agnieszka Malska-Lustig
1. Język rosyjski: 25 maja 2020, godz. 10.30 ustny 2 rok ea i rosjo, MS Teams.
2. Język rosyjski: , 25.05.2020, 3 r EA wysyłka testu  
Wszystkie zaliczenia w czasie sesji egzaminacyjnej letniej, odbywać się będą w trakcie dyżurów, poniedziałki, godz. 10.00-11.30 lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Prowadzącym.

 

Dr hab. Dymitr Romanowski
brak zgłoszenia terminów

 

Dr Elżbieta Żak
16.06.20 od godz. 13:00 - rosyjski I Sum Euro, MS Teams
17.06.20 w godz. 9-14:00 i 15:00-17:00 - język binzesu - II SUM euro, MS Teams
18.06.20 od godz. 11:00 - rosyjski I licencjat rosjo+euro, gr. 2, MS Teams