Harmonogram zajęć i sesja

Harmonogram zajęć

Sekretariat Instytutu Rosji i Europy Wschodniej informuje, iż począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2015/2016 harmonogram będzie udostępniony wyłącznie za pośrednictwem platformy USOSweb. 

Instrukcja udostępniania harmonogramu

1. Otwórz stronę www.usosweb.uj.edu.pl
2. Wybierz katalog
3. Wybierz jednostkę ->wpisz: Instytut Rosji i Europy Wschodniej następnie -> przedmioty
4. Wybierz grupę przedmiotów (OBOWIĄZKOWE, FAKULTATYWNE) dla danego kierunku i roku studiów 
5. Wybierz > zobacz plany zajęć tej grupy
6. Wybierz semestr zimowy/letni
7. Wybierz zaawansowane ustawienia> pokaż nazwy przedmiotu>zastosuj

Letnia sesja egzaminacyjna 2018/19

Dr hab. Małgorzata Abassy

17.06.2019, godz. 11.30-13.00, sala 103 i 101
wszystkie przedmioty

Dr Bartłomiej Brążkiewicz
21.06.2019, godz. 10.00, sala 106
Teorie i kultury cywilizacji

Sesja poprawkowa:
3.09.2019, godz. 14.00, sala 106
Wszystkie przedmioty

Prof. dr hab. Katarzyna Duda
15.06.2019, godz. 11.00, gabinet 3a
Literatura rosyjska po 1956 r.
18.06.2019, godz. 9.30-10.30, sala 1
Kultura rosyjska po 1956 r.

Dr hab. Andrzej Dudek
17.06.2019, godz. 11.00-13.00, sala 106
Rdzenne narody Syberii, Blogosfera w Rosji

Dr hab. Jerzy Gordziejew
17.06.2019, godz. 13.00-14.30, gabinet 117
Wszystkie przedmioty

Dr Michał Kuryłowicz
17.06.2019, 10:00-12:00, gab. 115
18.06.2019, 10:00-12:00, gab. 115
19.06.2019, 14:00-16:00, gab. 115
28.06.2019, 10:00-12:00, gab. 115
​Wszystkie przedmioty

Dr Michał Lubina
17.06.2019, godz. 15, sala 106
Stosunki Rosja-Azja-Pacyfik

Dr Marta Lechowska
25.06.2019, godz. 15.00-16.30, sala 101
Sztuka rosyjska
26.06.2019, godz. 15.00, sala 101
Historia nowożytnych kultur wschodnioeuropejskich
28.06.2019, godz. 16.30-18.00, sala 101
Dodatkowy termin: wszystkie przedmioty
Sesja poprawkowa:
13.09.2019, godz. 16.30-18.00, sala 101
Wszystkie przedmioty

Dr Lidia Macheta
19.06.2019, godz. 11.30, sala 101
Literatura rosyjska II połowy XIX wieku
19.06.2019, godz. 11.00, sala 101
Zmiany cywilizacyjno-kulturowe w Rosji w XVII-XVIII wieku
27.06.2019, godz. 11.00, sala 101
Kultura rosyjska drugiej połowy XIX wieku

Dr Leszek Madej
17.06.2019, godz. 11.30-13.00, sala 113
Cywilizacja Rosji nowożytnej
25.06.2019, godz. 11.30-12.30, sala 103
Ewolucja ustroju politycznego i systemu prawnego od  polowy X wieku do 1991

Dr Agnieszka Malska-Lustig
18.06.2019, godz. 9.30, gabinet 124
Język rosyjski, II rok lic., studia eurazjatyckie
24.06.2019, godz. 10.00 , gabinet 124
Język rosyjski, I rok lic, rosjoznawstwo + studia eurazjatyckie

Dr Elżbieta Żak
17.06.2019, godz. 13.15, sala 104
Język rosyjski, II rok studiów II stopnia, studia eurazjatyckie
18.06.2019, godz. 12.30-14.00, sala 101
Język rosyjski, I rok lic., rosjoznawstwo+ studia eurazjatyckie