Harmonogram zajęć i sesja

Harmonogram zajęć

Sekretariat Instytutu Rosji i Europy Wschodniej informuje, iż począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2015/2016 harmonogram będzie udostępniony wyłącznie za pośrednictwem platformy USOSweb. 

Instrukcja udostępniania harmonogramu

1. Otwórz stronę www.usosweb.uj.edu.pl
2. Wybierz katalog
3. Wybierz jednostkę ->wpisz: Instytut Rosji i Europy Wschodniej następnie -> przedmioty
4. Wybierz grupę przedmiotów (OBOWIĄZKOWE, FAKULTATYWNE) dla danego kierunku i roku studiów 
5. Wybierz > zobacz plany zajęć tej grupy
6. Wybierz semestr zimowy/letni
7. Wybierz zaawansowane ustawienia> pokaż nazwy przedmiotu>zastosuj

Letnia sesja poprawkowa 2019/20

Dr Bartłomiej Brążkiewicz

- Kultura rosyjska 2 poł. XIX i pocz. XX w. - 
Egzamin ustny, MS Teams, 2 września, 11:00
- Szaleństwo w kulturze rosyjskiej - Zaliczenie pisemne, PEGAZ, 2 września, 11:00-12:30
- Teorie kultury i cywilizacji - Egzamin pisemny, PEGAZ, 3 września, 10:00-11:30

Dr Jan Brodowski
- dostępny dla wszystkich zainteresowanych online (MS Teams) po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą mailową. 
Prof. dr hab. Joachim Diec
Sesja poprawkowa- wszystkie eseje do dn. 15.09.2020 r.
Prof. dr hab. Katarzyna Duda
Urlop: 6.07.-6.08.2020 i 1.09.2020- 14.09.2020
Dyżury na platformie MS Teams
7.08., 10.08., 17.08., 24.08., 31.08. 2020, w godz. 11.00-12.00 (godzina dyżuru dotyczy wszystkich terminów)
Życie kulturalne współczesnej Rosji- esej do dn. 20.08.2020 r. 
Kultura rosyjska po 1956 r. – esej do dn. 20.08.2020 r. 
Literatura rosyjska po 1956 r. – prace cząstkowe do dn. 17.08.2020 r., esej do dn. 20.08.2020 

Dr hab. Andrzej Dudek, prof. UJ
Warsztaty edytorskie: 3 września 2020, godz. 9.00 (test na platformie "Pegaz-Egzaminy");
Rosyjskie sekty i herezje: 3 września 2020 (termin nаdеsłania eseju końcowego);
Rdzenne narody Syberii: 3 września 2020, godz. 11.00 (test na platformie "Pegaz-Egzaminy"), godz. 16.00 - egzamin ustny poprzez aplikację BigBlueButton na platformie "Pegaz-Egzaminy" (z obowiązkiem wcześniejszego potwierdzenia mailem do 02. września 2020 gotowości przystąpienia do egzaminu ustnego).

 

Prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus
wszystkie przedmioty- 11.09.2020, godz. 11.00, WhatsApp

 

Dr Katarzyna Kosowska
Terminy poprawkowe moich przedmiotów na platformie Teams:
07.09 2020:
Godzina 10.00 - Gospodarka rosyjska
Godzina 11.00 - Gospodarka państw obszaru eurazjatyckiego
Godzina 12.00 - Polityka energetyczna Rosji

Dr Agata Krzywdzińska
Terminy egzaminów pisemnych on line na platformie PEGAZ EGZAMINY w sesji poprawkowej.
4 września (piątek):
"Idee i doktryny współczesnej Rosji" - 9.00
"Społeczeństwo i kultura współczesnej Rosji"-10.30
"Runet i społeczeństwo sieciowe w Rosji"-13.00
"Media w Rosji"-14.30

Konsultacje na MS Teams po indywidualnym uzgodnieniu przez email.

Dr Michał Kuryłowicz
2 września, 9.30-11.00 - wszystkie przedmioty, MS Teams
9 września, 9.30-11.00 - wszystkie przedmioty, MS Teams

Dr Marta Lechowska
Termin poprawkowy dla wszystkich przedmiotów: 10.09., godz. 16.00, MS Teams

Dr Lidia Macheta
Kultura rosyjska drugiej połowy XIX w. i początku wieku XX;   ćwiczenia; I stopień, 2     rok, rosjoznawstwo: 8 września (wtorek) do godz. 13.00
Proseminarium Magisterskie; II stopień, 1 rok, rosjoznawstwo: 3 września (czwartek) do  godz. 15.00
Zmiany cywilizacyjne w Rosji w XVII i XVIII w. (do roku 1760); I stopień, 1 rok, rosjoznawstwo: 3 września (czwartek) do godz. 13.00
Podstawy antropologiczne samopoznania rosyjskiego – wymiar kulturowy; (fakultet); II stopień, 1 rok, rosjoznawstwo: 10 września (czwartek) do godz. 13.00

Dr Elżbieta Żak
poprawkowe zaliczenie z J.biznesu dla 2 sumu - 3.09. godz. 13:00-14:00