Harmonogram zajęć i sesja

Harmonogram zajęć

Sekretariat Instytutu Rosji i Europy Wschodniej informuje, iż począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2015/2016 harmonogram będzie udostępniony wyłącznie za pośrednictwem platformy USOSweb. 

Instrukcja udostępniania harmonogramu

1. Otwórz stronę www.usosweb.uj.edu.pl
2. Wybierz katalog
3. Wybierz jednostkę ->wpisz: Instytut Rosji i Europy Wschodniej następnie -> przedmioty
4. Wybierz grupę przedmiotów (OBOWIĄZKOWE, FAKULTATYWNE) dla danego kierunku i roku studiów 
5. Wybierz > zobacz plany zajęć tej grupy
6. Wybierz semestr zimowy/letni
7. Wybierz zaawansowane ustawienia> pokaż nazwy przedmiotu>zastosuj

Letnia sesja poprawkowa 2018/19

SESJA EGZAMINACYJNA LETNIA POPRAWKOWA 2018/2019

DR HAB. MAŁGORZATA ABASSY, PROF.UJ
3.09.2019, godz. 10.00, sala 103
wszystkie przedmioty

PROF. DR HAB. KATARZYNA DUDA
2.09.2019, godz. 10.00, sala 1
Kultura rosyjska po 1956 roku
2.09.2019, od godz. 11.10
Literatura rosyjska po 1956 roku

DR LIDIA MACHETA
5.09.2019, godz. 11.30 ,sala 101
Kultura i literatura rosyjska II połowy XIX wieku i początku XX

DR BARTŁOMIEJ BRĄZKIEWICZ
3.09.2019, godz. 14.00, sala 106
wszystkie przedmioty

DR HAB., ANDRZEJ DUDEK, PROF. UJ
6.09.2019, godz. 12.00-14.00, sala 106
Rdzenne narody Syberii

DR MICHAŁ KURYŁOWICZ

13.09.2019, godz. 10.00-12.00, sala 115

Wszystkie przedmioty
 

DR MARTA LECHOWSKA
13.09.2019, godz. 16.30-18.00, sala 101
wszystkie przedmioty

DR AGNIESZKA MALSKA-LUSTIG

09.09.2019, godz. 13.00
Język rosyjski - zaliczenie ustne  - Rosjoznawstwo/Studia Eurazjatyckie, I rok lic. oraz Studia Eurazjatyckie, II rok

DR ELŻBIETA ŻAK
dyżury
02.09.2019, godz. 10:00-11:30,
09.09.2019, godz 11:00-12:30, 

zaliczenie: kultura rosyjska po 1956 r. 02.09.2019, godz. 9:00, 
zaliczenie: język rosyjski I rok licencjat rosjo+euro + II rok licencjat euro 09.09. 2019, od godz. 13:00
zaliczenie: język rosyjski biznes 2 SUM euro 09.09.2019, godz. 14:00, 
egzamin: język rosyjski 2 SUM Euro 11.09.2019, godz. 10:00.