Harmonogram zajęć i sesja

Harmonogram zajęć - semestr zimowy 2017/18

Sekretariat Instytutu Rosji i Europy Wschodniej informuje, iż począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2015/2016 harmonogram będzie udostępniony wyłącznie za pośrednictwem platformy USOSweb. 

Instrukcja udostępniania harmonogramu

1. Otwórz stronę www.usosweb.uj.edu.pl
2. Wybierz katalog
3. Wybierz jednostkę ->wpisz: Instytut Rosji i Europy Wschodniej następnie -> przedmioty
4. Wybierz grupę przedmiotów (OBOWIĄZKOWE, FAKULTATYWNE) dla danego kierunku i roku studiów 
5. Wybierz > zobacz plany zajęć tej grupy
6. Wybierz semestr zimowy/letni
7. Wybierz zaawansowane ustawienia> pokaż nazwy przedmiotu>zastosuj

Sesja egzaminacyjna - semestr zimowy 2018/19

SESJA EGZAMINACYJNA ZIMOWA 2018/19

DR HAB. MAŁGORZATA ABASSY, PROF. UJ
1.02.2019, godz. 10.00-11.30, sala 103
wszystkie przedmioty

DR JAN BRODOWSKI
31.01.2019, godz. 18.30-20.00, sala 103
Historia narodów Kaukazu

PROF. DR HAB. JOACHIM DIEC
29.01.2019, godz. 10.00, sala 109 lub 115
Instytucje polityczne w Rosji
30.01.2019, godz. 8.30, sala 109 lub 115
Teoria stosunków międzynarodowych

PROF. DR HAB. KATARZYNA DUDA
29.01.2018, godz. 10.00, sala 1
Kultura rosyjska 1917-1956
29.01.2018, godz. 11.00, sala 1
Współczesna literatura rosyjska ( II SUM)
6.02.2019, godz. 10.00,sala 1
Literatura rosyjska 1917-1956

DR HAB. ANDRZEJ DUDEK
28.02.2019, godz. 9.45-12.30, sala 106
Komunikacja międzykulturowa
Metodologia badań kulturoznawczych
28.01.2019, godz. 12.30-14.00, sala 106
Warsztaty edytorskie
30.01.2019, godz. 12.00, gabinet 110
Antropologia rosyjskiej codzienności
1.02.2019, godz. 11.30-14.00, sala 106
Antropologia kultury rosyjskiej

DR HAB. JERZY GORDZIEJEW
28.01.2019, godz. 11.30-13.00, gabinet 117
wszystkie przedmioty

DR ANNA JACH
1.02.2019, godz. 13.15-14.45, sala 109
wszystkie przedmioty

PROF. DR HAB. HANNA KOWALSKA-STUS
5.02.2019, od godz. 10.00, gabinet 123
Cywilizacje klasycznej starożytności i chrześcijaństwo wschodnie
Dorobek cywilizacji staroruskiej

DR KATARZYNA KOSOWSKA
28.01.2019, godz. 10.00-11.30, sala 101
Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości
4.02.2019, godz. 10.00-11.30, sala 101
Media elektroniczne w Rosji
4.02.2019, godz. 11.30-13.00, sala 101

 

DR MICHAŁ KURYŁOWICZ
29.01.2019, godz. 10.00-12.00, gabinet 115 – wszystkie przedmioty
30.01.2019, godz. 10.00-12.00, gabinet 115 – wszystkie przedmioty
05.02.2019, godz. 10.00-12.00, gabinet 115 – wszystkie przedmioty
06.02.2019, godz. 10.00-12.00, gabinet 115 – wszystkie przedmioty

DR MARTA LECHOWSKA
4.02.2019, godz. 16.00, sala 101
Literatura rosyjska I połowy XIX wieku
7.02.2019, godz. 14.30, sala 101
Filozofia
7.02.2019, godz. 16.00, sala 101
Filozoficzno-społeczna myśl rosyjska
 

DR LIDIA MACHETA
31.01.2019, godz. 12.00-13.00, sala 101
Podstawy antropologicznego samopoznania rosyjskiego – wariant kulturowy
07.02.2019, godz. 12.00-13.00, sala 101
Kultura a państwowość – wariant rosyjski. Antropologia ontologiczna

DR LESZEK MADEJ
31.12.2019, godz. 11.30-13.00, sala 113
Przestrzeń geograficzna kultury rosyjskiej


DR AGNIESZKA MALSKA-LUSTIG
30.01 - godz. 9:00- 10; 30, sala 101,  I rok rosjo pisemne zaliczenie komunikacja na obszarze rosyjskojęzycznym
30.01 - od godz. 12:00, sala 105 -  I rok rosjo ustne zaliczenie komunikacja na obszarze rosyjskojęzycznym


DR ELŻBIETA ŻAK
28.01. - godz. 14:00 - 15:30, sala 101,  II SUM Euro, język rosyjski w biznesie
29.01 - godz. 10:00- 11:30, sala 101,  I rok rosjo + euro licencjat, zal. j. rosyjski
30.01 - godz. 9:00- 10; 30, sala 101,  I rok rosjo pisemne zaliczenie komunikacja na obszarze rosyjskojęzycznym
30.01 - od godz. 12:00, sala 105 -  I rok rosjo ustne zaliczenie komunikacja na obszarze rosyjskojęzycznym
01.02. - godz. 10:00-12:00, sala 101,  - II SUM Euro, język rosyjski