KONFERENCJA NAUKOWA TOŻSAMOŚĆ, INDYWIDUALIZM, WSPÓLNOTOWOŚĆ W KULTURZE ROSYJSKIEJ

Katedra Rosyjskiej Kultury Nowożytnej

organizuje w Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach25-26 maja 2012 roku międzynarodową konferencję naukową

 

TOŻSAMOŚĆ, INDYWIDUALIZM, WSPÓLNOTOWOŚĆ

W KULTURZE ROSYJSKIEJ

 

Proponowana tematyka konferencji:

  1. Problemy tożsamości osobowej, religijnej, narodowej w kulturze rosyjskiej. Tożsamość i podmiotowość. Tożsamość twórcy i zagadnienie wolności twórczej.  Tożsamość narodowa jako idea scalająca kulturę. Tożsamość a idea państwowości.
  2. Emigracja rosyjska i zagadnienie tożsamości
  3. Tożsamość środowiskowa i ideowa (m.in. raznoczyńców, inteligencji rosyjskiej, dysydentów), pokoleniowa  („ojcowie i dzieci")
  4. Idea tożsamości radzieckiej
  5. Antropologiczny, społeczny i polityczny wymiar indywidualizmu w kulturze rosyjskiej
  6. Indywidualizm i personalizm jako przejawy różnych tradycji kulturowych – rosyjskiej i zachodniej
  7. Wspólnotowość jako wyznacznik rosyjskiej tradycji kulturowej. Tożsamość wspólnoty. Wspólnota religijna i wspólnota narodowa. Wspólnotowość rosyjska w relacjach z obcą wspólnotowością
  8. Idea kolektywu i kolektywizmu w kulturze radzieckiej.
  9. Koncepcja zbiorowiska jako alternatywa wspólnoty w kulturze postmodernizmu. Wpływ  mediów na przemiany tożsamości wspólnotowej współczesnych Rosjan. 

 

 

Komitet organizacyjny:

Prof. dr hab. Anna Raźny

Dr Małgorzata Abassy

Sekretarze: dr Katarzyna Kosowska, dr Agata Krzywdzińska

Data opublikowania: 30.05.2011
Osoba publikująca: Dominik Żółtek