Przejdź do głównej treści

Studia eurazjatyckie - studia II stopnia

Organizacja roku akademickiego

 • Informacja na temat organizacji roku akademickiego 2020/2021 znajduje się tutaj

Harmonogram zajęć i sesja

Harmonogram zajęć

 • Sekretariat Instytutu Rosji i Europy Wschodniej informuje, iż harmonogram zajęć udostępniony jest wyłącznie za pośrednictwem platformy USOSweb. 
   
 • Instrukcja udostępniania harmonogramu: 
  1. Otwórz stronę www.usosweb.uj.edu.pl
  2. Wybierz katalog
  3. Wybierz jednostkę ->wpisz: Instytut Rosji i Europy Wschodniej następnie -> przedmioty
  4. Wybierz grupę przedmiotów (OBOWIĄZKOWE, FAKULTATYWNE) dla danego kierunku i roku studiów 
  5. Wybierz > zobacz plany zajęć tej grupy
  6. Wybierz semestr zimowy/letni
  7. Wybierz zaawansowane ustawienia> pokaż nazwy przedmiotu>zastosuj
   
 • SESJA EGZAMINACYJNA ZIMOWA 2020/2021

  DR HAB. MAŁGORZATA ABASSY, PROF. UJ
  Stosunki rosyjsko-irańskie, 8.02.2021, godz. 9.45 -11.15, MS Teams. 
  Modernizacja w cieniu Allaha, 8.02.2021, godz. 11.30-13.00, MS Teams.
  Kultura rosyjska pierwszej połowy, 8.02.2021, 15.00-16.30, MS Teams.
  Inteligencja rosyjska 8.02.2021, godz. 16.45-18.15, MS Teams.
  Sesja poprawkowa: 
  Stosunki rosyjsko-irańskie: 9.45-11.15
  Modernizacja w cieniu Allaha: 11.30-13.00
  Inteligencja rosyjska: 13.15-14.45

 • DR BARTŁOMIEJ BRĄŻKIEWICZ
  Kultura rosyjska 1917-1956 – ćw. – zal. Ustne, MS Teams, 1.02.2021, 10:00-11:30
  Kultura rosyjska 1917-1956 – wykł. – egz. pisemny, Pegaz, 2.02.2021, 9:00-10:30
  Tajemnice Petersburga – historia, mitologia, folklor – zal. pisemne, Pegaz, 5.02.2021, 11:00-12:30
  Mentalność rosyjska – egz. pisemny, Pegaz, 8.02.2021, 13:00-14:30
  Sesja poprawkowa:
  Kultura rosyjska 1917-1956 – ćw. – zal. Ustne, MS Teams, 18.02.2021, 10:00-11:30
  Kultura rosyjska 1917-1956 – wykł. – egz. pisemny, Pegaz, 19.02.2021, 10:00-11:30
  Tajemnice Petersburga – historia, mitologia, folklor – zal. pisemne, Pegaz, 24.02.2021, 11:00-12:30
  Mentalność rosyjska – egz. pisemny, Pegaz, 22.02.2021, 13:00-14:30


  DR JAN BRODOWSKI
  Negocjacje w stosunkach międzynarodowych - 2 lutego 2021, godz. 16.45
  Współczesne narody i kultury Kaukazu- 5 lutego 2021, godz. godz. 16.45
  Historia narodów Kaukazu - 9 lutego 2021, godz. 16.45
  Struktury siłowe na obszarze eurazjatyckim - 28 stycznia 2021, godz. 18.30
  Wszystkie zaliczenia i egzaminy odbywać się będą na platformie MS Teams.

  DR HAB. PIOTR BOROWIEC
  Metodologia nauk społecznych, 3 lutego (środa) 2021, OD GODZ. 9.00, Platforma Microsoft Teams

  PROF. DR HAB. JOACHIM DIEC
  Filozofia, egzamin ustny Ms Teams, 2 luty, wtorek od 9.00
  Great Civilizations, test przy kontroli za pomocą Ms Teams, 4 luty, czwartek 9.00
  Świat idei na obszarze eurazjatyckim, test przy kontroli za pomocą Ms Teams, 4 luty, czwartek 11.00
  Teoria stosunków międzynarodowych, test przy kontroli za pomocą Ms Teams, 4 luty, czwartek 12.00
  Sesja poprawkowa:

  Filozofia, egzamin ustny Ms Teams, 18 luty, czwartek od 9.00
  Great Civilizations, test przy kontroli za pomocą Ms Teams, 23 luty, wtorek 9.00
  Świat idei na obszarze eurazjatyckim, test przy kontroli za pomocą Ms Teams, 23 luty, wtorek 11.00
  Teoria stosunków międzynarodowych, test przy kontroli za pomocą Ms Teams, 23 luty, wtorek 12.00

  PROF. DR HAB. KATARZYNA DUDA
  29.01.2021 (piątek) 
  Literatura rosyjska 1917-1956 ; III Rok Rosjoznawstwo ; od godziny 11.00 
  Współczesna literatura rosyjska ; II SUM Rosjoznawstwo ; od godziny 13.00 
  02.02.2021 
  Rosyjscy pisarze emigracyjni (fakultet) od godziny 11.00 
  Sesja poprawkowa
  19.02.2021 (piątek) 
  Literatura rosyjska 1917-1956; od godziny 11.00-11.30 
  Współczesna literatura rosyjska; od 11.30-12.00 
  Rosyjscy pisarze emigracyjni ; od 12.00-12.30

  DR HAB. ANDRZEJ DUDEK, PROF. UJ
  "Antropologia rosyjskiej codzienności" (1 stopień, II rok): egzamin ustny 04. 02. 2021 (MS Teams), godz. 13.00.
  "Współczesne społeczeństwo rosyjskie" (2 stopień, I rok): pierwsza część: test (Platforma Pegaz) - 01. 02. 2021, godz. 12.00; druga część: egzamin ustny, 02. 02. 2021, godz. 11.00 (MS Teams). 
  „Komunikacja międzykulturowa" (1 stopień, III rok): pierwsza część: test (Platforma Pegaz) - 29. 01. 2021, godz. 11.00; druga część: egzamin ustny, 01. 02. 2021, godz. 9.30 (MS Teams)
  Sesja poprawkowa:
  Współczesne społeczeństwo rosyjskie: 
  test 18. lutego, godz. 11.00, Platforma Pegaz, 
  egzamin ustny - 19. lutego, godz. 12.00, Platforma MS Teams   
  Komunikacja międzykulturowa:  
  test 18. lutego, godz. 12.00, Platforma Pegaz, 
  egzamin ustny - 19. lutego, godz. 10.30, Platforma MS Teams   
  Antropologia rosyjskiej codzienności: egzamin ustny - 19. lutego, godz. 14.00

 • DR DANUTA GAŁYGA
  1.Komunikacja kulturowo-społeczna na obszarze rosyjskojęzycznym B2 
  ZALICZENIE - 1 lutego 2021, godz.11.00, MS TEAMS
  2. Cтилистическое богатство русского языка 
  ZALICZENIE - 8 lutego 2021, godz.15.00, MS TEAMS

  MGR TATIANA GŁADYŚ
  I rok, rosjoznawstwo (język rosyjski w codziennej komunikacji):
  ustny 08 lutego 2021, godz. 10:00, MS Teams
  II rok rosjoznawstwo + studia eurazjatyckie, Język rosyjski
  ustny 01 lutego 2021, godz. 10:00, MS Teams
  II rok, rosjoznawstwo, Komunikacja społeczna na obszarze rosyjskojęzycznym
  pisemny 28 stycznia 2021, godz. 10:00, MS Teams
  ustny 01 lutego 2021, godz. 12:00, MS Teams
  III rok, rosjoznawstwo + studia eurazjatyckie, Język rosyjski
  pisemny 04 lutego 2021, godz. 10:00, MS Teams
  ustny 10 lutego 2021, godz. 11:30, MS teams

  DR HAB. JERZY GORDZIEJEW
  Dawne dzieje Europy Wschodniej 1 lutego 10.00-12.00
  Współczesna Białoruś społeczeństwo, gospodarka, pamięć historyczna 2
  lutego 12.00-14.00
  Historia polityczna i gospodarcza Białorusi w XX w. 8 lutego 10.00-12.00
  Historia pod presją polityki. Polityka pamięci 8 lutego 12.00-14.00
  Wszystkie zaliczenia i egzaminy odbywać się będą na platformie MS Teams.

  DR HAB. ANNA JACH
  wszystkie przedmioty, 3 lutego 2021 w godzinach od 18.30 do 20.00, MS Teams
  Sesja poprawkowa:
  Wszystkie przedmioty, 24 lutego 2021 w godzinach od 18.30 do 20.00, MS Teams.

  MGR ANZHELA KAYUMOVA
  I rok, II stopnia, rosjoznawstwo + studia eurazjatyckie, grupa zaawansowana - 01.02.2021r. godz. 11.30, MS Teams
  II rok II stopnia, rosjoznawstwo + studia eurazjatyckie, grupa zaawansowana - 02.02.2021r. godz. 11.30, MS Teams
  Język rosyjski w codziennej komunikacji - 01.02.2021r. godz. 10.00, MS Teams

  DR MARTYNA KOWALSKA
  Wstęp do rosjoznawstwa 1.02.2021 godz. 10:00-11:00
  Narody Rosji i ZSRR w XX wieku 1.02.2021 godz. 11:30-12:30
  Kulturowe ruchy młodzieżowe w Rosji w XX i XXI wieku 4.02.2021 godz. 10:00-11:00
  Wszystkie zaliczenia na platformie MsTeams (pisemnie).

  PROF. DR HAB. HANNA KOWALSKA-STUS
  Cywilizacja staroruska, 04.02.2021, godz. 14.00, MS Teams
  Latynizacja prawosławnej kultury staroruskiej, 29.01.2021, godz. 10.00, MS Teams
  Teologia państwa, 09.02.2020, godz. 12.00, MS Teams
  Sesja poprawkowa:
  Cywilizacja staroruska  23 II (wt.) 10.00
  Teologia państwa  23. II 12.00

 • DR KONRAD KOŁODZIEJSKI
  1) Systemy prawno-administracyjne państw wschodnioeuropejskich:
  -termin 1: poniedziałek, 8 lutego 2021, godz. 12.00
  -termin poprawkowy: poniedziałek, 22 lutego 2021, godz. 12.00
  2) Systemy prawno-administracyjne państw Kaukazu i Azji Środkowej:
  -termin 1: wtorek, 9 lutego 2021, godz. 12.00
  -termin poprawkowy: wtorek, 23 lutego 2021, godz. 12.00.
  3) Samorząd terytorialny na obszarze eurazjatyckim:
  -termin 1: wtorek, 9 lutego 2021, godz. 14.00
  -termin poprawkowy: wtorek, 23 lutego 2021, godz. 14.00
  Egzaminy odbędą się w formie pisemnej na platformie MS Teams.

  DR KATARZYNA KOSOWSKA
  Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości – egzamin – 04.02.2021 (czwartek); godz.10.00-11.00; platforma Teams
  Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Kaukazu Południowego – zaliczenie – 08.02.2021 (poniedziałek); godz.10.00-11.00; platforma Teams
  Klasyka filmu rosyjskiego – zaliczenie – 10.02.2021 (środa); godz.10.00-11.00; platforma Teams
  Kobieta w kulturze rosyjskiej – zaliczenie – 29.01.2021 (piątek) ; godz. 13.00-14.00; platforma Teams

  DR AGATA KRZYWDZIŃSKA
  3 luty 2021 (środa) - godzina 13.00 - Instytucje polityczne FR
  5 luty 2021 (piątek) - godzina 12.00 - Obszar eurazjatycki w przekazach medialnych.
  Testy opisowe odbędą się na platformie Pegaz Egzaminy (1,5 h).

  DR MICHAŁ KURYŁOWICZ
  01.02.2021 - 9:00-11:00, MS Teams, wszystkie przedmioty
  02.02.2021 - 9:00-11:00, MS Teams, wszystkie przedmioty 
  04.02.2021 - 9:00-11:00, MS Teams, wszystkie przedmioty 
  08.02.2021 - 9:00-11:00, MS Teams, wszystkie przedmioty 
  10.02.2021 - 9:00-11:00, MS Teams, wszystkie przedmioty

 • Sesja poprawkowa: 
  18.02.2021 - 9.30-11.00, MS Teams, wszystkie przedmioty
  23.02.2021 - 9.30-11.00, MS Teams, wszystkie przedmioty

  DR MARTA LECHOWSKA
  Emigracja rosyjska - 2.02., godz. 17.00-18.30 (egzaminu ustny), MS Teams
  Kontrkultura we współczesnej Rosji - 4.02., godz. 17.00-18.30 (egzamin ustny), MS Teams

  Sesja poprawkowa;
  18.02., godz. 15.00- wszystkie przedmioty, MS Teams

  DR LIDIA MACHETA
  Literatura rosyjska pierwszej połowy XIX wieku: 1 luty 2021r., godz. 13.00 MS Teams
  Kultura rosyjska pierwszej połowy XIX wieku, ćwiczenia: 14 stycznia 2021 r., godz. 11.00; 4 luty, godz. 11.30 , MS Teams

  DR LESZEK MADEJ
  Regiony Rosji – 8 lutego 2021, od 15. 00 od 16.00
  Ewolucja ustroju politycznego i systemu prawnego Rosji od połowy X wieku do 1991 r. – 8 lutego2021, od 12.00 do 13.00
  Dzieje ziem ruskich i Carstwa Moskiewskiego (X w. – 1721 r.) – 5 lutego 2021, od 13.15 – 14.15
  Geografia obszaru euroazjatyckiego – 2 lutego 2021, od 13.15 do 14.15
  Wszystkie zaliczenia i egzaminy odbywać się będą na platformie MS Teams.

  DR AGNIESZKA MALSKA-LUSTIG
  Język rosyjski I rok 2 stopień, gr. początkująca 29.01 (piątek) 2021, od godz. 10.00, MS TEAMS
  Język rosyjski II rok, 1 stopień, 29.01 (piątek)2021, od godz. 13.00, MS TEAMS 
  Język rosyjski I rok 1 stopień, 2 i 3 lutego 2021, od godz. 9.00, MS TEAMS

  DR HAB. DYMITR ROMANOWSKI
  01.02.21, godz. 10.00-11.00 Dawne dzieje cywilizacji rosyjskiej
  01.02.21, godz. 11.00-12.00 Rosyjska myśl filozoficzno-społeczna
  02.02.21, godz. 10.00-11.00 Ewolucja kultur wschodnioeuropiejskich
  02.02.21, godz. 11.00-12.00 Rosyjska kultura ludowa
  03.02.21, godz. 10.00-11.00 Współczesne społeczeństwa i kultura krajów wschodnioeuropejskich 
  03.02.21, godz. 11.00-12.00 Wybrane aspekty etnopolityki w rzeczywistości postradzieckiej
  Wszystkie zaliczenia i egzaminy odbywać się będą na platformie MS Teams.

  DR ELŻBIETA ŻAK
  01.02 12:00-13:30 - język rosyjski 2 sum euro
  02.02. od 8.30 - język rosyjski I rok licencjat rosjo + euro 
  03.02. od 8:00 język rosyjski I rok licencjat rosjo + euro 
  04.02. 11.00-12.30 dziedzictwo ZSRR
  08.02. 11:30-13:00 Kultura masowa 
  10.02. od 9:00 - biznes 2 sum euro
  10.02 13:00-14:30 - Muzyka i balet

 • Sesja poprawkowa: 
  19.02 od 09.00 II sum euro, wszystkie przedmioty
  22.02 09.00-10.30 Dziedzictwo ZSRR
  22.02 11.00-12.30 Muzyka i balet
  23.02 od 09.00 język rosyjski I rok licencjat rosjo + euro

 • Wszystkie zaliczenia i egzaminy odbywać się będą na platformie MS Teams.

Obrony prac magisterskich

Egzamin magisterski

Obrony prac - ogłoszenia i wzory dokumentów

Koło naukowe

 • Informacja o Kole naukowym "Eurazja" znajduje się tutaj

Program MOST

 • Informacja o programie MOST znajduje się tutaj

Erasmus +

 • Informacja o programie Erasmus + znajduje się tutaj