Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rosjoznawstwo - studia II stopnia

Program studiów dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/20 znajduje się tutaj

Program studiów dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/21 znajduje się tutaj

 • Informacja na temat organizacji roku akademickiego 2020/2021 znajduje się tutaj

Harmonogram zajęć

 • Sekretariat Instytutu Rosji i Europy Wschodniej informuje, iż harmonogram zajęć udostępniony jest wyłącznie za pośrednictwem platformy USOSweb. 
   
 • Instrukcja udostępniania harmonogramu: 
  1. Otwórz stronę www.usosweb.uj.edu.pl
  2. Wybierz katalog
  3. Wybierz jednostkę ->wpisz: Instytut Rosji i Europy Wschodniej następnie -> przedmioty
  4. Wybierz grupę przedmiotów (OBOWIĄZKOWE, FAKULTATYWNE) dla danego kierunku i roku studiów 
  5. Wybierz > zobacz plany zajęć tej grupy
  6. Wybierz semestr zimowy/letni
  7. Wybierz zaawansowane ustawienia> pokaż nazwy przedmiotu>zastosuj
   
 • SESJA LETNIA POPRAWKOWA 2020/2021

  Dr hab. Małgorzata Abassy, prof. UJ
  Stosunki rosyjsko-irańskie na tle etnicznego i religijnego zróżnicowania regionu, cz. 2- 1 września 2021, w godz. 9.45 - 11.15, MS Teams
   
  Dr Bartłomiej Brążkiewicz
  Kultura rosyjska po 1956 r., wykład – 13.09, 9:00-10:30 – testowy egzamin pisemny, Pegaz (60 minut)
  Current News on Russia – a Critical Analysis – 13.09, 11:00-12:30 – final retake test (theory and an analysis), Pegaz (60 minutes)
   
 • Dr Jan Brodowski
  Wszystkie przedmioty- 7 września 2021, od godz.  17 do 18, MS Teams
   
  Prof. dr hab. Joachim Diec
  Życie polityczne współczesnej Rosji, wt, 14 września 2021 10:00 Ms TeamsRussian Conservatism, wt. 14 września 2021  11:00 Ms. Teams
  po uprzednim mailowym zgłoszeniu chęci przystąpienia do egzaminu poprawkowego lub zaliczenia w sesji poprawkowej.
   
  Prof. dr hab. Katarzyna Duda
  Literatura rosyjska po 1956 roku - I st. 3 rok R - 3 września 2021r. w godzinach 11.30-13.00, MS Teams
  Dyżury : wszystkie konsultacje we wrześniu 2021, w godzinach 11.30.-13.00, tzn. 3. 10, 17, 24 września 2021, MS Teams
   
  Dr hab. Andrzej Dudek, prof. UJ
  „Kultura Srebrnego wieku w Rosji” - 10. września – termin nadsyłania eseju. 
  „Rdzenne narody Syberii” - 10. września.
  godz. 11.00 – test na Platformie „Pegaz- egzaminy" 
  godz. 15.00 -  egzamin ustny na Platformie "MS Teams"
  „Warsztaty edytorskie” – 10. września – termin nadsyłania zaległych prac domowych.      
   
  Dr Danuta Gałyga    
  Komunikacja kulturowo-społeczna na obszarze rosyjskojęzycznym B2+
  w sesji poprawkowej:  6 września 2021 10.00 MS TEAMS
  Анализ общестенного дискурса
  w sesji poprawkowej: 6 września 2021 8.00 MS TEAMS
   
  Mgr Tatiana Gładyś
  Język rosyjski, 14 września 9.00 - 10.30 pisemny 
  Od 12:00 ustny, Ms Teams
   
  Dr hab. Jerzy Gordziejew
  Sesja poprawkowa
  Systemy i życie polityczne państw Europy Wschodniej 13 września 10.00-12.00 Historia polityczna i gospodarcza współczesnej Białorusi 14 września 10.00-12.00, MS Teams
   
  Dr hab. Anna Jach
  Wszystkie przedmioty- 1.09.2021, godz. 18.30-19.30, MS Teams
   
  Mgr Anzhela Kayumova
  Wszystkie przedmioty: 10.09.21r. godz. 10:00, MS Teams
   
  Dr Konrad Kołodziejski
  1) Podstawy prawa cywilnego i karnego państw obszaru poradzieckiego
  Termin poprawkowy: środa, 8 września, godz. 14.00.
  2) Podstawy prawa gospodarczego i finansowego państw obszaru poradzieckiego
  Termin poprawkowy: piątek, 10 września, godz. 14.00.
  3) Prawo autorskie
  Termin poprawkowy: czwartek, 9 września, godz. 14.00
  4) Ochrona własności intelektualnej.
  Termin poprawkowy: czwartek, 9 września, godz. 16.00.
  Wszystkie egzaminy odbywać się będą na platformie MS Teams
   
 • Dr Katarzyna Kosowska
  Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Azji Centralnej – 02.09.2021 – godzina 9.00 – Teams
  Polityka gospodarcza Rosji i stosunki handlowe z partnerami zagranicznymi – 02.09.2021 – godzina 10.00 – Teams
   
  Dr Martyna Kowalska
  Kultury rosyjskiej po 1956 roku (ćwiczenia), 2.09 godz. 10:00-11:00, MS Teams
   
  Prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus
  Wszystkie przedmioty, 14.09.2021,  godz. 10.30, MS Teams
   
  Dr Agata Krzywdzińska
  I. Idee i doktryny współczesnej Rosji - 1.09.2021 - g.9.45-11.15
  II. Runet i komunikacja sieciowa w Rosji - 1.09.2021 - g. 11.30- 13.00
   
  Dr Michał Kuryłowicz
  2 września, 9.30-11.00, wszystkie przedmioty, MS Teams
  8 września, 9.30-11.00, wszystkie przedmioty, MS Teams
   
  Dr Marta Lechowska
  Wszystkie przedmioty, 13.09.2021, godz. 16.30-17.30, MS Teams
   
  Dr Lidia Macheta
  Sesja poprawkowa – terminy zaliczeń:  
  Kultura rosyjska drugiej połowy XIX w. i początku XX w., ćwiczenia: 7 września, do godz.: 15.00 
  Zmiany cywilizacyjno-kulturowe w Rosji w XVII-XVIII w.: 7 września, do godz.: 15.00 
  Proseminarium magisterskie:  7 września, do godz.: 15.00 
  Fakultety:  
  Samopoznanie rosyjskie – wymiar kulturowy (XIX w. – 1 poł. XX) : 9 września, do godz.: 15.00 
  Problemy kultury w twórczości klasyków rosyjskich:  9 września, do godz.: 15.00 
   
  Dr Leszek Madej
  W sesji poprawkowej dra Leszka Madeja zastępować będzie dr hab. Jerzy Gordziejew. 
  Termin zaliczeń wszystkich przedmiotów zostaje wyznaczony na 7.09.2021, godz. 12.00, MS Teams
   
  Dr Agnieszka Malska-Lustig
  Język rosyjski, 14 września 9.00 - 10.30 pisemny 
  Od 12:00 ustny, Ms Teams
   
  Dr hab. Dymitr Romanowski
  Folklor wschodniosłowiański
  03.09.21. - 10.00, MS Teams
  Religie obszaru eurazjatyckiego
  03.09.21. - 12.00, MS Teams
  Społeczna doktryna kościoła prawosławnego
  03.09.21. - 14.00, MS Teams
   
 • Dr Elżbieta Żak
  Język rosyjski w biznesie zal. Poprawkowe ustne 2.09. Godz. 10:00-10:30 
  Kultura obścienija 2.09 godz. 10:30-11:00

Egzamin magisterski

Obrony prac - ogłoszenia i wzory dokumentów

 • Informacja o Kole naukowym "Paideia" znajduje się tutaj

 • Informacja o programie MOST znajduje się tutaj

 • Informacja o programie Erasmus + znajduje się tutaj